Sätt mätbara mål för er webbplats och intranät!

Web Service Awards årliga trendrapporter Hur mår Sveriges Webbplatser och Intranät visar att allt för många webbplatser och intranät saknar mätbara mål.

Vi på Web Service Award har som mål att alla webbplatser och intranät ska ha mätbara mål! Tyvärr har vi inte ännu lyckats. Andelen som har mål sjönk mellan 2017 och 2018! Men vi ger inte upp. Var med oss i att vända utvecklingen.

För borde inte det vara så här?

Vi vet, att webbplatser och intranät med tydliga mätbara mål har lättare att få igenom sin budget när man kan visa på tydliga resultat och att man faktiskt gör uppföljning.

Dessutom blir det roligare att arbeta när man ser hur det går.

 

Erbjudande: Digitalt målarbete – Halvdags workshop för att sätta mål!

Vi på Web Service Award har en lång och gedigen erfarenhet av att sätta mål och att göra dessa mätbara. Låt oss hjälpa er att komma igång med att ta fram mål med era digitala plattformar. Under en halvdags workshop får ni inspiration av andra, vi går igenom era målgrupper, sätter mål och hur ni kan mäta dessa.

Tänk på att sätta mål bara är början på arbetet med att webbplatsen eller intranätet ska ge användarna större nytta.