En enklare vardag på Mina sidor

Rikshem AB är nominerade för bästa kommersiella webbplats i Web Service Award för Minasidor.rikshem.se. Under WSA-galan så fick webbplatsen hederspriset Bästa förbättrare. Hederspriset går till den webbplats som ökat sitt resultat (andelen nöjda besökare) mest sen senast mätning.

Fokus för Rikshem har varit, och är fortfarande, att förenkla för sina kunder och skapa en webbplats som erbjuder den information och de tjänster som kunderna behöver i vardagen. De vet att de allra flesta besökarna kommer via mobil och därför är det viktigt att alla tjänster också fungerar för det.

– Ett fokus har också varit att öka och förenkla informationen från oss till våra kunder och där har vi tagit ett stort steg framåt, säger Lillemor Odgren som är kommunikatör och digitaliseringsledare på Rikshem.

 Rikshem är nominerade för den inloggade miljön Mina sidor. De är i huvudsak fyra personer som arbetat med den större uppdateringen och utvecklingen av Mina sidor som gjorts under senaste året. Lillemor, kommunikatör och digitaliseringsledare på Kommunikationsavdelningen, Siv Persson Malm, digitaliseringsledare inom förvaltningen med fokus på kund samt Gun-Marie Odd och Rikard H., förvaltningsledare IT från digitaliseringsavdelningen.

– Men vi har också flera personer som är involverade i att skapa innehåll och jobba med att förbättra användarvänlighet och kundfokus på vår webbplats. Vi arbetar mer digitalt än tidigare och har hittat bra sätt att få det att fungera., svarar Lillemor Men samtidigt som att distans- och digitala arbetssätt blir vanligare så har vi också sett vinsterna med att för vissa arbetsuppgifter ses på kontoret för att få till bra diskussioner.

 Hur arbetar ni med undersökningar?

– Vi följer löpande statistiken både för vår externa webb och intranät för att mäta mot våra uppsatta mål. Undersökningarna som vi gjort tillsammans med Web Service Award [WSA] ger oss möjlighet att ställa frågor till våra besökare kring specifika områden och det har gett oss bra insikter om vad de har för behov och önskemål. Att kunna jämföra sig med de bästa sajterna och sin egen bransch är också värdefullt och naturligtvis peppande. 

WSI-undersökningen som gjordes nu var en uppföljning på en undersökning som Rikshem gjorde året innan.

– Det var en del i den större utveckling vi gjorde på Mina sidor och ett bra sätt att kunna mäta både innan och efter förändringen för att se att vi gör rätt saker.

 Vad är den absolut viktigaste funktionen med er webb?

– De viktigaste funktionerna på Mina sidor är att kunna erbjuda tjänster som förenklar för våra hyresgäster och bostadssökande. Kunderna ska kunna hitta den information de behöver när de behöver den. Tjänster som att boka tvättstuga, kunna se sin avi eller sitt avtal, kunna meddela oss om något inte fungerar i deras boende, läsa löpande information och kunna söka boende, parkeringsplatser eller förråd, berättar Siv som är digitaliseringsledare inom området kund på Rikshem.

 Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Vi fortsätter att arbeta för att skapa en enklare vardag för våra hyresgäster och bostadssökande. Vi ser över hur vi kan digitalisera fler tjänster och svara på de frågor som våra kunder har.

 Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vårt stora fokus på att möta kundernas önskemål och behov genom en uppdaterad webbplats har gett resultat visar WSA:s undersökning, något vi är mycket stolta över. Vi har tagit tillvara den feedback kunderna gett oss i den första undersökningen och kunnat tillgodose en del av de önskningar som kom in. 

Överst: Lillemor Odgren och Rikard Halvarsson. Underst: Gun-Marie Odd och Siv Persson Malm, Rikshem

”Att kunna jämföra sig med de bästa sajterna och sin egen bransch är värdefullt och naturligtvis peppande.” Lillemor Odgren, kommunikatör på Rikshem

Utdelning av hederspriset gjordes på årets Web Service Award utsågs på WSA-dagenden 25 januari på . [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Större kundfokus på Sjöfartsverket

Sjofartsverket[.]se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award. Under WSA-galan så fick Sjöfartsverket hederspriset Bästa förbättrare. Hederspriset går till den webbplats som ökat sitt resultat (andelen nöjda besökare) mest sen senast mätning.

”En undersökning var nödvändig för att identifiera förbättringsområden utifrån besökarnas perspektiv.” Lisa Mjörning, kommunikationschef, Sjöfartsverket

Under 2021 lanserades Sjöfartsverkets nya webbplats med syfte att göra det lättare för besökarna att hitta information, tjänster och nyheter. Den blev i och med nylanseringen mer tillgänglig och fick ett nytt, modernt utseende.

Redan då fastställdes att användarnas behov måste vara i fokus oavsett om det handlade om handelssjöfarten eller fritidsbåtsägare. Webben är och kommer fortsatt framåt att vara viktig för kundkontakten men också för kontakt med näringslivet och myndigheter.

Under 2022 har teamet bakom Sjöfartsverkets webbsida haft ett större kundfokus på sitt innehåll. Lisa Mjörning är kommunikationschef och står tillsammans med ett antal redaktörer ute i verksamheten för innehållet på sjofartsverket.se.

– Undersökningar är bra för benchmarking och en bra temperaturmätare för vår webbplats, svarar Lisa på frågan om hur de arbetar med undersökningar gällande webbplatsen.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Vi har tyvärr inget statistikverktyg för vår webbplats än vilket gör att vi lever lite i blindo, säger Lisa. Vi ser inte hur besökarna rör sig, hur länge de stannar eller vad de söker på. En undersökning var nödvändig för att på något sätt identifiera förbättringsområden utifrån besökarnas perspektiv.

Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– Många av våra medarbetare har distansavtal, vilket ger möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. På så sätt får vi det bästa av två världar. Att kunna erbjuda möjlighet till arbete utanför den klassiska kontorsmiljön är väl i mångt och mycket ett krav från många kandidater, att vi kan erbjuda det gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare. Digitala mötesformer som vi lärde oss under pandemin ger oss förutsättningar till att ha möten med kvalitet trots att vi är fysiskt distanserade. 

Den viktigaste funktionen med deras webb är enligt Lisa tillgängliga och uppdaterade navigationsvarningar och tydliga beställningsvägar för deras kunder. Under 2023 ska de satsa på ännu mer kundfokus, tillgänglighet och bättre service till deras icke svensktalande besökare.

– Vi ska också utveckla vårt innehåll för att bli starkare inom employer branding, säger Lisa.

Vinnarna av årets Web Service Award-utmärkelser utsågs på WSA-dagen den 25 januari 2023. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm. 

Hårda prioriteringar och humor hos KB

Kungliga bibliotekets intranät Interno är utsedd till vinnare av Web Service Award som bästa intranät. De fick även hederspriset som bästa förbättrare.

Kungliga biblioteket lanserade under 2022 stegvis sitt nya intranät Interno, och den välfungerande och sammansvetsade projektgruppen har varit en framgångsfaktor, enligt Anders Hejll som är webbstrateg på kb.se.

– Det, tillsammans med det täta samarbetet med våra externa konsulter, tillägger han. Sammantaget har det funnits bred kompetens, stort engagemang, prestigelöst samarbetsklimat och gott humör! Vi har hela tiden försökt ha användarbehoven i fokus och gjort hårda prioriteringar både vad gäller funktionalitet och innehåll.

Internt har projektgruppen bestått av en kommunikationsenhet på cirka 6 personer som stått för projektledning, innehålls- och designansvar samt kravställning.

– Därtill resurser från vår driftenhet samt referenspersoner från olika delar av verksamheten kopplat till innehållsarbetet, säger Anders. Externt har vi jobbat med en Sitevision-partner som stått för systemutveckling och design/UX. Förvaltningsorganisationen följer samma mönster.

Vad tycker ni har präglat året som har gått?

– För Kungliga biblioteket som helhet har det handlat en hel del av omställning till ett mer flexibelt arbetssätt med nya arbetstids- och distansavtal, omflyttning i lokalerna mm. Parallellt med fortsatt organisationsutveckling, nya regeringsuppdrag och arbete med ökad IT-säkerhet.

För kommunikationsenheten och projektgruppen har lanseringen av nya intranätet varit i centrum under året.

– Med Interno har vi velat skapa en plattform som fungerar som stöd och verktyg i det dagliga arbetet och som har fokus på samarbete, öppen dialog och kunskapsutbyte. Vid sidan av detta har vi påbörjat en förflyttning mot en mer strategisk kommunikationsverksamhet.

I samband med projektet genomfördes en användarundersökning (Web Service Award) och -intervjuer.

– Nu följer och analyserar vi besöks- och sökordsstatistik samtidigt som vi ber om löpande feedback från användarna. Allt sammantaget utgör grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi gjorde en första ”nollmätning” hösten 2020 i samband med uppstarten av projektet. Resultatet blev del i de effektmål vi tog fram för nya intranätet.

Ett halvår efter lanseringen gjordes undersökningen om för att se om de nått effektmålen. 

En stor insikt har varit hur viktigt det är med intern samverkan, delaktighet och förankring i ett (intranät)projekt.

– För att lyckas krävs att man lyfter på en del stenar till interna processer och rutiner som inte alltid är tydliga eller välfungerande. Vi har lärt oss vikten av att tidigt be om feedback, skapa nyfikenhet och engagemang och låta användarna delta i utvecklingen, detta gjorde vi bland annat genom att först lansera en beta-version. En annan insikt är att humor också är en framgångsfaktor!

Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– De allra flesta skulle jag säga. Vi fortsätter jobba delar av tiden på distans och försöker nyttja det bästa av de arbetssätt som togs fram under pandemin och i projektarbetet.

Vad är den absolut viktigaste funktionen med er webb/intranät och varför?

– Den funktion som enligt besöksstatistiken används mest är Verktyg, en sida där man skapar sin egen genvägslista till de system och verktyg som man använder i vardagen. Viktig är också det effektiva personsöket där man enkelt söker fram information om och kontaktuppgifter till medarbetare. Sedan självklart nyhetsflödet inklusive driftinformationen.

Som myndighet är det viktigt att kunna tydliggöra vilka uppdrag de har och vad som styr deras verksamhet. I detta avseende har de satsat på att göra sin arbetsordning och sina styrande dokument enklare att söka fram och navigera i.

