Om WSA-bloggen

Web Service Award AB (WSA) är ett svenskt företag som funnits på marknaden sedan 1999. Vi har från starten arbetat med webbplatsundersökningar och vi erbjuder kvalitetssäkra metoder för att utvärdera webbplatser, webbtjänster och intranät oavsett plattform

Med våra Indexundersökningar får vi reda på vad de faktiska besökarna har för åsikter inom områden så som användarvänlighet, information, design och kontakt. För varje genomförd Web Service Indexundersökning växer kunskapen om webbplatsbesökarnas åsikter inom en mängd områden. Genom att sammanställa denna informationsmängd per bransch ges WSA´s kunder möjlighet att dra nytta av denna kunskap, baserad på svarsdata från hundratusentals besökare på företags, myndigheters, organisationers och kommuners webbplatser.

Web Service Award publicerar även årligen, sedan 2006, två olika trendrapporter. Den ena om webbplatser och den andra om intranät. Grunden till rapporterna är undersökningar som besvaras av webbplatsansvariga och intranätansvariga på företag, e-handelsföretag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer. Syftet är att ta reda på hur de upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser respektive intranät.

Informationen från alla dessa undersökningar ger våra kunder insikt om trender, teknik, besökares behov och diverse fallgropar man kan hamna i.

Tillsammans har WSA dokumenterad kompetens inom bland annat statistik, marknadsföring, programmering, kvalitetssäkring och teknik.

WSA-bloggen är tänkt till att dela med oss av våra kunskaper om hur Sveriges webbplatser och intranät mår både från användare och organisation samt om olika trender. Vi hoppas på att kunna skapa tankar om hur Sveriges webbplatser kan bli bättre.

 

WSA-bloggen drivs i huvudsak av Pierre Du Rietz

Pierre Du Rietz

Pierre Du Rietz är chefsanalytiker, senior digital strateg, VD och en av grundarna av Web Service Award AB. I sitt arbete som analytiker på Web Service Award har han sen 2009 och varit med om att utvärdera, analysera och presentera över 1 000 webbplatser och intranät både inom privat och offentlig sektor. Pierre är, sedan starten 2006, författaren till den årliga trendrapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser?” som bygger på data från webbplatsansvariga samt motsvarande rapport för intranät. Pierre har därför unika insikter om hur användare och ansvariga uppfattar service och kvalitet på webbplatser och intranäten. Pierres motto är ”Alla webbplatser och intranät ska ha ett tydligt syfte och mätbara mål”.

Kontaktuppgifter till Pierre Du Rietz

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com 

Twitter: @PierreDuRietz