En enklare vardag på Mina sidor

Rikshem AB är nominerade för bästa kommersiella webbplats i Web Service Award för Minasidor.rikshem.se. Under WSA-galan så fick webbplatsen hederspriset Bästa förbättrare. Hederspriset går till den webbplats som ökat sitt resultat (andelen nöjda besökare) mest sen senast mätning.

Fokus för Rikshem har varit, och är fortfarande, att förenkla för sina kunder och skapa en webbplats som erbjuder den information och de tjänster som kunderna behöver i vardagen. De vet att de allra flesta besökarna kommer via mobil och därför är det viktigt att alla tjänster också fungerar för det.

– Ett fokus har också varit att öka och förenkla informationen från oss till våra kunder och där har vi tagit ett stort steg framåt, säger Lillemor Odgren som är kommunikatör och digitaliseringsledare på Rikshem.

 Rikshem är nominerade för den inloggade miljön Mina sidor. De är i huvudsak fyra personer som arbetat med den större uppdateringen och utvecklingen av Mina sidor som gjorts under senaste året. Lillemor, kommunikatör och digitaliseringsledare på Kommunikationsavdelningen, Siv Persson Malm, digitaliseringsledare inom förvaltningen med fokus på kund samt Gun-Marie Odd och Rikard H., förvaltningsledare IT från digitaliseringsavdelningen.

– Men vi har också flera personer som är involverade i att skapa innehåll och jobba med att förbättra användarvänlighet och kundfokus på vår webbplats. Vi arbetar mer digitalt än tidigare och har hittat bra sätt att få det att fungera., svarar Lillemor Men samtidigt som att distans- och digitala arbetssätt blir vanligare så har vi också sett vinsterna med att för vissa arbetsuppgifter ses på kontoret för att få till bra diskussioner.

 Hur arbetar ni med undersökningar?

– Vi följer löpande statistiken både för vår externa webb och intranät för att mäta mot våra uppsatta mål. Undersökningarna som vi gjort tillsammans med Web Service Award [WSA] ger oss möjlighet att ställa frågor till våra besökare kring specifika områden och det har gett oss bra insikter om vad de har för behov och önskemål. Att kunna jämföra sig med de bästa sajterna och sin egen bransch är också värdefullt och naturligtvis peppande. 

WSI-undersökningen som gjordes nu var en uppföljning på en undersökning som Rikshem gjorde året innan.

– Det var en del i den större utveckling vi gjorde på Mina sidor och ett bra sätt att kunna mäta både innan och efter förändringen för att se att vi gör rätt saker.

 Vad är den absolut viktigaste funktionen med er webb?

– De viktigaste funktionerna på Mina sidor är att kunna erbjuda tjänster som förenklar för våra hyresgäster och bostadssökande. Kunderna ska kunna hitta den information de behöver när de behöver den. Tjänster som att boka tvättstuga, kunna se sin avi eller sitt avtal, kunna meddela oss om något inte fungerar i deras boende, läsa löpande information och kunna söka boende, parkeringsplatser eller förråd, berättar Siv som är digitaliseringsledare inom området kund på Rikshem.

 Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Vi fortsätter att arbeta för att skapa en enklare vardag för våra hyresgäster och bostadssökande. Vi ser över hur vi kan digitalisera fler tjänster och svara på de frågor som våra kunder har.

 Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vårt stora fokus på att möta kundernas önskemål och behov genom en uppdaterad webbplats har gett resultat visar WSA:s undersökning, något vi är mycket stolta över. Vi har tagit tillvara den feedback kunderna gett oss i den första undersökningen och kunnat tillgodose en del av de önskningar som kom in. 

Överst: Lillemor Odgren och Rikard Halvarsson. Underst: Gun-Marie Odd och Siv Persson Malm, Rikshem

”Att kunna jämföra sig med de bästa sajterna och sin egen bransch är värdefullt och naturligtvis peppande.” Lillemor Odgren, kommunikatör på Rikshem

Utdelning av hederspriset gjordes på årets Web Service Award utsågs på WSA-dagenden 25 januari på . [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Större kundfokus på Sjöfartsverket

Sjofartsverket[.]se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award. Under WSA-galan så fick Sjöfartsverket hederspriset Bästa förbättrare. Hederspriset går till den webbplats som ökat sitt resultat (andelen nöjda besökare) mest sen senast mätning.

”En undersökning var nödvändig för att identifiera förbättringsområden utifrån besökarnas perspektiv.” Lisa Mjörning, kommunikationschef, Sjöfartsverket

Under 2021 lanserades Sjöfartsverkets nya webbplats med syfte att göra det lättare för besökarna att hitta information, tjänster och nyheter. Den blev i och med nylanseringen mer tillgänglig och fick ett nytt, modernt utseende.

Redan då fastställdes att användarnas behov måste vara i fokus oavsett om det handlade om handelssjöfarten eller fritidsbåtsägare. Webben är och kommer fortsatt framåt att vara viktig för kundkontakten men också för kontakt med näringslivet och myndigheter.

Under 2022 har teamet bakom Sjöfartsverkets webbsida haft ett större kundfokus på sitt innehåll. Lisa Mjörning är kommunikationschef och står tillsammans med ett antal redaktörer ute i verksamheten för innehållet på sjofartsverket.se.

– Undersökningar är bra för benchmarking och en bra temperaturmätare för vår webbplats, svarar Lisa på frågan om hur de arbetar med undersökningar gällande webbplatsen.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Vi har tyvärr inget statistikverktyg för vår webbplats än vilket gör att vi lever lite i blindo, säger Lisa. Vi ser inte hur besökarna rör sig, hur länge de stannar eller vad de söker på. En undersökning var nödvändig för att på något sätt identifiera förbättringsområden utifrån besökarnas perspektiv.

Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– Många av våra medarbetare har distansavtal, vilket ger möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. På så sätt får vi det bästa av två världar. Att kunna erbjuda möjlighet till arbete utanför den klassiska kontorsmiljön är väl i mångt och mycket ett krav från många kandidater, att vi kan erbjuda det gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare. Digitala mötesformer som vi lärde oss under pandemin ger oss förutsättningar till att ha möten med kvalitet trots att vi är fysiskt distanserade. 

Den viktigaste funktionen med deras webb är enligt Lisa tillgängliga och uppdaterade navigationsvarningar och tydliga beställningsvägar för deras kunder. Under 2023 ska de satsa på ännu mer kundfokus, tillgänglighet och bättre service till deras icke svensktalande besökare.

– Vi ska också utveckla vårt innehåll för att bli starkare inom employer branding, säger Lisa.

Vinnarna av årets Web Service Award-utmärkelser utsågs på WSA-dagen den 25 januari 2023. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm.