Fyra av tio webbplatser saknar mål!

Varför ska ett företag eller organisation investera i en webbplats där man inte kan visa om det ger någon effekt? Den frågan bör fyra av tio webbplatsansvariga ställa sig visar Web Service Awards årliga trendundersökning – Hur mår Sveriges webbplatser 2018?

I årets undersökning svarar 59 procent av webbplatsansvariga att de har mätbara mål för sin webbplats och 41 procent att de inte har det. Det är tyvärr en lägre andel som inte har mätbara mål i årets undersökning än i 2017 års undersökning då andelen var 62 pocent.

Med tanke på att det ändå var 81 procent av de tillfrågade webbansvariga som uppgav att det fanns ett definierat syfte med webbplatsen, så det är ännu mer anmärkningsvärt att inte ens alla av dessa uppger att de har mätbara mål. Hur ska man kunna se om syfte uppnås om det inte finns några mätbara mål? Vad är poängen med att ha en webbplats om man inte vet varför den finns eller vad den ska uppnå?

Trendundersökningen visar även på att det bara är 37 procent av webbplatsansvariga som tycker att de har tillräckligt med personal för att driva webbplatsen och 43 procent som tycker de har tillräckligt med ekonomiska resurser. Varför ska ledningen för en organisation prioritera mer resurser för webbplatsen om den inte kan visa på att den ger en effekt?

I en budgetförhandling så brukar fakta vinna över känslor. Har du inga siffror så ha du svårt att få gehör för dina önskemål.

I trendundersökningen bryter vi ner svaren på olika organisationstyper för att se om det finns skillnader.

Högst andel som har mätbara mål med webbplatsen är det inom e-handel med 86 procent. Men även i grupp där alla borde ha mål, försäljning och konvertering är ju exempel på typiska mål som alla med e-handel borde ha, är det alltså inte alla som har mätbara mål.

I gruppen företag är det 73 procent som har mätbara mål med webbplatsen.

Lägst är det inom det offentliga och inom förbund/organisationer. Där är andelen som har mätbara mål mellan 44 och 55 procent. Det är långt färre än de som uppgav att det finns ett syfte med webbplatsen. Som exempel. Det var 78 procent av webbansvariga inom statliga verk/myndigheter som uppgav att det fanns ett syfte med deras webbplats men det är enbart 53 procent som uppger att det finns något mätbart mål. Så en stor andel kan inte ens påvisa att de uppnår det syfte som det är bestämt att webbplatsen ska uppnå.

Absolut lägst andel är det inom kommuner/landsting där enbart 45 procent har mål med sin webbplats. Här finns det en mycket stor risk att en majoritet av webbplatserna kommer ha svårt att få resurser för sin webbplats. Varför ska ledningen prioritera något som inte kan visa om det fyller ett syfte?

Varje år sen år 2000 delar vi ut Web Service Award utmärkelsen till de webbplatser som har fått högst betyg av sina besökare i våra webbplatsundersökningar. Resultatet av undersökningarna är tydliga. Det finns ett klart samband mellan de som får högt resultat av sina besökare/kunder och de som ett tydligt syfte med varför webbplatsen finns och vem som målgruppen. [Se 2017 års Web Service Award- vinnare här>>]

Vi på Web Service Award har som mål att alla sidor ska ha ett syfte och mätbara mål. Då får vi webbplatser som ger effekt. Vi ska veta varför de finns och vad vi vill uppnå med dem.

Om du också börjar mäta, utvärdera, förändra och mäta igen har du också möjlighet att öka andelen nöjda besökare och vinna Web Service Award utmärkelsen.

Vill ni ha hjälp med att ta fram mål och mäta om de uppfylls så kontakta oss vi finns här för er. [Till kontaktformuläret]

 


 

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

 

Kontakta oss så berättar vi mer!