Vad vet du om dina besökare?

Web Service Awards årliga Trendundersökning – Hur mår Sveriges webbplatser 2018 visar att 71 procent av webbplatserna har definierade målgrupper. 20 procent är osäkra och 9 procent har inga målgrupper.

Det är alltså långt från alla webbplatser där de ansvariga vet till vem de vänder sig till!

Trendundersökningen visar även på att det är lite si och så med att mäta och följa upp om målgrupperna är på webbplatsen.

Vi på Web Service Award har som mål att alla webbplatser ska ha definerade målgrupper, tydligt syfte och mätbara mål. Då får vi webbplatser som ger effekt. Vi ska veta varför de finns och vad vi vill uppnå med dem.

Vill ni ha hjälp med att ta fram mål och mäta om de uppfylls så kontakta oss vi finns här för er.