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Närmast kommer vi att lansera en ny efterfrågad guide till våra mötesrum. Planer finns också på att utveckla chefsinformationen och ytterligare förbättra funktionaliteten i samarbetsgrupperna. Inte minst vill vi i ännu högre utsträckning jobba för intranätet som huvudkanal för internkommunikation och intern samverkan.

Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Jag tycker vi har lyckats inte bara med basfunktionerna utan också fått med det lilla extra som gör Interno unikt och till ett personligt intranät med glimten i ögat. Särskilt värd att nämna i detta sammanhang är den lekfulla sidfoten som innehåller en kortversion i ord och bild av hela KB:s historia! Våra speciallösningar – Styrande dokument A-Ö, Anslagstavlan och Personalnytt – är också något vi är stolta över.

Katarina Amcoff, Anders Hejll, Anette Lindh, Lotta Serning.

” För att lyckas krävs att man lyfter på en del stenar till interna processer och rutiner som inte alltid är tydliga eller välfungerande.” Anders Hejll, webbstrateg på Kungliga biblioteket

Vinnarna av årets Web Service Award utsågs den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm. Läs mer om de vackra priserna här>>

Tillgängligt och engagerande på opera.se

Göteborgsoperans webbplats Opera.se är utsedd till bästa kommersiella webbplats i Web Service Award.

Under året som har passerat hade Göteborgsoperan fokus på en sammanhållen, inspirerande upplevelse för sina besökare – före, under och efter deras besök. 

Websidan opera.se lanserades i januari 2021 och spelade en betydande roll i det arbetet.  

– Ett stort fokus i framtagandet låg på tillgänglighet, och för det har vi erhållit ett par utmärkelser, berättar Lena Jaksch som är kommunikationschef på GöteborgsOperan AB.

 Arbetsgruppen består av kollegor från Göteborgsoperans kommunikationsavdelning med deras webmaster som produktägare, samt ett arbetsteam på deras externa webbyrå Knowit

 Beteendemönster analyseras

Göteborgsoperan gör egna undersökningar och analyser av webbsidan, användningen och besökarnas beteendemönster.

– Det är förstås av största vikt för vår utveckling då hemsidan ska tillhandahålla information om våra uppsättningar, biljettförsäljning, restaurang-/cafébokning med mera, säger Lena.

2022 valde Göteborgsoperan att göra en Web Service Award-undersökning eftersom de behövde få insikter kring hur deras webbsida fungerar, säger Lena Jaksch.

– Vi har nu en ny webbplattform sedan drygt ett år tillbaka, säger Lena. Vi behöver veta hur våra besökare tagit till sig den nya plattformen och om det finns något vi kan förbättra.  

 Vad är den absolut viktigaste funktionen med er webb?

– Vår webb ska bidra till att Göteborgsoperan upplevs relevant och lättåtkomlig för en bred målgrupp, väcka intresse för alla våra föreställningar och aktiviteter, samt öka engagemang, försäljning och antalet nöjda besökare. 

 Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet? 

– Vi ska nå ut till en bred målgrupp – Göteborgsoperans uppdrag från ägaren Västra Götalandsregionen är bland annat att ”nå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund.” Vi ska ”nå och angå många människor”. Och vi ska informera och inspirera. 

Vår hemsida ska ha en webbtillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA  

 Under 2023 ska Lena Jaksch och hennes kollegor fortsätta att förfina och förbättra upplevelsen och funktionen av deras Göteborgsoperans webb. Men uppenbarligen är de på rätt spår:

– Vi har tillsammans med vår webbyrå Knowit lanserat en ny hemsida där ett stort fokus i framtagandet legat på tillgänglighet och design. Som bevis på att vi är på rätt väg i detta arbete har vi erhållit ett par utmärkelser. Ett pris för tillgänglighet var guld i Umbraco Awards i kategorin Umbraco Award for Best Designed Site (2021). Därefter placerade vi oss högst, utan anmärkning, i en undersökning av Barometern Funka för vår tillgänglighet på hemsidan (2022). 

Bilden visar Lena Jaksch (kommunikationschef) och Toby M. Morey (webmaster). Foto Tilo Stengel

 Vi behöver veta hur våra besökare tagit till sig den nya plattformen.” Lena Jaksch, kommunikationschef, Göteborgsoperan

Vinnarna av årets Web Service Award utsågs den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm. Läs mer om priset här på bloggen >>

Enkelhet och tydlighet i fokus

Verksamt.se är utsedd till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Verksamt.se har de senaste åren blivit en allt mer central kanal där företagare kan hitta den senaste myndighetsinformationen. Det märktes inte minst under pandemin och sedan starten av kriget i Ukraina, vilket de också ser i resultatet från WSI-undersökningen.

Händelserna i omvärlden har påverkat oss alla och på verksamt.se kan man tydligt se hur det har påverkat vilken typ av information som har lyfts och hur de kommunicerar mot sina besökare.

– Kriget i Ukraina, inflationen och stigande priser har såklart påverkat vår målgrupp med små- och medelstora företag, säger Karin Walford som är gruppledare för webbredaktionen på verksamt.se. Vi har turen att jobba i världens bästa arbetsgrupp så vi tacklar alla utmaningar tillsammans. Vi har regelbundna avstämningar och arbetsmöten där vi kan ta upp stort som smått och hitta gemensamma lösningar. Det känns tryggt att ha varandra att bolla med och gör att arbetsdagarna blir roligare.

 Arbetet med innehållet på verksamt.se sköts av en webbgrupp bestående av webbredaktörer med spetskompetens inom olika områden som statistik, klarspråk och tillgänglighet. Sen finns även resurser inom exempelvis IT, utveckling, kommunikation, UX och design.

– Vi samarbetar med många kompetenta och engagerade kollegor både på Tillväxtverket och Bolagsverket och de andra myndigheterna som tillsammans står bakom webbplatsen. Våra e-tjänster förenklar för företagare att starta och driva sina företag och vi samlar information från flera myndigheter så att företagare kan hitta allt de behöver på ett ställe.

Vad har varit ert fokus under året?

– Vi har alltid fokus på att göra verksamt.se till en så enkel och tydlig webbplats som möjligt för att förenkla arbetet för små- och medelstora företagare. Under 2022 har vi både drivit vår nuvarande webbplats och arbetat med ett nytt innehållskoncept för verksamt.se som vi tror kommer bli ett riktigt lyft för våra besökare.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Eftersom vi samarbetar med så många olika aktörer har vi alltid vetat hur viktigt det är med ett gott samarbetsklimat och bra kommunikation, men detta har visat sig extra mycket under året som gått när vi arbetat med vår nya webbplats. Det är många inblandade från olika myndigheter och olika professioner så ett gott samarbete och god internkommunikation är verkligen a och o.

På verksamt.se arbetar de fortfarande mestadels på distans och det fungerar väldigt bra för dem. Med kollegor på andra myndigheter som sitter i olika delar av landet är det enligt Karin extra smidigt att ses digitalt.

– Eftersom vi arbetat på det här sättet under ett par år nu har det blivit den nya vardagen. Samtidigt är vi oftare på kontoret idag än vad vi var under pandemin och vi försöker också se till att ses allihop med jämna mellanrum. Det är alltid väldigt roligt att ses på riktigt också, både inom vårt team och att träffa kollegor på andra myndigheter.

Hur arbetar ni med undersökningar och på vilket sätt är detta viktigt för er?

– Vi ser enkätundersökningar som en del i ett användardrivet arbetssätt. Genom enkätundersökningar kan vi få en övergripande bild av vad användarna tycker om verksamt.se och vi kan se hur resultatet för våra framtagna mätpunkter utvecklas. 

 Utifrån resultatet av dessa undersökningar kan de sedan gräva djupare för att hitta förbättringsåtgärder på webbplatsen. Där till exempel användningstester och annan data kan vara till bra hjälp framåt för att hitta konkreta förbättringar. Karin berättar att de strävar efter att genomföra en större enkätundersökning varje år, men metoden för undersökningarna har varierat.

– I år passade det bra med en WSI-undersökning. Vi arbetar som sagt just nu med ett nytt innehållskoncept för verksamt.se och där kommer resultatet av enkäten bidra med bra input till arbetet. 

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Som alla statliga webbplatser har vi stora krav på tillgänglighet och klarspråk. För oss blir det extra viktigt eftersom vi är en webbplats med information från så många olika aktörer. Vi behöver därför alltid säkerställa att vi har en gemensam tonalitet så vi får en enhetlig webbplats för besökarna. Sedan har vi som tidigare nämnts våra e-tjänster för att starta företag, ansöka om tillstånd, ändra uppgifter och liknande och för dessa ställs höga krav både juridiskt och tekniskt.

Karin berättar att de alltid arbetar användardrivet och hela tiden försöker att förbättra verksamt.se utifrån användarnas behov.

– Under 2023 arbetar vi vidare med vårt nya innehållskoncept som kommer vara ännu mer guidande för företagare. Vårt nya CMS kommer också ge oss möjligheter att göra fler förbättringar på webbplatsen än vad vi har möjlighet till idag vilket blir ett lyft, både för oss webbredaktörer och för våra besökare.

Till deras nya webbplats jobbar de med ett headless CMS vilket enligt Karin öppnar för många nya sätt att arbeta med webbplatsen och ger dem nya möjligheter att visa ut information. Den nya webbplatsen kommer också ha en ny design där de bland annat jobbar med sökfunktionalitet, guidning och illustrationer på ett nytt sätt.

– Vårt fokus är alltid att ge företagarna den information och det stöd de behöver på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. För att kunna ge ett mer riktat stöd har vi också tagit fram tjänsten ”Hitta rådgivning och finansiering” där företagare själva kan söka fram organisationer, rådgivare, finansieringserbjudanden och utbildningar utifrån behov, geografi och bransch. Vi hade tidigare fem olika typer av likande verktyg som vi nu förenklat till ett. Idag finns över 500 erbjudanden i tjänsten och vår förhoppning är att den ska växa ännu mer under 2023.

Verksamt.se drivs gemensamt av ArbetsförmedlingenBolagsverketSkatteverket och Tillvaxtverket

Bild på en stor del av gänget som jobbar med verksamt, både webbredaktion, kommunikation, UX och utveckling.

”Vi arbetar just nu med ett nytt innehållskoncept och där kommer resultatet av enkäten bidra med bra input till arbetet. ” Karin Walford, gruppledare för webbredaktionen på verksamt.se

Vinnarna av årets Web Service Award utseddes den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm. 

Helikopterpiloter som förtjänar sin publik

Håll koll på Helikoptern så hänger du med i vad som händer hos oss Monica Sandgren, ansvarig för Internkommunikation på SBAB

SBABs intranät Helikoptern är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

För SBAB som bolånebank har det varit ett händelserikt år eftersom både ekonomin och bostadsmarknaden varit turbulenta och i fokus. Deras frågor har varit högintressanta för kunderna och i media.

– Här har vi kunnat bidra med kunskap och information som hjälper våra kunder att fatta kloka beslut om sitt boende och boendeekonomi, säger Monica Sandgren som är ansvarig för Internkommunikation på SBAB.

Utmaningarna som de har ställts inför under året har de tacklat genom att levla upp på integrerad kommunikation för att nå ut brett och konsekvent, och den interna kommunikationen har också varit en viktig del i det.

– Dels är den kunskap vi förmedlar om boende och boendeekonomi till sitt innehåll även intressant för våra medarbetare, dels bygger det ambassadörskap att ha god kännedom om vad vi gör på marknaden och för våra kunder. Helikoptern har varit central för den interna kunskapsdelningen.

Berätta mer om hur er arbetsgrupp ser ut!

– Vi jobbar med en representant – Helikopterpilot – från varje avdelning som till att börja med utgjorde projektgruppen och nu är administratörer i förvaltningsorganisationen. Deras ansvar är att dels representera sin avdelning och dess behov in i intranätsarbetet, dels representera intranätet ut i sin avdelning som ambassadörer. De fungerar som ett stöd för användare och redaktörer i sin avdelning med lite mer kunskap och koll på helhetstänket. Hos oss har alla redaktörsbehörighet och uppmuntras att publicera själva, i synnerhet nyheter.

När det gäller utvecklingen av Helikoptern – som lanserades hösten 2021 – har de utvärderat vad som blev bra och vad som inte blev så bra när det väl landade hos användarna och gjort förbättringar utifrån det.

– Det har till exempel handlat om att förbättra menyerna och justera hur vi visar ut nyheterna så att flödet blir bättre, förklarar Monica. Dessutom har vi fokuserat på ”restlistan” från projektet, dvs en del som vi inte riktigt hann med före lansering.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Man måste förtjäna sin publik! Innehållet måste vara tillräckligt lockande helt enkelt och det behövs också ”inkastare” då och då som visar vägen. Hos oss är det oerhört tydligt att det som skapar mest engagemang är att läsa om kollegor som har gjort något bra – och det är ju kul! Vi kan också konstatera att det fortfarande är väldigt få som bryr sig om att göra personliga inställningar – men att det ändå känns generöst och omtänksamt att möjligheten finns. Med detta i åtanke är jag nyfiken på attkolla lite på AI-tekniken för att se om det kan ge nya möjligheter som förenklar och förbättrar för användaren.

På SBAB har de under året fortsatt att möjliggöra arbete hemifrån upp till två dagar i veckan för den som vill och har arbetsuppgifter där det fungerar.

– Det gör att vi fortsatt har medarbetare varje dag som befinner sig på olika platser och som vi ska nå med kommunikation. Här spelar intranätet så klart fortsatt en viktig roll!

Hur arbetar ni med undersökningar av ert intranät och på vilket sätt är detta viktigt för er?

– Vi gjorde en basmätning med Web Service Award när vi började jobba för en förändring och en uppföljningsmätning några månader efter lansering. Det gav oss värdefulla insikter i vad vi behövde jobba vidare på och en massa nya idéer. Min ambition är att fortsätta göra dessa mätningar med regelbundenhet. Däremellan har Piloterna ett viktigt uppdrag i att fånga upp feedback och behov i sina respektive avdelningar som vi sedan gemensamt diskuterar och använder som underlag för prioriteringar.

Årets mätning handlade om att utvärdera den nylanserade Helikoptern och ville veta hur den hade landat hos användarna. Här ska medarbetarna kunna hitta allt om vad som gäller på SBAB plus nyheter om vad som händer i och kring företaget.

– Håll koll på Helikoptern så hänger du med i vad som händer hos oss och vad du behöver veta.

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Vi kan inte använda molntjänster vilket begränsar våra tekniska möjligheter.

Under 2023 kommer de att jobba ännu mer för att öka engagemanget kring sin affär, deras kultur och vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån. Helikoptern bidrar till känslan av samhörighet och att bekräfta deras företagskultur.

– … och det vill vi vidareutveckla. Det handlar i första hand om att jobba med innehållet.

Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

Vi har lyckats fånga essensen av SBAB i form, känsla och hur vi presenterar innehåll på ett sätt som gör att våra användare upplever en enorm förflyttning jämfört med vårt gamla intranät – trots att vi inte tillfört särskilt mycket nytt vare sig när det gäller funktioner eller innehållsdelar. Det kan vara hoppingivande för andra som liksom vi har stora tekniska begränsningar och få resurser!

Bild på teamet bakom SBABs nya intranät

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Nylanserad webbplats för Älmhults kommun

 ”Med småländsk klurighet och bra samarbeten har vi lyckats prestera väldigt bra!” Niclas Lindblom, webbsamordnare, Älmhults kommun

Älmhults kommun är nominerad till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Under året som har gått har mycket handlat om att centralisera arbetet på almhult.se. Med uppemot 100 redaktörer på den gamla webbplatsen, har ett stort förändringsarbete pågått för att öka kvalitén på texterna och uppfylla lagkrav kring tillgänglighet. Det resulterade i en ny webbplats där webbsamordnare Niclas Lindblom och hans kollegor har strukturerat om och skrivit om alla texter.

 Vad har varit ert fokus under året?

– Nylanseringen av almhult.se och förändring i organisationen, svarar Niclas. Som tillägg till detta var det även stort fokus på en ny evenemangskalender som lanserades i dagarna, som är ljusår bättre än den tidigare. Nu påbörjar vi ett stort fokus på att ersätta intranätet med en ny plattform och struktur.

  Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Vi ville veta vad våra besökare tycker om vår nya webbplats och se vad vi bör prioritera att förbättra under 2023.

 Den absolut viktigaste funktionen för kommunens webbplats är helt enkelt att det ska vara enkelt att hitta informationen som efterfrågas.

– Så egentligen två; söket och navigeringen ihop, svarar Niclas.

 Niclas berättar vidare att teamet har förändrats lite under året som gått. De som huvudsakligen jobbar med webben är kommunikationsavdelningen som består av kommunikationschefen, tre kommunikatörer och en webbsamordnare. Under projektperioden inför lansering av nya webben våren 2022 hade de även en projektanställd kommunikatör. De tre kommunikatörerna har ansvarsområden för olika förvaltningar inom organisationen och är spröten utåt för deras kommunikation oavsett om det är webb, en broschyr eller film.

 Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att vi kan lyckas med ganska mycket även med små medel. Vi är en mindre kommun och har en budget för webbarbete därefter. Men med småländsk klurighet och bra samarbeten har vi lyckats prestera väldigt bra!

 Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– Som kommunikationsavdelning har vi alltid haft någon på plats även mitt under pandemin för att vara nåbara även fysiskt om något händer som behöver kommuniceras snabbt. Vi arbetar som huvudsak på plats nu men har en stor flexibilitet att arbeta på valfri plats när uppgifterna tillåter.

 Sedan nylanseringen i mars 2022 är Web Service Award -undersökningen den första stora undersökningen almhult.se gör där de frågar alla besökare. Annars tittar de mycket på andra mätningar av webben så som Siteimprove för tillgänglighet och Webperf för säkerhet, prestanda och tillgänglighet.

 Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Ja, DOS-lagen. Att uppfylla WCAG 2.1 har varit en självklarhet för oss inom offentlig sektor. Men även vår tolkning av GDPR där vi värnar om våra besökare och använder inga tjänster integrerade på vår webbplats som har beroenden utanför EU.

 Finns det någon ny teknik ni tycker känns spännande att anamma just nu/framåt?

– Vi jobbar redan till viss del med AI, men det kommer ännu fler möjligheter och detta bevakar vi och ser hur vi kan nyttja.

 Någon designtrend ni har spaning på?

– Vi försöker att tänka enkelhet och det är ju ganska vanligt. Ta bort störande element som inte tillför något för besökaren.

 Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vi är väldigt stolta över vad vi lyckats åstadkomma under året med att ta fram en helt ny webbplats på relativt kort tid – cirka 20 veckor – samt med begränsad budget. Vi ser inte att vi är klara utan resan med förbättringar fortsätter hela tiden.

Teamet bakom nya Almhult.se

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Stockholms studentbostäder prioriterar det lilla

”Texter och tonalitet har präglat året som har gått” – Marlene Lundkvist, Kund & kommunikationschef, Stockholms studentbostäder

Stockholms studentbostäder, SSSB webbplats är nominerad som bästa kommersiella webbplats i Web Service Award.

Texter och tonalitet har präglat året som har gått för Stockholms studentbostäder. Huvuddelen av deras kommunikation med hyresgästerna – och alla dem som står i deras bostadskö – sker via webbplatsen. Det är dit befintliga hyresgäster söker sig för att komma i kontakt med SSSB. Antingen för att chatta med kundservice eller för att hitta andra kontaktvägar.

Marlene Lundkvist är Kund- och kommunikationschef på Stockholms studentbostäder, SSSB, och berättar att det förutom hon själv är en digital redaktör och en konsult med fokus på utveckling som utgör arbetsgruppen inom webb. Till sin hjälp har de också kommunikationsteamet som består av tre personer.

Genomför årliga webbundersökningar

SSSB gör webbundersökningar årligen och vet genom dessa att de allra flesta boende hos dem besöker webben minst ett par gånger i månaden. Deras fastighetssystem är nära kopplat till webbplatsen. De kan därför ta emot felanmälningar via webben och sedan återkoppla till hyresgästen enkelt och smidigt – för bägge parter. Här kan hyresgästerna även boka tvättid, se sin elförbrukning eller sin hyresavi.

– Vi har bra kunskap om hur våra besökare använder vår webb eftersom vi genomfört WSI-undersökningar via Web Service Award i flera år. Det är ett jättebra underlag för att hitta förbättringsområden att jobba med.

