Ett värdefullt kvitto på insatsen hos Sysav

”Alla berättelser bygger stolthet internt” Agneta Fredenberg, Kommunikatör på Sysav

Sysavs intranät SyNet är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

Under året som gått har fokus för Sysav varit arbetet som inletts med att byta teknisk plattform för intranätet. Agneta Fredenberg är kommunikatör på Sysav och hon berättar att även den nya kommer att vara en Sharepoint-lösning.

– Förutom själva bytet har vi också hanterat frågor kring hur vi behåller det som är bra samt vad vi kan utveckla inför nästa intranät, säger Agneta.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att vi har ett ganska bra intranät, skrattar Agneta. Det fick vi ett kvitto på från undersökningen med Web Service Awards. Det finns en del som kan bli bättre såklart, men det är kul att bli nominerad till bästa intranät!

Sysav rullade ut ett nytt intranät och ny digital arbetsplats precis innan pandemin drog igång för tre år sedan, vilket var väldigt tacksamt.

– Att arbeta mer digitalt och att ses digitalt är definitivt här för att stanna, säger Agneta. Intranätets roll har under de gångna åren varit ett viktigt nav för information kopplat till pandemin men också för att stärka vår företagskultur. Detta kommer vi också att fortsätta med, utan tvekan.

När intranätet togs fram och lanserades var det en stor arbetsgrupp med representanter från många delar av Sysav. Kommunikation och IT har fortsatt att arbeta tätt ihop sedan dess vad gäller förvaltning och utveckling. Alla sidor på intranätet har också innehållsansvariga inom hela organisationen.

– Vi har tidigare gjort egna undersökningar av intranätet och det är väldigt värdefullt att få ett kvitto på vad våra användare tycker och vad som behöver förändras, berättar Agneta. I år ville vi få någon annans ögon på våra resultat, samt tips och råd och benchmarka med andra. Det är en stor vinst för oss.

Vad är den absolut viktigaste funktionen med ert intranät?

– Jag skulle säga att sökfunktionen är viktigast samt dokumenthantering. Sen är vi väldigt glada över att alla medarbetare kan skriva egna nyheter.

Under 2023 kommer fokus att vara att skapa och lansera ett nytt intranät.

– Vi vill att det ska bli minst lika bra som idag och vi vill specifikt förbättra sök och hjälpa medarbetare att hitta all information lättare.

Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Det är nog helheten skulle jag säga. Men nyheter är en viktig del som vi arbetar aktivt med. Vi är glada att våra medarbetare kan skriva egna nyheter och dela med sig av stort och smått. Den möjligheten stärker helt klart oss som ett kommunikativt företag och alla berättelser bygger stolthet internt.

Representanter från intranätets arbetsgrupp på Sysav: Emma Svensson, kommunikatör, Anna-Karin Helmer, förvaltningsledare och Agneta Fredenberg, kommunikatör.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

På tårna och redo för förändring

”Jag fokuserar mer på att på bästa sätt hitta lösningar på de behov våra användare har, sen får den tekniska lösningen komma i andra hand.” Jeanette Rådström, webbstrateg på Sveriges Allmännytta

Allmannyttan.se är nominerad som bästa kommersiella webbplats i Web Service Award.

Branschorganisationen Sveriges Allmännytta genomförde en WSI-mätning via Web Service Award under 2022 för att ta reda på hur deras webb skulle kunna bli ännu bättre. Under 2022 har de försökt landa efter den pandemitid som varit och som ställt stora krav på förändringar.

– Vi landade tidigt i att vi vill göra ett större omtag på vår webb, uppdelat i delprojekt. Så stor del av året har handlat om att samla data, insikter och göra nollmätning så vi har ett underlag för arbetet framöver, berättar Jeanette Rådström som är webbstrateg på Sveriges Allmännytta.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Jag har alltid som vana att inför ett större projekt ta reda på nuläget, för hur annars kan vi sedan följa upp och se effekterna? Därför valde vi att göra denna nollmätning för webben. Det ger oss konkret hjälp och många kvalitativa insikter direkt från de som använder vår webb och det är guld värt för projektet.

Hur har ni tacklat de utmaningar som just ni har haft under året?

– Det gäller att ha ett bra och nära samarbete med den IT-byrå man jobbar med, svarar Jeanette. Att de är insatta i vad vi gör och vad vi tänker, är A och O för att hinna med att göra förändringar. Men också att göra samarbetet smidigt utan för många omtag. Det, tillsammans med att göra strategiska prioriteringar hela tiden, för att optimera tid och ekonomi.

De som arbetar löpande med webben är förutom Jeanette deras IT-ansvarige, en medarbetare från utbildningsenheten samt deras byrå IVEO.

– Vi ses en gång i månaden för förvaltningsärenden och nytänk.

Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– För oss var pandemin en sträng push in i en ännu större digitaliseringsprocess, något som vi välkomnar och stannat kvar i till stor del. För oss handlar det om att erbjuda utbildningar och konferenser digitalt i en högre grad än någonsin. Nu handlar det för oss om att ha örat mot marken och lyssna på vad och hur våra medlemmar vill kunna ta del av vår service där några har längtat efter att ses IRL, medan andra tycker möjligheten att kunna delta digitalt är det bästa som hänt. Det ekonomiska läget är såklart även något som vi känner av då många av våra medlemmar behöver tänka på vad de lägger pengarna på. Så jag skulle säga att vi blivit väl medvetna och påminda om hur världen och skeenden vi inte styr över påverkar oss och att vi måste vara på tårna och förändringsbenägna. 

