47 procent av webbplatserna saknar mätbara mål!

Att veta vad man vill och sätta upp mätbara mål är en förutsättning för att lyckas. Trots detta visar trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2021 att det enbart är 53 procent av Sveriges webbplatser som har mätbara mål.

Detta innebär att det för nästan hälften, 47 procent, så finns det ingen tydlig och mätbar riktning för vad webbplatsen ska ge för värde. Tyvärr så har vi även i tidigare trendrapporter sett en negativ trend, sen 2017, med att allt fler webbplatser saknar mätbara mål. En liten ljusglimt är det i årets trendrapport ändå är något fler som har mätbara mål än året innan. Se diagram nedan

Att ha mätbara mål är en styrka. Det visar att det som görs med webbplatsen har ett värde. Ska målen vara riktigt bra så bör de även stödja organisationens övergripande mål och även rapporteras till ledningen. Tänk på att det är ledningen som fattar beslut om budget. Är då en fördel om de ser nyttan med webbplatsen eller för den delen att webbplatsen inte ger den nyttan som man vill uppnå

I trendundersökning ställdes därför även en följd fråga om hur de som uppgav att de hade mätbara mål rapporterade hur det går med målen. Att målen rapporteras och följs upp är av största vikt för att arbeta med att uppnå dem.

Tyvärr är det bara 32 procent som uppger att ledning får reda på statusen över hur deras webbplats ligger till mot uppsatta mål. Det innebär även att ledningen för 68 procent av organisationerna inte har någon koll på sin webbplats.  

Om man som webbansvarig vill lyfta sin webbplats så måste den ha en bäring i verksamhetens mål. Först då hjälper den verksamheten i sitt uppdrag. Vår rekommendation är att de webbansvariga som inte har satt mål och fått dem förankrade i ledningen omgående startar ett sådant arbete. Annars kommer webben alltid vara det som under prioriteras. Ännu viktigare är detta när det är ekonomiskt tuffare tider.

För vad är poängen med att ha en webbplats om man inte vet varför den finns eller vad den ska uppnå?

Är det nu inte hög tid att ta tag i den viktiga frågan att målstyra er webbplats och att ta reda på vad era besökare gör, vad de vill och hur de uppfattar er webbplats? Att jobba med besökaren i fokus, ha tydliga mål och mäta och följa upp ger resultat.  Web Service Awards utförda besöksundersökningar av Sveriges webbplatser visar tydligt på detta. Varje år lyfter Web Service Award fram de företag/organisationer som har flest nöjda besökare på sina webbplatser. Är du nyfiken på vilka dessa är? Besök vår webbplats. Där finns även intervjuer med webbansvariga för nominerade webbplatser sedan 2010 och framåt.

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats eller intranät och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig.

Ny trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2021

Hur mår Sveriges webbplatser? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under sexton år.  I år är det av extra intresse när vi är mitt uppe i en pandemi.

Pandemin har för de flesta påverkat arbetat med webbplatserna. Hela 71 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att innehållet på deras webbplatser har påverkats. Samtidigt ser vi även att det är en lägre förändringstakt än normalt även om den fortfarande är hög. I år är det 85 procent som uppger att det ska göra större förändringar på sin webbplats. De senaste åren har andelen legat på 91 procent. Sen är frågan hur många av de planerade projekten som blir av. Under pandemin året har nästan ett av sex projekt stoppats just på grund av Covid-19.

Detta och mycket mer redovisas i den årliga trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser som Web Service Award genomför (sen 2006) med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser, samt hur de ser på utvecklingen av sina webbplatser.

Beställ trendrapporten kostnadsfritt via vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/09/06/ny-trendrapport-hur-mar-sveriges-webbplatser-2021/