Spaningar från torsdagsfika om webbplatser 16 maj

Älskar torsdagar och extra mycket när vi på Web Service Award håller i digitalt torsdagsfika om webbplatser. Fikat börjar med att jag gör en lite trendspaning utifrån utförda webbplatsundersökningar och våra trendrapporter. En sådan är att 1 av 5 webbprojekt tyvärr inte blir av. Att det finns brist på resurser men stor vilja att göra förbättringar. Många även som bygger om.

Blev även vårt första samtal där ett förbund berätta om sin resa mot en ny webbplats/digitalt hus. Intressant att höra hur de går från 30 tusen till 7 tusen sidor. Så fortfarande en stor webbplats. En kommun delade även med sig hur de skalade ner innehållet när de byggde nytt och framför allt hur det bevaras.

Är viktigt att det finns en bra organisation runt webbplatsen. En intressant fråga är hur den ska se ut och hur många redaktörer. Här var det flera som gått mot en mer centraliserad organisation där en mindre mängd kommunikatörer är publicister men att det finns ett flertal ämnens/fakta ansvariga. 2 vägs ansvar. Här var det även en region som var på väg åt det håller med 1177 som modell. Vilket en annan region haft länge för de flesta av webbplatserna. Sen är det förstås viktigt att ämnes ansvariga återkommer när det ska uppdateras. Det här var för flera en utmaning att få till. Viktigt här att lyfta fram varför de ska lägga ner tid på detta. tex att de får färre ärenden etc.

Även intressant att höra organisation som gått åt andra hållet där de hade ett stort antal under webbplatser som de lokala avdelningarna sköter. De har inför den nya webbplatsen jobbat med flera redaktionsmöten och har även framåt månadsmöten och teamskanal. Tummen upp för det.

Vi hade även en intressant diskussion om nyheter och hur länge de ska vara kvar på webbplatsen. Tynger snabbt ner webbplatsen och även sökfunktionen. Viktigt att tänka på att en gammal nyhet kan ge fel information. Här var det flera som har automatiska arkiveringar på allt från 2 veckor till 2 år.

Hittbarheten är en nyckel en framgångsrik webbplats. En utmaning för mobilanvändarna som oftast bara är inne på en sida. Blev ett bra samtal om olika vägar att visa på innehållet. Vissa hade AI-rekommenderar ämnen längst ner på sidan som gett bra resultat. Ett tips är även att jobba med sidhuvudet som tex DN gör.

Som vanligt går tiden för fort. Stort tack till Anna SvedbomNiclas LindblomEmil KarlssonEmma JönssonMartin AnderssonYlva GranathAndreas LindholmCamilla ÖstergrenIda SöderfjordPatrik KarlssonMaria StrandbergJeanette RönnbergRalf SundhällHelena Knuuti min kollega Johan Nylinder och alla andra trevliga deltagare. Ser fram emot att ses igen den 20 juni 🙂

Skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

Spaningar från fredagsfika om intranät 3 maj

Älskar att det är fredag! Och extra mycket när vi på Web Service Award haft ett digitalt fredagsfika om intranät.

Fredagsfikat starta med att jag höll en kortare trendspaning där jag tog upp utvalda slutsatser från utförda intranätundersökningar och våra trendrapporter. En intressant spaning från senaste trendrapporten är att enbart 47 procent av intranäten är tillgänglighetsanpassade.

Just tillgängliga intranät blev även dagens första fråga och hur EU direktivet som kommer gälla från sommaren 2025 kommer påverka intranäten. Här blev det intressanta samtal om vad som läggs in i tillgänglighet.

 De från den offentliga sektorn har levt med direktiven tidigare så intressant här att höra vilka utmaningar de haft så att de kan bli en brygga mot de privata som nu hamnar i direktivet.

Viktigt förstås att CMSet stöder arbetet men även att redaktörerna vet hur de ska arbeta för att göra innehållet tillgängligt. Här kom vi in på rutiner och även lite mer specifikt om allt-texter. Blev en intressant diskussion om hur de ska skrivas. Gäller att inte bara beskriva bilden utan vad den ska förmedla. Är något som många nog missar.

Vi kom även in på klarspråk och vikten av att göra begripligt innehåll. Här brukar jag lyfta att vi har två målgrupper de som är vana, där det kan räcka med en länk, och de som inte är det som kan behöva mer instruktioner mm. Slår här ett slag för CORE-modellen.

Hände även väldigt mycket i chatten under mötet. Kul med att så många delade med sig av länkar, exempel och även direktiv.

Vi kom även in på hur AI kan hjälpa till med tillgänglighet eller vilka utmaningar det skapar. Var även olika verktyg kom upp och erfarenheten av dem.

På slutet diskuterade vi även organisationen bakom intranätet och redaktörskapet. Är en intressant fråga som vi kommer behöva prata mer om. För att nämna några av våra samtal. Stort tack till Nina NordströmPer Hård af SegerstadSofia LindowSofia LarssonBarbro LindhCamilla Nilsson BorgströmRikard SpålséusNiclas LindblomAnders HansPetra GrausMalin HanssonJohanna LöwendahlAnders SundmanJoachim ÖsthSara von KnorringClara EnqvistChristina SöderlundEva Påhlman min kollega Johan Nylinder och alla andra fantastiska deltagare.

Ser fram emot nästa fredagsfika den 14 juni. Hoppas vi ses då!

Skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm