Reflektioner från torsdagsfika om webbplatserna den 19 maj 2022

Torsdagsfikat är ett öppet forum som vi på Web Service Award kör en gång i månaden (nästa blir den 16 juni) där vi tar upp olika frågor runt webbplatser både funktion och organisation.

I dag diskuterade vi den ständigt aktuella frågan om redaktörskapet.  Frågan – Vad är ett rimligt antal redaktörer? Är 400 bra? 200? 20? 2? Är förstås svår att svara på. Däremot kan man se till vad en redaktör ska göra och hur många sidor den är ansvarig för.

Att skriva för webb är ett hantverk och frågan är om man kan bli bra om man enbart är ansvarig för en sida som kollas på någon gång per år? En organisation lyfte även fram vikten av utbildning. Hos dem var det ett krav att en redaktör gick grundutbildningen i CMSet. Gör att det finns ett visst motstånd till att göra för många som redaktörer. Sen är det även intressant att dela upp ansvaret i redaktör och faktaansvarig. Det kan finnas många faktagranskare men ett få tal redaktörer som har i uppgift att se till att texten är bra skriven och följer den tänkta dispositionen.

Här vill jag även slå ett slag för att arbeta efter en gemensam modell. Vi på Web Service Award lyfter gärna fram CORE-modellen (vi kör även utbildningar i den) som en bra modell som ställer några viktiga frågor bland annat Vad är syftet med sidan? Vad vill besökarna få ut? Vad vill vi att de gör sen?

På torsdagsfikat tog vi även upp arbetet med att göra webbsidorna sökbara både i internsöket och på Google. När det gäller internsöket så är det synd att en tredjedel arbetar aktivt med sin sökfunktion [Källa: Hur mår Sveriges webbplatser 2021?]. Trendrapporten visar även på att inte ens hälften arbetar aktivt med SEO för sin webbplats. Vän av ordning kan ju fundera på vad poängen är att lägga ut en webbsida där man inte ser till att den är hittbar.

När det gäller sök så är det även här ett hantverk. Det behövs tid och kunskap för att lära sig sök. Dels för att se över de globala inställningarna, lära sig tolka rapporterna och göra åtgärder. Men även att tänka på att sina texter innehåller bra sökord. Ett tips är att söka på sin sida i det interna söket och se resultat. Just tid är en brist vara. Dock inte för alla. Det finns organisationer där det finns en sökansvarig. En deltagare på torsdagsfikat berättade att Kalle hos dem var en fena på sök. Alla på torsdagsfikat var överens om att det borde finnas en Kalle i alla organisationer 😊

En timme går helt enkelt fort när man får över en digital fika diskutera olika frågor runt våra webbplatser. Stort tack till Viktoria Olausson, Maria Cederlund, Jessica Agdahl, Pierre Widing, Jessica Henulin, Niclas Lindblom, Carl Malmer, Annie Skytt, Jenny Dahlerus, Henrik Betner, Björn Söderberg, Maria Cacciola för era intressanta inlägg och alla andra deltagare. Ser fram emot nästa torsdagfika i juni

Spaningar från fredagsfika intranät den 6 maj 2022

Underbart att få starta fredagen med Web Service Award fredagsfika för intranät. Är riktigt nöjd med att vi hållit i digitala fikat för intranät nu i mer än ett år.Värmer att det är så stort intresse och att få kommentarer som ”Tack för att i ordnar fredagsfikat. Är min utbildning med att komma igång med vårt nya intranät” och ”Tack för idag. Mycket intressant, jag har antecknat massor med bra idéer inför vår ombyggnad av vårt intranät.” – Pierre Widing, Humana ”Hjärtligt tack för trevliga och givande möten och diskussioner!” – Marit Karlsson, Norrtälje Energi.

I dagens fredagsfika tog vi upp en rad olika ämnen ett var hur man skapar engagemang på intranätet. Har var Monica Sandgren, SBAB, snäll och visade delar av deras nya intranät (Ett nytt intranät där vår WSI-undersökning visar på att det blivit klart mycket bättre. Ett effektivt intranät på riktigt).

En populärfunktion på SBABs intranät är 5 gånger Kärlek (motsvarande Dagens Ros). Är en funktion där medarbetarna kan skicka in en text om en medarbetare som gjort något bra som ligger i linje med SBABs värderingar. Just att lyfta medarbetare är ett bra sätt att skapa engagemang. Att kunna göra positiva inlägg på sitt intranät har även AFA försäkring. Johanna Löwendahl tog upp deras fikarum. Vilket också är en uppskattad funktion. Så ett tips är att ha en liknande funktion på ert intranät.

Ett annat är att ha de klassiska medarbetarreportage som också är mycket uppskattade.

På Helikopterns (SBABs intranät) så visas även hur verksamheten ligger till mot olika nyckeltal. Detta visas som trafikljus, rött, gult och grönt. Men visas även ekonomiska/ försäljningsnyckeltal. Riktigt bra funktioner att ha på startsidan på ett intranät!

Det togs även vad man bör tänka på när man ska ta fram ett nytt intranät. Att göra en nollbasmätning för att se nuläget, se behov och även ta fram mätbara mål var inte helt otippat mitt eget första inlägga om denna intressanta fråga. Just behov kan vara lite problematiskt. De flesta medarbetarna vet ju inte vilka funktioner/möjligheter som finns. Som Annie tog upp ”För 20 år sen visste man inte att mobilen skulle kunna användas som en kamera”. Ny teknik kan ge nya möjligheter. Samtidigt som det är viktigt att prioritera det medarbetare har nytta av. Blev intressant samtal om detta med fler intressanta synpunkter/infallsvinklar.

Vi tog även upp åtkomsten till intranätet. I många organisationer finns det en rad medarbetare som inte har egen dator eller en företags mobil. Viktigt här att ledningen bestämmer att intranätet är till för alla så att det finns tid avsatt även för dem att gå in på intranätet. Här togs även upp olika exempel på hur det kan lösas tex arbetsträffar, via andra system, närmaste chef mm.
På slutet diskuterades även den digital kartan men där tog vår timme slut så den får vi diskutera vidare på nästa fredagsfika den 3 juni 😊

Stort tack till Monica SandgrenJohanna LöwendahlPatrik BergmanMalin HanssonTobias MossopAgneta Fredenberg Monica Wallin, Annie Burman SkyttUrban NilssonSara von KnorringLovisa Lagerström LantzAnnicka LindströmArisala SjölinPierre Widing och alla andra deltagare på fredagsfikat. Vill även ge ett stort tack till min kollega Johan Nylinder som hjälper mig att ordna fredagsfikat. Ser redan nu fram emot nästa den 3 juni!

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.