Ökad betydelse för mållösa webbplatser.

Corona pandemin har gjort de digitala kanalerna ännu mer viktiga. En genomgång som vi på Web Service Award har gjort visar att trafiken till webbplatserna ökat i snitt med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019. [Se WSA-rapport Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19] För många har webbplatsen varit den enda kontakten de har med många av sina kunder/målgrupp. Frågan är bara hur bra är webbplatsen. Lever den upp till besökarnas krav? Når den de mål som är uppsatta?

Tyvärr så kommer många webbansvariga inte kunna svara på detta. Det finns helt enkelt inga mätbara mål med webbplatsen. Årets trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser 2020 visar att det enbart är 51 procent som någon form av mätbara mål med sin webbplats.

Det är även en klar lägre andel än vi sett in tidigare trendrapporter. Läs mer

Vad kostar dålig struktur och sök på intranätet?

Vi på Web Service Award har i våra användarundersökningar av intranät sett att användarna har svårt att hitta på intranäten. I trendrapporten Hur mår Sveriges intranät ser vi även att många intranät ansvariga upplever att det finns problem med deras struktur och deras intranäts sökfunktion. Det läggs ner mer tid på att hitta på intranäten än vad de borde göra. Men vad kostar detta? Går det att räkna hem en investering i bättre struktur och sök?

För att svara på de frågorna så har vi gjort en räkneövning baserat på data som vi har runt Sveriges intranät. Läs mer