Ökad betydelse för mållösa webbplatser.

Corona pandemin har gjort de digitala kanalerna ännu mer viktiga. En genomgång som vi på Web Service Award har gjort visar att trafiken till webbplatserna ökat i snitt med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019. [Se WSA-rapport Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19] För många har webbplatsen varit den enda kontakten de har med många av sina kunder/målgrupp. Frågan är bara hur bra är webbplatsen. Lever den upp till besökarnas krav? Når den de mål som är uppsatta?

Tyvärr så kommer många webbansvariga inte kunna svara på detta. Det finns helt enkelt inga mätbara mål med webbplatsen. Årets trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser 2020 visar att det enbart är 51 procent som någon form av mätbara mål med sin webbplats.

Det är även en klar lägre andel än vi sett in tidigare trendrapporter.

Grafen ovan visar på en nedåtgående trend där allt färre har mätbara mål med sin webbplats. Detta trots att webbplatsen har fått en ännu större betydelse nu under Corona pandemin än tidigare.

Ledning utan kontroll

Att ha mätbara mål som även rapporteras till organisationens ledning visar på vilken status webbplatsen har. Tyvärr är det bara 31 procent av de tillfrågade organisationerna som rapporterar hur de ligger till mot deras uppsatta mål.

Det innebär att flera av de som har uppgett att de har mätbara mål har mål som inte ledningen anser vara verksamhetskritiskt.

Årets trendundersökning genomfördes mitt under Covid-19 pandemin. För de allra  flesta har pandemin påverkat deras webbplatser. Hela 76 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att innehållet på deras webbplatser har påverkats. 36 procent uppger även att de nu jobbar mer med webbplatsen än tidigare på grund av pandemin. Men undersökningen visar även på att det finns brist på resurser [både personal, ekonomi och IT] för att ta han om webbplatsen. Enbart 46 procent anser att de har de resurser som de behöver.  Att det finns en brist på resurser och tid med att arbeta strukturerat med sin webbplats har vi sett även i tidigare trendundersökningar. Men varför ska ledningen prioritera mer resurser till de digitala kanalerna om vi inte kan visa på vad de ska uppnå?

Tips utgå från affärs/verksamhetsmålen!

Genom att analysera affärsmålen/strategidokumenten/verksamhetsdirektiven så kan vi där hitta delar där både webbplatsen (och intranätet) spelar en avgörande roll. Det kan vara att öka försäljning, opinionsbildande, ökad servicegrad och kundvård via digitala tjänster, få effektivare medarbetare, stärka varumärket etc.

Dessa mål ska sen kunna vara mätbara så vi kan se nuläget men även sätta ut en linje för vad vi vill uppnå. [Vi på Web Service Award har stor erfarenhet av att hjälpa till att sätta mätbara mål för våra kunders webbplatser och intranät. Intresserad av att få hjälp? Kontakta oss så berättar vi mer]

Större engagemang

När vi i trendundersökningen frågar webbplatsansvariga så uppger 42 procent att deras lednings engagemang runt webbplatsen har varit större. 56 procent uppger att det är oförändrat och 2 procent att det minskat.

Så det verkar att en stor del har lyckat med att öka intresset runt webbplatserna. Det borde ju även ligga organisationernas intresse med tanke på att den ökande trafikmängden till webbplatserna. Men även att många organisationer inte har kunnat ha fysisk kontakt med sin målgrupp. Det digitala blir då kanalen och då gäller det att den är effektiv. Risken är annars att kundtjänst/service blir fullbelamrade.

Gyllene tillfälle

Med tanke på att de digitala kanalerna nu under Corona blivit allt viktigare. Att det ändå är 66 procent av webbansvariga som uppger att ledning prioriterar webbplatsen och 42 procent uppger att engagemanget ökat nu under pandemin. Så finns det nu ett gyllentillfälle att långsiktigt öka statusen för de digitala kanalerna. Men då måsta vi som arbetar med webbplatserna kunna visa på vilket resultat som våra insatser ger, men även resultat av vad som är konsekvensen av om vi inte lyckas. Och det går inte att visa resultat om det inte finns mätbara mål!

Så ta nu tillfället i akt och sätt mätbara mål som utgår från verksamhetens mål. Ta även reda på nuläget. Vad tycker er besökare om er webbplats? Vad bör prioriteras för att öka andelen nöjda besökare? Hur effektiva är de olika tjänsterna? Hur effektiva är webbsidorna? Får vi ut den effekt som vi vill ge? Och vad kan vi göra för att få en större effekt?

Vill du ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

 

——-

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm