Ny trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2021

Hur mår Sveriges webbplatser? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under sexton år.  I år är det av extra intresse när vi är mitt uppe i en pandemi.

Pandemin har för de flesta påverkat arbetat med webbplatserna. Hela 71 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att innehållet på deras webbplatser har påverkats. Samtidigt ser vi även att det är en lägre förändringstakt än normalt även om den fortfarande är hög. I år är det 85 procent som uppger att det ska göra större förändringar på sin webbplats. De senaste åren har andelen legat på 91 procent. Sen är frågan hur många av de planerade projekten som blir av. Under pandemin året har nästan ett av sex projekt stoppats just på grund av Covid-19.

Detta och mycket mer redovisas i den årliga trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser som Web Service Award genomför (sen 2006) med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser, samt hur de ser på utvecklingen av sina webbplatser.

Beställ trendrapporten kostnadsfritt via vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/09/06/ny-trendrapport-hur-mar-sveriges-webbplatser-2021/

Ny trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2020?

Hur mår Sveriges intranät? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under tretton år.  I år är det av extra intresse när vi upplevt en pandemi som gjort att många har arbetat på distans. Har då intranäten blivit navet som många intranät har som namn? Är de effektiva och hjälper medarbetarna i deras arbetsdag? 63 procent av intranätansvariga uppger att de tycker att deras intranät underlättar medarbetarnas arbetsdag. Frågan är bara på vilken grund de anser detta eftersom enbart 35 procent uppger att det finns mätbara mål för deras intranät.

Att det inte finns mätbara mål är ett grundläggande problem. Om man inför sin ledning inte kan visa upp nyttan med intranätet är det också svårt att få de resurser som man behöver för att arbeta effektivt med intranätet. Varför ska en organisation satsa på något som de inte se om det ger en effekt? Hur intranätet ligger till mot målen borde även redovisas för ledningen. Men detta gör bara 18 procent. Det innebär att många ledningsgrupper inte vet vilket resultat deras organisationers intranät ger. Men vi ser även att användandet av intranäten har ökat under pandemin. 58 procent uppger även att ledningens engagemang runt intranäten har ökat och enbart en procent att den minskat så det finns all möjlighet att nu öka intranätens status.

Tyvärr visar även undersökningen att nästan var femte intranätansvarig uppger att planerade förändringar har stoppats på grund av Covid-19.

Men det finns ljus. Under 2021 kommer det hända mycket med Sveriges intranäten. 48 procent uppger att de ska göra större förändringar av intranätet under 2021. 21 procent uppger att de ska göra om intranätet, 16 procent ska utveckla nya funktioner och 16 procent uppger att de tänker byta ut sitt CMS för att nämna några av förändringar som planeras under 2021

Andra viktigt slutsatser från trendrapporten är:

  • De flesta intranätansvariga, 72 procent, arbetar mindre än 50 procent med intranätet.
  • Det är vanligast att det finns många redaktörer på ett intranät. 62 procent uppger att de har en decentraliserad organisation.
  • 42 procent av intranätansvariga tycker att de har tillräckligt med ekonomiska resurser för att hantera intranätets innehåll.
  • 45 procent av intranäten drivs med ett CMS version som är mer än 5 är gammal.
  • Det är fortfarande stora problem med sökfunktionerna på intranäten. Enbart 45 procent tycker de har en bra sökfunktion. Samtidigt är det enbart 33 procent som arbetar aktivt med att förbättra sökträfflistan.
  • 48 procent uppger att det finns rutiner för att säkerställa att informationen på intranätet är korrekt. Enbart 28 procent uppger att det finns avsatt tid för att granska innehåll innan publicering.
  • 54 procent uppger att de har Office 365 och 21 procent uppger att de planerar att införa O365. 67 procent av de som har eller planerar att införa O365 uppger att medarbetarna kommer åt O365 via intranätet.
  • 49 procent uppger att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov.
  • Arbetet med intranäten har under året tagit fart. 62 procent uppger att de arbetar aktivt med att förbättra för användarna att hitta på deras intranät.

Lär mer och ladda ner trendrapporten här på Web Service Awards webbplats>>

Fyra av tio webbplatser saknar mål!

Varför ska ett företag eller organisation investera i en webbplats där man inte kan visa om det ger någon effekt? Den frågan bör fyra av tio webbplatsansvariga ställa sig visar Web Service Awards årliga trendundersökning – Hur mår Sveriges webbplatser 2018?

I årets undersökning svarar 59 procent av webbplatsansvariga att de har mätbara mål för sin webbplats och 41 procent att de inte har det. Det är tyvärr en lägre andel som inte har mätbara mål i årets undersökning än i 2017 års undersökning då andelen var 62 pocent. Läs mer