Spaningar från decembers fredagsfika om intranät

Dagens fredagsfika började med att jag presenterad några viktiga insikter från den nya trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2023 som vi på Web Service Award kommer att släppa på måndag. Tog bla upp planerade förändringar men även risken att de inte blir av. Ett stort problem är att många intranät inte har mätbara mål. Svårt att visa på nyttan av en investering om vi inte kan visa på vad den ska ge.
När det gäller mätningar så är det vanligaste att man har ett verktyg för trafikanalys. Även för intranät har Matomo gått om GA. Men även vanligt med enkätstudier (för de som mäter).

Att mäta blev dagens första ämne. Här tog Patrik Bergman från Malmö stad med oss och visade på hur de jobbar med effektkarta och även hur de byggt sina dashboard i matomo. Och framför allt med insikter från användarnas beteende som de nu tar med sig framåt när de ska göra om sin startsida.

Vi tog även upp möjligheten med att koppla in heatmaps för att få en kunskap om användarnas skroll och klickbeteende. Men även inspelningar. Här finns stor möjlighet till nya insikter.

Men det är även viktigt att veta vad användarna tycker och då är enkätstudier en effektiv metod. Jag förespråkar förstås att använda sig av en metod med benchmark .

Vi kom även in på struktur och att det är gap mellan vad ansvariga tycker och användarna. Intressant diskussion om mallstrukturer. Men man kommer snabbt ner i hur det ser ut i nivåerna under. Mängden sidor är här avgörande. Gäller därför att prioritera efter medarbetarnas behov. Klickövningar är ett sätt att se hur bra den tänkta strukturen är.

AI kom upp som stöd för navigeringen. Men verkar lite tidigt för att ge bra råd utifrån erfarenhet. Har slagit mer på extern webbarna.

Frågan om få resurser kom upp. Hur blir intranätet prioriterat när budgeten är skral? Tips här att ta del av Mats Heides forskning och rapporter om att mäta kommunikation.

Sen blev det även diskussioner om byta CMS och vilket man ska välja. Här fanns det lite olika tankar 

Som alltid går en timme för fort. Stort tack till Patrik, Johanna LöwendahlLena JohanssonDebora KarlssonPierre WidingJessica HenulinLillemor OdgrenMalin HanssonAnna DensjöJeanette RönnbergCina SeideforsSandra NordAmalia KewenterAnna Holmgren WolrathIngela PerssonIsabella PeanbergEllen FlodinNiclas LindblomMichaela Lindhe och alla andra härliga deltagare. Och förstås min kollega Johan Nylinder som hjälper mig hålla i våra digitala fikan

Skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.