Spaningar från fredagsfika intranät den 3 juni 2022

Älskar första fredagen i månaden för då har vi Web Service Award digitala fredagsfika för intranät. Fredagsfikat är ett digitalt forum där vi diskuterar olika frågor runt intranäten.

Idag tog vi vid där vi slutade förra gången om den digitala kartan. Vad finns var? En intressant fråga som blivit ännu mer intressant med tiden. Vi ser att intranäten har under senaste åren fått en större betydelse men samtidigt finns det flera kanaler för kommunikation i organisationerna. Vi har teams, Yammer, Google Meet, CMSens sociala kanaler mm. Men hur ska medarbetarna veta vad som ska användas till vad? Här blir det viktigt att organisationen har tagit fram en strategi. (Vilket tyvärr många saknar eftersom O365 fick implementeras lite hastigt pga pandemin). Det var intressant att höra Rikard Spålséus, Swedish match, berätta om hur det arbetar med de olika verktygen och att lösning var att göra som den strategi som Microsoft tagit fram (ibland är lösningen nära 😊) Dock är en nyckel att ha tålamod och få med sig cheferna.

Här blev det också en intressant diskussion om hur man får med alla avdelningar. Kan det bli så att det enbart är några som syns och att vissa aldrig blir fram lyfta och hamnar i en digital skugga? Visar på vikten av att det finns ett ledningsbeslut på hur funktionerna ska användas och tid avsatt för detta. Det var något som även Sara von Knorring, SR, tog upp att det ska finnas tydliga riktlinjer och direktiv.
Chefens ansvarar (men även medarbetarens att hålla sig informerad) är även viktig i de organisationer där inte alla sitter framför en dator. Lovisa Lagerström Lantz, Allegio, tog upp att de gör sammanfattningar till butikpersonalen. Har även i speciella fall jobbar med tryckta löpsedelar med QR-kod för personal på lager där QR-koden leder till intranätet.

Det blev många intressanta samtal om detta. Ett ämne som vi kommer att återkomma om.

Vi kom även in på när nyheter och teams mm ska arkiveras. Viktigt att här ha en policy och tänka på skillnaden mellan en nyhet och sen sida. På slutet kom vi in på den spännande frågan om styrdokument. Hur ska de visas och var ska de vara? Kul att få se Marie Arvidsson, Tornberget som visade sin lösning. Det här är också ett ämne som vi ska ta upp mer om på kommande fredagsfikat.

Det ända tråkiga med fredagsfikat är att timmen tar snabbt slut. Längtar till nästa 🙂

Stort tack till Rikard SpålséusLiselott NorbergMaria WahlUrban NilssonSara von KnorringLovisa Lagerström LantzClara HooglandAnnie Burman Skytt, Maria Cacciola, Marie Arvidsson och alla andra fantastiska deltagare på fredagsfikat. Och förstås till min kollega Johan Nylinder som hjälper mig att gör detta möjligt.

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Reflektioner från torsdagsfika om webbplatserna den 19 maj 2022

Torsdagsfikat är ett öppet forum som vi på Web Service Award kör en gång i månaden (nästa blir den 16 juni) där vi tar upp olika frågor runt webbplatser både funktion och organisation.

I dag diskuterade vi den ständigt aktuella frågan om redaktörskapet.  Frågan – Vad är ett rimligt antal redaktörer? Är 400 bra? 200? 20? 2? Är förstås svår att svara på. Däremot kan man se till vad en redaktör ska göra och hur många sidor den är ansvarig för.

Att skriva för webb är ett hantverk och frågan är om man kan bli bra om man enbart är ansvarig för en sida som kollas på någon gång per år? En organisation lyfte även fram vikten av utbildning. Hos dem var det ett krav att en redaktör gick grundutbildningen i CMSet. Gör att det finns ett visst motstånd till att göra för många som redaktörer. Sen är det även intressant att dela upp ansvaret i redaktör och faktaansvarig. Det kan finnas många faktagranskare men ett få tal redaktörer som har i uppgift att se till att texten är bra skriven och följer den tänkta dispositionen.

Här vill jag även slå ett slag för att arbeta efter en gemensam modell. Vi på Web Service Award lyfter gärna fram CORE-modellen (vi kör även utbildningar i den) som en bra modell som ställer några viktiga frågor bland annat Vad är syftet med sidan? Vad vill besökarna få ut? Vad vill vi att de gör sen?

På torsdagsfikat tog vi även upp arbetet med att göra webbsidorna sökbara både i internsöket och på Google. När det gäller internsöket så är det synd att en tredjedel arbetar aktivt med sin sökfunktion [Källa: Hur mår Sveriges webbplatser 2021?]. Trendrapporten visar även på att inte ens hälften arbetar aktivt med SEO för sin webbplats. Vän av ordning kan ju fundera på vad poängen är att lägga ut en webbsida där man inte ser till att den är hittbar.

När det gäller sök så är det även här ett hantverk. Det behövs tid och kunskap för att lära sig sök. Dels för att se över de globala inställningarna, lära sig tolka rapporterna och göra åtgärder. Men även att tänka på att sina texter innehåller bra sökord. Ett tips är att söka på sin sida i det interna söket och se resultat. Just tid är en brist vara. Dock inte för alla. Det finns organisationer där det finns en sökansvarig. En deltagare på torsdagsfikat berättade att Kalle hos dem var en fena på sök. Alla på torsdagsfikat var överens om att det borde finnas en Kalle i alla organisationer 😊

En timme går helt enkelt fort när man får över en digital fika diskutera olika frågor runt våra webbplatser. Stort tack till Viktoria Olausson, Maria Cederlund, Jessica Agdahl, Pierre Widing, Jessica Henulin, Niclas Lindblom, Carl Malmer, Annie Skytt, Jenny Dahlerus, Henrik Betner, Björn Söderberg, Maria Cacciola för era intressanta inlägg och alla andra deltagare. Ser fram emot nästa torsdagfika i juni

Spaningar från fredagsfika intranät den 6 maj 2022

Underbart att få starta fredagen med Web Service Award fredagsfika för intranät. Är riktigt nöjd med att vi hållit i digitala fikat för intranät nu i mer än ett år.Värmer att det är så stort intresse och att få kommentarer som ”Tack för att i ordnar fredagsfikat. Är min utbildning med att komma igång med vårt nya intranät” och ”Tack för idag. Mycket intressant, jag har antecknat massor med bra idéer inför vår ombyggnad av vårt intranät.” – Pierre Widing, Humana ”Hjärtligt tack för trevliga och givande möten och diskussioner!” – Marit Karlsson, Norrtälje Energi.

I dagens fredagsfika tog vi upp en rad olika ämnen ett var hur man skapar engagemang på intranätet. Har var Monica Sandgren, SBAB, snäll och visade delar av deras nya intranät (Ett nytt intranät där vår WSI-undersökning visar på att det blivit klart mycket bättre. Ett effektivt intranät på riktigt).

En populärfunktion på SBABs intranät är 5 gånger Kärlek (motsvarande Dagens Ros). Är en funktion där medarbetarna kan skicka in en text om en medarbetare som gjort något bra som ligger i linje med SBABs värderingar. Just att lyfta medarbetare är ett bra sätt att skapa engagemang. Att kunna göra positiva inlägg på sitt intranät har även AFA försäkring. Johanna Löwendahl tog upp deras fikarum. Vilket också är en uppskattad funktion. Så ett tips är att ha en liknande funktion på ert intranät.

Ett annat är att ha de klassiska medarbetarreportage som också är mycket uppskattade.

På Helikopterns (SBABs intranät) så visas även hur verksamheten ligger till mot olika nyckeltal. Detta visas som trafikljus, rött, gult och grönt. Men visas även ekonomiska/ försäljningsnyckeltal. Riktigt bra funktioner att ha på startsidan på ett intranät!

Det togs även vad man bör tänka på när man ska ta fram ett nytt intranät. Att göra en nollbasmätning för att se nuläget, se behov och även ta fram mätbara mål var inte helt otippat mitt eget första inlägga om denna intressanta fråga. Just behov kan vara lite problematiskt. De flesta medarbetarna vet ju inte vilka funktioner/möjligheter som finns. Som Annie tog upp ”För 20 år sen visste man inte att mobilen skulle kunna användas som en kamera”. Ny teknik kan ge nya möjligheter. Samtidigt som det är viktigt att prioritera det medarbetare har nytta av. Blev intressant samtal om detta med fler intressanta synpunkter/infallsvinklar.

Vi tog även upp åtkomsten till intranätet. I många organisationer finns det en rad medarbetare som inte har egen dator eller en företags mobil. Viktigt här att ledningen bestämmer att intranätet är till för alla så att det finns tid avsatt även för dem att gå in på intranätet. Här togs även upp olika exempel på hur det kan lösas tex arbetsträffar, via andra system, närmaste chef mm.
På slutet diskuterades även den digital kartan men där tog vår timme slut så den får vi diskutera vidare på nästa fredagsfika den 3 juni 😊

Stort tack till Monica SandgrenJohanna LöwendahlPatrik BergmanMalin HanssonTobias MossopAgneta Fredenberg Monica Wallin, Annie Burman SkyttUrban NilssonSara von KnorringLovisa Lagerström LantzAnnicka LindströmArisala SjölinPierre Widing och alla andra deltagare på fredagsfikat. Vill även ge ett stort tack till min kollega Johan Nylinder som hjälper mig att ordna fredagsfikat. Ser redan nu fram emot nästa den 3 juni!

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Sveriges webbplatser och intranät byggs om!

Det är en stor andel av Sveriges webbplatser och intranät som planeras att byggas om under året visar Web Service Award trendrapporter Hur mår Sveriges webbplatser/intranät. Men tyvärr visar Web Service Awards utförda undersökningar av nya implementationer att långt i från alla projekt blir lyckade!

Några orsaker till att projekten går fel:

 • Blir ett IT projekt/ migreringsprojekt
 • Användarna försvinner under processen.
 • Testanvändarna blir superusers
 • Kvalitetssäkrare är samma som utföraren
 • UX-trender (som är fel)
 • Projektstress
 • Saknas mätbara mål

Om ni ska starta en förändring så är det viktigt att ta reda på nuvärdes så att ni kan analysera vad som är bra och vad som måste åtgärdas. När ni har ett nuvärde kan ni även sätta mål på vad ni vill uppnå.

Brist på tydliga mål!

För att stärka sin sak och få resurser för de digitala kanalerna är det viktigt att kunna visa vad man vill uppnå. En grundförutsättning för det är att det mätbara mål.

Tyvärr så visar WSAs trendundersökningar att det är en stor del av webbplatserna och intranäten som inte har något mätbart mål. Andelen som har något mätbart mål för webbplatserna är 53 procent. Nästan hälften har alltså inte ens ett mätbart mål med sin webbplats.

För intranäten är situationen ännu värre där är det enbart 34 procent som har mätbara mål. Det innebär att hela 66 procent inte vad deras intranät rent konkret ska uppnå. För hur ska man kunna veta det om det inte är mätbart?

TIPS!

Ett bra tips är att ta reda på vad era besökare tycker om er webbplats/intranät. Lever den upp till deras krav? Vilka områden är bra? Vad är mindre bra? Vad bör ni prioritera? Det vill säga en klassisk nollbasmätning så att ni har mätbara värden att utgå ifrån.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

——-

Posten är skriven av

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Pierre-150.jpg

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Torsdagsfika 21 april

Har haft en riktigt bra start på torsdagen. Och det är ju inte så konstigt när man fått hålla i Web Service Award digitala torsdagsfika om webbplatser. En öppen ERFA-grupp som vi kör en gång i månaden (nästa blir den 19 maj).

Den här gången började vi med att ta upp olika UX-trender. Ondgjorde oss lite över hamburgarmeny i desktop för att sen gå vidare till frågan om stora hero-bilder. Ger de en fördel till användarna eller finns de där för att organisationen tycker det är fint? En intressant aspekt är att många gör inställning att göra dem mindre i mobilen (så att de inte trycker ner innehållet) men varför gör man då inte samma sak i desktop? En bra princip är att en start eller nod-sida ska hjälpa besökarna att hitta rätt. Men sen kommer även utmaningen att göra det på ett attraktivt sätt.
Då kom vi även in på trenden att ha film på startsidor. Är det ett mervärde för besökarna eller stör det dem att hitta rätt? En kommun hade en bra devis – om vi lägger ut en film som går igång direkt så tar det av besökarnas surfpott. Ska vi verkligen göra det? Tillgänglighetsdirektiven kan även vara till hjälp här. Gäller även att fråga beställaren om syftet med innehållet. Vilken är målgruppen? Är webben den bästa kanalen eller är det någon av de andra kanalerna som är bäst för att få tex en film? Gäller att tänka till lite 😊

Vi kom sen även in på frågan om att ha ett designsystem. Är fler som håller på att ta fram det. Tanken är att det ska finnas kod för olika element tex knappar. Dels för att de ska bli lika över de olika delarna på webbplatsen, dels för att en uppdatering slår igenom på alla sidor där den finns. Sparar även mycket utvecklingstid. Lite dumt att behöva beställa nya knappar mm lite då och då. Här kom det olika tips från dels organisationer som gjort detta, dels om bra poddar att lyssna på (lägger lite länkar i kommentarsfältet).

Sen på slutet kom vi in på olika statistikverktyg som kan användas när man går ifrån Google. Ja ni förstår timmen tog snabbt slut och jag längtar redan till den 19 maj.

Stort tack till Clara HooglandJenny DahlerusPierre WidingAnn-Louise SvenssonBarbro LindhAud Johanne BengtssonAnnie Burman SkyttUrban NilssonMarit KarlssonMagnus StålbergMartin AnderssonAnne SahlinLeila Blom och alla andra underbara deltagare på torsdagsfikat. Samt förstås ett stort tack till min kollega Johan Nylinder som hjälper mig att köra våra digitala fikan. 

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Fredagsfikat 8 april 2022

Bild från fredagsfikat om intranät. Är en skärmbild från zoom mötet med några av deltagarna

Älskar när det är digital fredagsfika för intranät. Alltid kul att få prata om intranät och få diskutera olika frågor runt intranäten.

I dagens fredagsfika fick vi se Sigtunas nya intranät. Stort tack till Karin Källander och Emmilie Sidevåg för att ni så generöst visade hur ert intranät är uppbyggt och hur tänket är bakom. Vi fick se allt från startsidan till menyer och innehållssidor. Gjorde att det kom upp många intressanta frågor och funderingar runt detta. Ett extra plus också för att ni säkerställt att menyer mm är tillgängliga.

Frågan om dokument kom upp och var de ska vara. Många som känner igen sig i ” Vi har många dokumentkramare”. Alla är nog överens att antalet dokument ska ner och/eller vara in någon form av dokumentcentral. Är ett ämne vi kommer att återkomma till.

Sökbarheten är viktig. Här visade Sigtuna hur deras sökfunktion ser ut. Ett tips till alla är att se över inställningen på söket för en sökning som innehåller fler ord. Grundinställningen för de flesta sökfunktioner är att de söker per ord och inte som en sökning vilket gör att det blir orimligt många träffar.

På fredagsfikat togs även upp den viktig fråga det gäller ju att ha en bra leverantör. Ett stort tips här är att se till att du får en projektledare som du kan samarbeta med. [Sen kan ett annat tips vara att kolla på de som ligger bakom de nominerade till WSA-utmärkelsen för bästa intranät 😊]

För att nämna några av delarna som kom upp på dagens fredagsfika. Är en värdefull timme.
”Tack alla som delat med sig i dag. Mycket intressant och tänkvärt för mig som var med för första gången idag”- Åsa Larsbo, Intertek
”Stort tack för intressanta diskussioner” – Stefan Danielson, Lunds universitet
”Tack för jätteintressant möte, många bra tips och funderingar.” –Annicka Lindström, Prevent
”Tack för alla kloka tankar ni delar med er av! – Lisen Älgne, Västtrafik 
”Tack för idag, och speciellt till Sigtuna Kommun”- Christina Söderlund, Novamedia

Stort tack till alla deltagare utan er hade detta inte varit möjligt. Ett extra tack till Karin Källander, Emmilie Sidevåg, Sara von KnorringAnne SahlinClara Hoogland , Evelina VilhelmssonMonica SandgrenUlrika Björn (fd Eriksson)Lina GilljomViktoria OlaussonAnnie Burman SkyttJessica HenulinUrban NilssonAnnette LauritzenMona Wallin och förstås alla andra deltager för att ni var med och lyssnade. Vill även tacka min kollega Johan NylinderWeb Service Award som hjälper mig fredagsfikat.

Ser fram emot nästa den 6 maj 😊

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Filmer från Möt vinnarna – 23 mars 2022

Onsdagen den 23 mars 2022 ordnade vi på Web Service Award det traditionella eventet: Möt vinnarna av Web Service Award-utmärkelse för Sveriges bästa webbplatser och intranät enligt sina användare. Vinnarna har röstats fram i Sveriges största webbplatsundersökning. Vilket gör priset unikt. Här är det inte proffs som tyckt till utan de som webbplatserna och intranäten faktiskt vänder sig till, besökarna.

Eventet spelades in och du kan här se filmerna från föredragen.

Pierre Du Rietz, Web Service Award, inleder med att hälsa välkommen och berätta om utmärkelsen.

Pierre Du Rietz, Web Service Award, inleder med att hälsa välkommen och berätta om utmärkelsen.

Folkhögskola.nu – kategori samhällskommunikation: Fredrik Olén, webbstrateg och kommunikatör, och Matilda Hedlund, kommunikatör, Sveriges Folkhögskolor

Zeta.nu – kategori Kommersiella, Susanna Hedengren, Digitalt ansvarig för Zeta.nu

Systembolaget- ViNet – kategori Intranät, Anna Wolrath, Digital kanalsamordnare, Systembolaget AB

Sponsorer

Optimizely

Maximera er digitala potential! För att skapa enastående digitala upplevelser som förvandlar ditt företag behövs datadrivna beslut, kontinuerliga experiment och ständig utveckling. Optimizely Digital Experience Platform hjälper dig att maximera er digitala potential.

Torsdag = torsdagsfika om webbplatser

Alltid en bra start på dagen att få leda Web Service Awards torsdagsfika runt arbetet med webbplatser. Kul att samla ett gäng webbansvariga och prata om olika frågor runt webbplatsen. I dagens fika var det lite extra kul att Niclas Lindblom visade Älmhults kommuns nya fina webbplats. Intressant att de slimmat ner antalet webbsidor rejält och antal redaktörer (från 95 till ca 20). Blev en bra genomgång av upplägget och många intressanta frågor. Allt från struktur, innehåll, tjänster och vilka verktyg man kan använda för att inte bryta mot Schrems ii.

Blev också en intressant diskussion om menyn som sen gick över till plusboxar/utfälld information. Här hade Älmhult en bra princip att det är grund informationen finns synlig på sidan men fördjupning finns i boxarna. (Gäller här att se till att den principen fortsätter. Jag har tyvärr sett många webbplatser som drabbats av plusbox-sjukan där all information hamnar i boxarna.) Vi kom även in på FAQ där det däremot är ok att ha svaren i en box. Gäller då att informationen i boxen är sökbar både via internsöket och Google. Ska även boxen fällas ut när man går från sök till sidan så att användaren ser var informationen finns. Är tyvärr ett vanligt problem att det inte funkar. Mycket viktigt att man testar och kravställer det.

Blev på det hela taget en mycket lyckad digital fika. Att dela skärm ska vi fortsätta med även på framtida torsdagsfikor 😊

Vill även säga stort tack till Niclas Lindblom, Anette LantzPatrik KvernesEmma KarlssonUrban NilssonAnnie Burman SkyttAud Johanne BengtssonMarit KarlssonJohanna Svedin och alla andra deltagare på fikat. Stort tack också till min kollega Johan Nylinder som ser till att fikat funkar så bra.  Det här gör vi om

Utvärdering av WSA-dagen 2022

Den 26 januari 2022 höll vi på Web Service Award för 22:a året i rad vår traditionella WSA-dag. Som tidigare år så bjöd dagen på intressanta föreläsningar om webbplatser och intranät. Dagen avslutades även med utdelning av de åtråvärda WSA-utmärkelserna för bästa webbplatser och intranät. Ett pris som bygger på besökarnas åsikter. Även i år så körde vi WSA-dagen digitalt via Zoom.

Vad blev då resultatet? Eftersom vi arbetar med utvärderingar och undersökningar så frågar vi förstås deltagarna om hur de uppfattade WSA-dagen [Se programmet mm här >>]. Resultatet blev väldigt positivt. Hela 98 procent av deltagarna skulle rekommendera andra att delta på WSA-dagen!! Extra kul att få ett sådant fint betyg med tanke på att vi även i år hade publikrekord.

Om föredragen

Ett av våra mål med WSA-dagen är att bjuda på intressanta och inspirerande föreläsningar där deltagarna kan både höra om trender, få fakta och insikter i hur andra arbetar med sina webbplatser och intranät. Bland de 98 procent som skulle rekommendera WSA-dagen till andra så var just ordet inspiration det vanligaste förekommande.

Trevligt, inspirerande och skapar uppmärksamhet kring viktiga frågor och motivation att arbeta med dem.

för att det är en givande och inspirerande dag som får en att vilja utveckla mer användbara och tillgängliga webbplatser

Det är en möjlighet att lyssna till människor som har en förståelse för den vardag man befinner sig i vad det gäller webb och intranät

Man får så mycket inspiration som leder till förbättringar.

Man får en mycket bra helhetsblick över hur intranät och webbsajter överlag mår idag, samt inspireras av föredragarna

Utvärderingsenkäten visar att vi även i år lyckats med målet för WSA-dagen. I snitt fick föredragen 4.1 i betyg! Spridningen var mellan 3.7 och 4.4 så alla föredrag höll en hög standard. Det är glädjande att vi lyckades med detta med tanken på att vi båda hade föredrag som vände sig mer till de som arbetar med webbplatser och de som arbetar med intranät. Det vanligaste ordet om dagen var just inspiration.

Föreläsningarna var i år

 • Hur mår Sveriges webbplatser och intranät? Pierre Du Rietz, Chefsanalytiker och VD, Web Service Award.
 • Intranät och digital arbetsplats 2022 – en trendspaning. Johan Nilsson, Digital workplace advisor, Sitevision
 • Att samordna fem intranät till ett – under en pågående pandemi. Lovisa Lagerström Lantz Kommunikationschef, Alligo
 • Med alla användare i fokus. Thomas Gille, Webbansvarig på Bostadsförmedlingen i Stockholm
 • Död åt Lorem Ipsum! Jonas Söderström, författare och Senior UX strategist
 • En guide till agil innehållshantering och adaptiva upplevelser.Mårten Bokedal, Product Strategy Director, Optimizely (tidigare Episerver)
 • Vi brukade vara som alla andra. Rikard Spålséus Digital Productivity Manager, Swedish Match

Föreläsningarna spelades in och går att se på vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/posts/2022/02/02/inspelning-wsa-dagen-2022/

WSA-Utmärkelsen

WSA-dagen slutar med att utdelning av priser till bästa webbplats inom Samhällskommunikation och Kommersiell samt bästa Intranät. Det delades även ut hederspriser till bästa förbättrare inom varje kategori.

Utdelningen av det vackra priset av konstnärinnan Emilia Linderholm delades ut dagen efter av Pierre Du Rietz, Web Service Award till de lyckliga vinnarna:

Folkhögskola.nu – Bästa webbplats i kategorin Samhällskommunikation

Zeta.nu – Bästa webbplats i kategorin Kommersiella

Systembolaget – ViNet – Bästa intranät

Den 23 mars så kommer vi ordna ett digitalt event där de tre vinnarna kommer att berätta om hur de arbetar med sina webbplatser och intranät. Du kan läsa mer och anmäla dig via https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2022/mot-vinnarna/

Nyfiken på topp webbplatser och intranät? Läs intervjuer med de nominerade här: https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2022/intervjuer-nominerade/

Antal deltagare

Som arrangör så vill vi på Web Service Award att så många ska kunna vara med på WSA-dagen. Tidigare har WSA-dagen varit fysisk [De senaste åren på Nalen i Stockholm] det har varit underbart att få träffa hjältarna bakom webbplatserna och intranätet. Detta gick inte även i år. Men genom att WSA-dagen blev digital så kunde fler vara med. Hela 641 anmälda. Vårt konto klarar av 500 så vi nåde vårt tak 😊

Tack!

Vi på WSA vill tacka alla talare för strålande insatser under dagen. Vi vill även tacka alla deltagare för att ni var med och för de fina orden i utvärderingen. Det är för er vi gör dagen. Jag vill även tacka mina medarbetare på Web Service Award som varit med och arrangerat WSA-dagen. Utan er hade det inte varit möjligt.

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward

Vinnarna av Web Service Award är….

Foto Anna Nordström.

Sen år 2000 har Web Service Award med hjälp av Sveriges internetanvändare korat årets bästa webbplatser och intranät. Den 26 januari korades 2021 års vinnare i kategorierna Kommersiellt, Samhällsinformation och Intranät. Vinnare är Zeta.nu, Folkhögskola.se och Systembolaget – ViNet. Tävlingen utgår ifrån Sveriges största webbplatsundersökning med svar från över 100 000 respondenter. Undersökningen utförs av Web Service Award.

Web Service Award har sedan år 2000 undersökt vilka webbplatser Sveriges internetanvändare är mest nöjda med. Utifrån användarnas omdömen utse Sveriges bästa webbplats och intranät.

Året som varit har i hög grad präglats av pågående pandemin som påverkat både Sveriges webbplatser och intranät. Web Service Awards undersökningar visar på att webb och intranätansvariga har haft en större arbetsbelastning samtidigt som kraven från användarna har ökat. Hittbarheten är en nyckelfråga både för webbplatserna och intranäten. Det är därför glädjande att kunna visa att det finns webbplatser och intranät, som till så hög grad lever upp till användarnas förväntningar. Årets vinnare visat på att målstyrt arbete lönar sig. De har lyckats tillgodose sina besökares skiftande krav och behov på ett föredömligt sätt säger Pierre Du Rietz, VD för Web Service Award

Vinnarna tillkännagavs på den årliga WSA-dagen den 26 januari 2022.

Vinnare Web Service Award

Di Luca & Di Luca – www.zeta.nu

Vinnare i kategorin Kommersiell
Motivering: Det här är en webbplats som blivit mer innehållsrik med tiden men trots det klarat av att vara attraktiv och lätt att använda både via dator och mobil. Inte konstigt att besökaren gärna rekommenderar ett besök till denna smakfulla och inspirerande webbplats.

Sveriges Folkhögskolor – www.folkhogskola.nu

Vinnare i kategorin Samhällsinformation

Motivering: Den här innehållsrika och uppskattade webbplatsen har ett stort fokus på tydlighet och tillgänglighet. Webbplatsen hjälper besökarna att hitta det som är rätt för dem. En webbplats som besökarna gillar att besöka!

Systembolaget – ViNet

Vinnare i kategorin Intranät

Motivering: Detta är ett användarvänligt intranät som ger medarbetarna stöd i det dagliga arbetet. Det uppskattas för att vara ett målstyrt intranät med medarbetarna i fokus var de än arbetar. Ett mycket bra intranät som blivit ännu bättre!

Bästa förbättrare

Hedersutmärkelsen delas även ut till bästa förbättrare inom varje kategori, dvs de som har lyckats höja andelen nöjda besökare mest.

Kommersiell:                         Jula AB – www.jula.se

Samhällskommunikation:       Haninge kommun – www.haninge.se

Intranät:                               SÖS, Södersjukhuset – Intranät

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjorda av konstnärinnan Emilia Linderholm. Årets pris heter Längtan. [Läs mer om priset här>>]