Stockholms studentbostäder undersöker webbplatsen på flera olika sätt. Dels genom en årlig WSI-enkät, dels genom Google Analytics. Men även genom Hotjar Funnels och heat maps.

 Hur har ni tacklat de utmaningar som just ni har haft under året?

– Genom små justeringar kontinuerligt och genom att gå på de ”lågt hängande frukterna”, svarar Marlene. 

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att med tid avsatt så blir det gjort. Man måste prioritera det lilla.

Eftersom besökarna ställer höga krav på att det ska gå snabbt att hitta rätt på webbsidan har Marlene och hennes kollegor arbetat kontinuerligt med användarvänlighet och att undanröja flaskhalsar. En intuitiv navigation och snabbladdade sidor är som alltid i fokus. Genom analyser kan sådana önskemål och synpunkter synliggöras. Och det funkar!

– Våra besökare blivit nöjdare och nöjdare med åren.

Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– Vi har idag ett flexibelt arbetssätt där man har möjlighet att arbeta två dagar hemma. Måndagar är dock en närvaro dag för alla på bolaget.

Finns det någon ny teknik ni tycker känns spännande att anamma just nu/framåt?

– AI kan hjälpa mycket. Både vad gäller öppettider och att svara på enklare frågor eller bara hjälpa till med snabblänkar som användaren vanligtvis använder.

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Vi kommer inte fokusera så mycket på vår befintliga webbplats utan fokus i år är på att bygga upp och lansera en ny i slutet av året!

Marlene Lundkvist, Kund- och kommunikationschef på Stockholms studentbostäder, SSSB,

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Kvalitet, trovärdighet och aktualitet

”Det är ju helt klart ett kvitto på att vi på ganska kort tid kunnat bygga om ett stort Intranät från grunden på ett nytt CMS med många nya lösningar och ändå vara tillbaka uppe i toppen” David Hegethorn, webbredaktör på Försäkringskassan

Försäkringskassans intranät Fia är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

En stor del av fokus under 2022 har handlat om att förbättra sökupplevelsen i fråga om relevans, funktioner och UX. På Försäkringskassans intranät Fia har det även lagts extra prioritet kring säkerhet och funktioner för krishantering.

– Det har varit mycket arbete, framförallt under våren, men det har också varit kul, säger David Hegethorn som är webbredaktör på Försäkringskassan. Eftersom vi tidigt haft bra koll på vad som är kvar att göra i det nya intranätet har vi också kunnat leverera genomtänkta lösningar som gett resultat. 

Hur ser er arbetsgrupp ut?

– Vår intranätsredaktion består av fem personer som arbetar med allt från förvaltning till utveckling, berättar David. Vi har central publicering med aktiv förvaltning för att hela tiden driva på uppdateringar, städa bort gammalt innehåll, stötta innehållsägarna och analysera användandet. I och med det intensiva arbetet senaste åren med att bygga ett nytt intranät från grunden har ungefär halva styrkan mestadels arbetat med behov och kravställning mot Försäkringskassans utvecklare och UX-specialister.

Hur har ni tacklat de utmaningar som just ni har haft under året?

– I en så stor organisation med många verksamhetskritiska system som konkurrerar om ITs resurser har vi tvingats att hela tiden bli ännu vassare i hur vi formulerar och kravställer våra behov och vilken nytta de medför.

David berättar att de inte har fått några omvälvande insikter genom årets mätning. Men han menar att han ofta slås av hur lite tid många av deras användare och då specifikt handläggarna har för att lära sig nya funktioner och upptäcka nytt innehåll.

– Hur intuitivt intranätet än är, så kan det ändå ta lång tid innan funktioner används och uppskattas. Det går såklart även ut över tiden de har för instruktioner och utbildningsfilmer. Det är alltid en utmaning särskilt när man gör om ett helt intranät och så många saker förändras över en natt. 

Även innan pandemin hade David och hans kollegor många digitala möten eftersom Försäkringskassan finns utspridd på flera platser i landet. Därför gick det relativt lätt för dem att anpassa sig till att arbeta heltid på distans.

– Det är dock helt klart fler online-möten nu efter pandemin än det var innan, trots att vi hittat tillbaka till kontoret igen.

Hur arbetar ni med undersökningar av ert intranät och på vilket sätt är detta viktigt för er?

– Vi har gjort Web Service Award-undersökningen ungefär vartannat år sedan en tid tillbaka och har stor nytta av resultaten från dessa. Sen gjorde vi även en temperaturmätning strax efter att vi lanserade det nya intranätet för att se vad som behövde prioriteras av det som kvarstod att göra. Sannolikt kommer vi göra en eller två mindre riktade undersökningar som fokuserar på delar av sajten och specifika målgrupper. Vi skulle väldigt gärna fråga om allt, men det är en stor organisation med mycket intern utveckling så det gäller att synka allas undersökningar i tid för att inte störa handläggningen för mycket.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Det var viktigt för oss att se att allt arbete vi lagt ner med det nya intranätet sen lanseringen har gett de resultat vi önskar. Vi gick ju från att ha varit nominerade 2018 med det gamla intranätet till att tappa rejält 2021 med den nya sajten, som vi av olika skäl tyvärr fick lansera innan det var helt klart. Därför är årets undersökning på sätt och vis den första riktiga värdemätaren av nya Fia i och med att vi löst en del brister som vi inte hann bli klara med inför lansering.

Men David erkänner att de allt blev lite överraskade över nomineringen den här gången, eftersom de ännu har en del projekt kvar att göra.

– Men det är ju helt klart ett kvitto på att vi på ganska kort tid kunnat bygga om ett stort Intranät från grunden på ett nytt CMS med många nya lösningar och ändå vara tillbaka uppe i toppen.

Vad är den absolut viktigaste funktionen med Fia?

– Det viktigaste innehållet på vårt intranät är handläggarnas sidor. Vårt intranät Fia är utöver ett vanligt medarbetarintranät också ett verksamhetsstöd för dem. Där hittar de alla regler, instruktioner och nyheter rörande ersättningarna de handlägger. Därför måste funktionerna på dessa sidor funka klockrent. Går det trögt för dem att hitta på intranätet så innebär det sämre service för medborgarna. Därför är det glädjande att våra 9 000 handläggare faktiskt var den grupp som också är mest nöjda med nya intranätet i senaste WSI-undersökningen som vi gjorde med Web Service Award. 

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet?

– Vårt intranät Fia är på sätt och vis ett samhällskritiskt system då hur pass bra det fungerar i förlängningen påverkar hur pass bra och snabbt stöd alla medarbetare får i utredningar och svårare ärenden. Kraven är väldigt höga på att det ska vara åtkomligt, korrekt och tillgängligt.

Teamet bakom Fia följer såklart utvecklingen inom olika tekniker men den senaste tiden har det mer handlat om att renodla det de har, i och med plattformsbytet och det nya intranätet.

– Att bygga rätt från början för att få en bra grund att stå på framöver är väldigt viktigt, då vi vet hur mycket vissa specialanpassningar i det gamla intranätet senare hindrade oss från att kunna göra större förändringar och förbättringar.

Finns det någon särskild prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vi är särskilt stolta över våra fina resultat när det gäller innehållets kvalitet, trovärdighet och aktualitet. Vi har under en lång tid byggt upp fungerande processer som nu också kompletterats med smarta verktyg, vilket lett till att vi nått vårt bästa resultat hittills inom området Information.

Bakre raden från vänster: Billan Mark, Susanne Larsson, David Hegethorn. Främre raden från vänster. Maria Nehro, Kirsi Landfald , Peter Hedberg, Sofia Wagner

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Hjärtat – med örat mot marken

” Varje år har vi haft en undersökning för att se vad våra medarbetare tycker om det och det finns önskemål om förbättringar. Varje år har vi fått goda resultat.” Anna Klingsäter, kommunikatör på Huge Bostäder.

Huge Bostäder AB intranät Hjärtat är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

Det har varit full fart framåt på Huge Bostäders Intranät under 2022. Ibland har det varit svårt att få tiden att räcka till – men nu står de här med en framgång som genererat en nominering i Årets Intranät. De har också haft fokus på att berätta om så många olika delar av verksamheten som möjligt, för att sprida kunskap och förståelse över avdelningsgränserna. 

– Vi har mycket som händer på Huge och vår redaktionsplanering har varit full, säger Anna Klingsäter som är kommunikatör på Huge Bostäder. Vi har fått trolla för att få plats med alla nyheter som ska ut. Vi har en oskriven regel där vi inte går ut med mer än en nyhet per dag på vårt intranät, men ibland har vi fått bryta den.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att även enkla nyheter har ett stort läsvärde. Medarbetaretexter går alltid bra och läses av många hos oss!

Kommunikationsavdelningen består av fem medarbetare som alla publicerar nyheter. En av dem är även systemförvaltare och har det övergripande ansvaret för intranätet när det gäller underhåll och utveckling.

– Vi har också redaktörer på andra avdelningar som ansvarar för att redigera ”sina egna” avdelningssidor, berättar Anna.

 Under året som gått har de haft stort fokus på att kommunicera företagets många upprustningsprojekt. Under 2022 har över 500 lägenheter rustats upp.

 – Vårt intranät är drygt tre år gammalt, berättar Anna. Varje år har vi haft en undersökning för att se vad våra medarbetare tycker om det och det finns önskemål om förbättringar. Varje år har vi fått goda resultat. 2022 valde vi att göra en mer gedigen undersökning, via Web Service Award (WSA), för att kunna mäta oss mot övriga branschen.

Vad är den absolut viktigaste funktionen med ert intranät?

– Tittar vi på de mest användbara funktionera och mest lästa sidorna så är funktionen ”sök person” den mest använda. Nyheterna är de mest lästa sidorna och vd-brevet som går ut varje fredag läses av många. Vi har också många grupper som används flitigt. När det gäller flikar så är ”Min anställning” den mest använda.

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Vi kommer lägga fokus på vårt sök. Det var något som mätningen visade, att söket har förbättringspotential. Det arbetet är redan påbörjat.

Att vara ansvarig för ett intranät handlar om så mycket mer än att vara systemförvaltare och att publicera nyheter och sidor.

– Det handlar om att ha örat mot marken och publicera just de nyheterna som verksamheten och medarbetarna är i behov av där och då. Det är just därför vi får så höga betyg under avsnittet information och tydlighet i mätningen. Vårt intranät heter Hjärtat – för att det är hjärtat i vår verksamhet.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen 2023 finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/