Ett rysligt blogginlägg

Idag, 31 oktober,  är det skräckens dag – Halloween. Vad passar då bättre än att ta fram några rysliga fakta om Hur Sveriges webbplatser och intranät mår? Men även att sprida lite hopp om att vi kan vända detta. Så våga läsa ända ner till slutet….


Rysliga fakta

  • Webbplatser och intranät utan mätbara mål. Nästan hälften av Sveriges webbplatser saknar mätbara mål. Ännu värre är det bland intranäten. Där saknas mätbara mål för 64 procent av intranäten. 
  • Enbart 29 procent av ledningarna får rapporter över hur deras webbplatser står sig mot målen! För intranäten är andelen 18 procent! Detta innebär att i de flesta organisationerna har inte ledningen koll på sina webbplatser eller intranät.
  • Brist på uppföljning! Enbart 48 procent uppger att de följer upp och utvärderar förbättringar de gör på webbplatsen. För intranäten är andelen 46 procent. Det innebär att det för mer än hälften av organisationerna inte finns en kunskap om gjorda förändringar på deras webbplats eller intranät ger någon effekt. 
  •  Var femte planerade webbprojekt och var sjunde intranätprojekt har stoppats! Detta om något borde visa på vikten av att ha mätbara mål och kunna visa på effekten av att projekten inte blir av.   
  • Sökfunktioner utan kontroll! För mer än hälften av alla webbplatser och intranät saknas en ansvarig för sökmotorn. Det är enbart en tredjedel som lägger ner tid på att förbättra resultatet i den interna sökmotorn. 
  • Det råder en hög stressfaktor när innehåll ska publiceras. Enbart 45 procent uppger att det finns tid avsatt för granskning av texter innan publicering. För intranäten är det ännu lägre, 31 procent.
  • Enbart 4 av 10 tycker att de har de resurser som krävs för att driva sin webbplats eller intranät. 

Men alla punkterna ovan går att förändra. Ett bra steg är att ta reda på fakta! Vad tycker era besökare om er webbplats eller intranät? Se över era mål med webbplatsen/intranätet. Finns det mål? Är de realistiska? Är de mätbara? Gör en mätplan och visa på resultatet.

[Uppgifterna ovan kommer från trendundersöknignarna Hur mår Sveriges webbplatser/intranät. Du kan beställa dem här på vår webbplats >> ]

Skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Spaningar från SiteVision-dagarna 2023

Alltid lika kul att vara på Sitevision-dagarna i Örebro. Intressanta talare, massa spännande samtal, en riktigt kul fest på kvällen och sen få vara äran att vara med att dela ut Sitevision-Award till Bollnäs kommunJula Holding och Tormek

Dagen inleddes med att lyssna på Anders Korsvall och Karl Eklöf berätta om vad Sitevision är på väg och nya produktutveckling. Kul tycker jag att få följa deras framgångsresa. En nyckel är att de hela tiden haft kunden i fokus och varit lyhörda. (vilket vi sett i våra årliga trendundersökningar).

Under dagen fanns det fler parallella spår.  Helst vill man ju gå på allt, så tur att det spelades in😊.

Var en riktigt snygg och bra dragning av Anders Hejll och Jo Barker, med 5 områden att tänka på när man bygger ett nytt intranät. Borde alla som kan se. Kungliga bibliotekets Interno blev ju även vinnare av bästa intranät i Web Service Award

Cecilia Victoria Kärrberg gjorde en mycket bra dragning om sociala medier. Tänkvärt att även om man själv inte gillar Tiktok så är det informationskällan för de yngre (skrämmande med sant). Gäller då att de får rätt information.

Efter fika lyssnade jag sen på Martin ÅdahlRegion Halland med det fartfyllda föredraget om Forsränning med Finlandsfärja – att som region byta intranät med tajt tidsram. Deadline är bra men kan en tajt kan vara en utmaning. Många kloka tankar från deras projekt.

Sista passet var Lina Thomsgård och Björn Hedensjö om Samarbetets gyllene regler. Alltid nyttig att bli påmind om. De har även podden Dumma människor som jag ska börja följa.

Dag två inleddes med ett pass om ChatGTP och om dess möjlighet. Klokt av Marko Tosic – Frågan är inte om du ska med på AI tåget utan när. Bra att lära sig mer om detta. Det har även tagits upp på WSAs digitala fikor. Spännande möjligheter.

Alltid intressant att höra kloka Johan Nilsson och Anna-Karin Jungander filosofera över Intranätet vara eller icke vara. Skönt också att de kom fram till att det behövs mer än någonsin. Håller helt med om det.

I detta jubileumsår var det intressant att höra Henrik Garlöv och Veronica Eksmo om Kungahuset arbetat fram deras nya webbplats. En webb för Sverige i tiden. Jag brukar vara lite hård med alltför mycket bilder. Men här är ett klart undantag. Riktigt snyggt gjort.

Ang AI så var det intressant att Götene kommuns erfarenhet med 5 år med AI. Kul att de döpt sitt AI till Göta vår AI kollega. Hatten av för Adrian Braekke och Johan Albertsson.

Dagarna avslutades med fenomenala Johan Book och att samarbeta på distans. Tänkvärt och roligt. Skönt att se att höften nu är bra så vi fick ett ordentligt hopp 😊

Men var det ingen fest? Jodå lyckades sitta på bästa bordet 😊 Och vilket drag det var. E-type lyfte haket och dansgolvet var fullt tills Conventum stängde.

Stort tack alla härliga personer jag fått samtala och hänga med. Mina jury-kollegor David HanssonKarin DellbyJonas Söderström och Anders Korsvall Och förstås hela Sitevision-gänget. Ser fram emot nästa år!

Skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Spaningar från oktobers torsdagsfikat om webbplatser

Härligt att få starta torsdagen med att hålla i Web Service Award digitala fika om webbplatser. Alltid en ynnest att få leda samtalen och höra olika utmaningar och tankar på lösningar med webbplatsansvariga.

Jag startade fikat med att ta upp några slutsatser från trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser. Andel som har mätbara mål ökar från 51% till 55%. Men samtidigt sjunker andelen som rapportera målen till sin ledning ned till 29 % från 32 % förra året. En fara med tanke på att 1 av 5 planerade projekt inte blir av. Är även många, 87%, som planerar större förändringar. 15% ska bygga nytt. 47% göra nya funktioner och 11% införa AI för att ta upp några. Men sen gäller det förstås att de blir av. Viktigt att kunna visa på nyttan.

Samtalen om webbplatserna inleddes med att frågan om medlemssidor. Hur ska man tänka om när visst innehåll ska vara exklusivt för medlemmar? Intressant att här kolla på förbund och tidningar. Gäller att visa vad som erbjuds men inte allt.

Från det gick vi till inloggade sidor med problem och möjligheter och vidare till e-tjänster. Ett problem som många har är att olika delar av organisationen styr sina e-tjänster och det blir ofta spretigt. Intressant med kommunen som berättade om sin inventering för att försöka styra upp det hela. Även fler som har gjort och försökt få dem till samma plattform. Kanske tillgänglighetskraven kan vara till hjälp med att få till en förändring. Runt tillgänglighet så kom SDG-förordningen upp. Här känns det som att fler än jag behöver grotta ner sig lite. Är även en intressant fråga om översättning och verktyg nu bliv tillräckligt bra att använda (vet att vissa stora koncerner gör så för sina intranät).

Vi kom även in på navigering i mobilen vs desktop. Viktigt att känna sina besökare och hur det ser ut i de olika plattformarna. Här fick vi lite olika tips på hur man kan göra för att underlätta att hitta på sidan i mobilen.

Frågan om AI används i dag eller om det planeras ställdes. Har hade vissa gjort det med bra erfarenhet. Vanligast är att använda AI genererade länkar. Men även att ha det för relaterad information och även för 404-sidan. Smart. ChatGPT och Bard används även för textbearbetning. En kommun har där fått ner antalet redaktörer. Riktigt intressant också med projekt att robotstyra kontrollen av att innehåll är aktuellt och aktiva redaktörer samt att se att inte samma innehåll finns på flera ställen.

För att nämna några av samtalen. Stort tack till Henrik BetnérJenny DahlerusKristian ErikssonMarit KarlssonJessica HenulinLinda WermeMalin HanssonJeanette RönnbergYlva Granath, Jens Kassow, Helena KnuutiTove GordonLena RådénMaria CederlundCamilla Nilsson BorgströmMaria Palmberg och alla andra deltagare. En timme går fort och jag ser fram emot nästa fika den 16 november.

Skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Summering från fredagsfika om intranät den 6 oktober.

Men ännu en fikabild tänker du. Ja, visst är det härligt att kunna starta fredagen med en digital fika och diskutera olika frågor om intranät. Lite extra kul att de dagens fika var så populärt så vi fick stänga anmälan 😊

Traditionsenligt så inledde jag med att dela med mig av olika slutsatser från Web Service Award undersökningar och trendrapporter. Tog upp vikten av att det blir fler än 36% som har mätbara mål och risken med att enbart 18% rapporterar till ledningen. I 2022 års rapport såg vi att 1 av 7 planerade intranätprojekt inte blir av. I den nyligen släppta rapporten om webbplatser så är andelen 1 av 5! Är extra viktigt nu att vi kan visa på nyttan av att få arbeta och utveckla intranätet. Och hur ska vi göra det om vi inte har mål och gör en före- och eftermätningar?

Som alltid blev det många intressanta samtal. Vi inledde med att prata om mätpunkter och att effektstyra intranätet. Viktigt att få med ledningen i arbetet. Vad vill de att intranätet ska ge för värde? Tex att göra arbetsdagen effektiv.

Sen kom vi in på AI. Vad är det som används idag och vad planeras framåt? Vissa har rekommenderade länkar, vissa använder AI för sökfunktionen. Tog även upp Microsoft Copilot som nu slagits på. Viktigt förstås att tänkta till på vilka problem AI ska lösa. AI generade metadata? AI granska innehållet för att se dubbletter? Ett plus för organisationen som har en AI-grupp för att lära sig mer och utvärdera möjligheterna. En spännande fråga som vi kommer att prata mer om.

Tillgänglighetsrevision av intranätet kom även upp. Dels om det fanns bra mallar. Tips där blev att titta på DIGGs mallar. Men även att ta hjälp av experter i området så att det blir rätt. Intressant fråga även om CMS är tillgängliga och då om SharePoint är det (SiteVision och Optimizely är det enligt uppgift).

 Sökfunktionen kom upp. Alltid intressant hur det presenteras på bra sätt och även hur det kan mätas. Intressant fråga om hur autoförslagen redovisas.

 Bildhantering togs upp och här var det många olika synsätt. Allt ifrån att inte ha några bilder på intranätet till att ha det på alla sidor. Är bilden ett hinder eller är det kulturskapande? Här är det viktigt att skilja på nyheter, reportage och ämnessidor. Olika sidor kan ha olika syften och där kan bilden hjälpa eller stjälpa. Även om det ska vara illustration eller bild. Också vem som ska ta bilden eller kanske AI-generade. Bilder är ett intressant ämne som engagerar.

Som alltid går en timme för fort. Stort tack till Jeanette RönnbergPontus VinderosKerstin EikelandCaroline SöderlindPer Hård af SegerstadHelena KnuutiPer AnderssonSofia LarssonAnnie Burman SkyttSara Brandt ZaricMikael JanssonEllen FlodinMarie AneerLovisa Lagerström LantzRalf SundhällChristina SöderlundEmil StrandellIngela PerssonLinn LillieborgMichaela LindheIsabella Peanberg Caroline Folkesson Sofia TammAnders HansEbba EngelbrektssonJohan Nylinder och alla andra deltagare. Längtar till nästa fika den 3 november.

Spaningar från webbinar om trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2023.

Kul att hålla i webbinar. Extra kul när det är om Web Service Award trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2023.

Under webbinaret tog jag upp olika delar i trendrapporten varvat med resultat från våra webbplatsundersökningar och insikter från torsdagsfikan. Om man bortser från att jag lyckades få på någon konstig undertext så gick det bra om man får säga det själv 🙂 Stort tack till Stina Arvidsson som var en hjälte och berättade att man får bort undertexter genom att trycka på J. Där lärde jag mig något nytt 🙂

Några saker från min presentation:
👍 Bra att andelen som har mätbara mål ökar till 55 procent. Men fortfarande för lågt.
👎 Mindre bra att enbart 29 procent rapporterar till sin ledning hur webbplatsen står sig mot målen.
👎 Många tycker att de saknar resurser för att driva webbplatsen.
👍 Men trots det så uppger 80 procent att de jobbat aktivt med att förbättra för besökarna.
💡 Tänk på att desktop och mobil inte är lika. Mobilbesökarna är mer kräsna en desktopanvändarna. Obs alla skrollar inte i mobilen.
💡 Tänk på att synlig meny syns och dold inte.
💡 Fler behöver rutiner för kvalitetssäkring av innehåll och sökfunktionen.
💡 Spännande utveckling runt AI. 11 procent använder det i dag och 11 procent uppger att de ska skaffa under året.
💡 87 procent ska göra större förändringar av sin webbplats. 14 procent ska göra helt ny och 7 procent göra en förstudie.
😱 Men 19 procent av planerade projekt har blivit stoppade under året!
😱 Enbart 48 procent följer upp och utvärderar förändringar.
😱 Risken är att planerade projekt även framåt kommer att stoppas om vi inte kan visa på nyttan!

Så både lite ris och ros i årets trendrapport. En sak jag tar med mig är att det finns en stor vilja att ge nytta till besökarna och att det är en spännande teknisk utveckling runt våra webbplatser.

🙏 Stort tack också till alla som var med och lyssnade på webbinaret och förstås min eviga tacksamhet till alla som svarat på trendenkäten Hur mår Sveriges webbplatser.

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Spaningar från fredagsfika intranät för internationella koncern – 29 september

Härligt att börja fredagen med att vara moderator för Web Service Award special fredagsfika om intranät för internationella koncerner. Är en intressant målgrupp som har en komplex situation. Ett sådan är hur man tacklar olika språk. Rent allmänt är det också en grupp där fler har mätbara mål, 49 procent, jämför med snittet på 36 procent. Så nästan hälften. En stor utmaning är hittbarheten. Vår trendrapport Hur mår Sveriges intranät visar på att 55 procent av intranätansvariga tycker det är en bra struktur på deras intranät. Men samtidigt visar våra användarundersökningar att andelen medarbetar som tycker det är 34 procent. Däremot är både ansvariga och medarbetare överens om att sökfunktionen kunde vara bättre.

En annan viktig fråga är kvalitén på innehållet. Hur ser det ut med rutiner för att säkerställa att innehållet är korrekt? Här var det flera som har i sin governens att innehållet ska granskas engång per år. Flera hade även ställt in att information som inte granskats avpubliceras eller tas bort. Här fanns det lite olika modeller men grunden är att användarna ska veta att innehållet är korrekt. Viktigt också att det finns ägarskap på alla sidor.

Flera koncerner har även arbetat med att se över antalet publicister. Är det rimligt att man kan vara det om man bara uppdaterar en sida? Att se över organisationens storlek är en trend vi nu sett ett tag. Även viktigt att publicisterna får utbildning vilket också kan underlättas om de är färre. I grunden är att skriva för intranätet ett hantverk.

Eller måste det vara det? Vi kom även in på användandet av AI. Några hade bra erfarenhet av att ta fram texter som instruktioner via ChatGPT. En annan hade tagit fram sin Governensplan via ChatGPT. Fler såg även möjligheter med att förbättra sökfunktionen med hjälp av AI. Kommer bli intressant att följa den utvecklingen.

En sak som skiljer internationella koncerner från andra är frågan om språk och då översättning. Här finns det olika varianter. Vissa har mer lokala intranät på lokala språk, vissa tar hjälp av funktioner tex Phrase. Men för de som har SP så har även Microsoft en funktion som översätter allt innehåll (om man önskar det) som en stor koncern använde med gott resultat. Händer mycket på marknaden och ska bli riktigt intressant att följa detta.

Det här var några av delarna som togs upp under fredagsfikat. Stort tack till Dan HolmAnnika LennstamRalf LarssonMaria CarlstedtJohanna KojanRikard SpålséusThérèse GröndahlJenny A SandgrenGustafsson UlfJosefin CejieSofia OlofssonCecilia GrevenIsabella PeanbergMaria HoflingCarolina Schattauer RamnöLina GilljomSophie Rimheden och alla andra deltagare samt min kollega Johan Nylinder som hjälper mig med fikat.

En timme går för fort så det här får vi göra om längre fram 🙂