Vad tycker ni har präglat året som har gått?

– Vi har sedan pandemin fått ställa om nästan hela vår utbildningsverksamhet till att bli digital, vilket ju har krävt en hel del förändringar både för oss i vårt arbetssätt och såklart tekniskt. Allt detta är ju såklart något som behövt och behöver speglas på webben.

Jeanette berättar att de generellt har en ständigt hög takt i sitt förändringsarbete på webben.

– Den står aldrig still! Det är såklart utmanande att alltid hålla takt med de förändringar vi gör i vårt erbjudande och arbetssätt och kunna spegla det på ett bra sätt för våra besökare på webben.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att ännu bättre kunna möta våra besökares behov, vilket innebär för oss att tydliggöra vad vårt huvudsyfte med webben är och göra den enklare för våra besökare att ta sig an. Vi är ju en medlemsorganisation så det viktigaste för oss är att våra medlemmar förstår och kan nyttja all vår service på ett bra och enkelt sätt. Det i sig är utmanande när målgruppen är spretig.

Hur arbetar ni med undersökningar ?

– Att arbeta datastyrt och datadrivet är väletablerat för oss. Vi mäter så mycket vi kan eftersom det ger oss guidning för vad man gör och vad man vill ha ut av oss. Utan den insikten går det inte att möta krav och behov som är det viktigaste för oss (och borde vara för alla). Dessutom arbetar vi med tydliga mål och KPI:er som vi månatligen stämmer av och rapporterar om till ledningen. Vi ser snabbt effekterna från insats till resultat och det gör oss snabba att skruva på det vi gör för att bättre nå fram. 

Vad är den absolut viktigaste funktionen med er webb?

– Utbildningsdelen hos oss är en av de viktigaste delarna för oss. Det är där vi säljer och även hjälper medlemmar och branschen att hålla kompetensnivån hög. Sen är vårt batteri med medlemsservice otroligt viktigt för medlemmarna. Här får de tillgång till ämnesindelad omvärldsbevakning, nyheter, material och guider/rapporter som de använder i sitt arbete. På vår webb hittar man våra nyhetsbrev som är kopplats till dessa expertområden, vilket är den största källan för att sprida all vår service till medlemmarna. 

Finns det någon ny teknik ni tycker känns spännande att anamma?

– Jag fokuserar mer på att på bästa sätt hitta lösningar på de behov våra användare har, sen får den tekniska lösningen komma i andra hand. Jag tycker man ser alltför många som hittar ny, cool teknik på bekostnaden av att upplevelsen för användaren inte blir bra eller att behovet inte uppfylls. Det är tid att vi försöker ställa om från att tänka inifrån och ut, till att verkligen utgå från vad användaren behöver. Och det kan för många bli jobbigt internt, då det såklart är mycket man vill visa upp på sin webb som företag.  Om jag ändå skulle ge en bild av hur jag tänker kring webb och trender tror jag mycket på att skala av och skala bort. Vässa erbjudandet och paketera det enkelt och tydligt utan för mycket övrigt som kan störa.

Jeanette Rådström, webbstrateg på Sveriges Allmännytta.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Nylanserad webbplats för Älmhults kommun

 ”Med småländsk klurighet och bra samarbeten har vi lyckats prestera väldigt bra!” Niclas Lindblom, webbsamordnare, Älmhults kommun

Älmhults kommun är nominerad till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Under året som har gått har mycket handlat om att centralisera arbetet på almhult.se. Med uppemot 100 redaktörer på den gamla webbplatsen, har ett stort förändringsarbete pågått för att öka kvalitén på texterna och uppfylla lagkrav kring tillgänglighet. Det resulterade i en ny webbplats där webbsamordnare Niclas Lindblom och hans kollegor har strukturerat om och skrivit om alla texter.

 Vad har varit ert fokus under året?

– Nylanseringen av almhult.se och förändring i organisationen, svarar Niclas. Som tillägg till detta var det även stort fokus på en ny evenemangskalender som lanserades i dagarna, som är ljusår bättre än den tidigare. Nu påbörjar vi ett stort fokus på att ersätta intranätet med en ny plattform och struktur.

  Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Vi ville veta vad våra besökare tycker om vår nya webbplats och se vad vi bör prioritera att förbättra under 2023.

 Den absolut viktigaste funktionen för kommunens webbplats är helt enkelt att det ska vara enkelt att hitta informationen som efterfrågas.

– Så egentligen två; söket och navigeringen ihop, svarar Niclas.

 Niclas berättar vidare att teamet har förändrats lite under året som gått. De som huvudsakligen jobbar med webben är kommunikationsavdelningen som består av kommunikationschefen, tre kommunikatörer och en webbsamordnare. Under projektperioden inför lansering av nya webben våren 2022 hade de även en projektanställd kommunikatör. De tre kommunikatörerna har ansvarsområden för olika förvaltningar inom organisationen och är spröten utåt för deras kommunikation oavsett om det är webb, en broschyr eller film.

 Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att vi kan lyckas med ganska mycket även med små medel. Vi är en mindre kommun och har en budget för webbarbete därefter. Men med småländsk klurighet och bra samarbeten har vi lyckats prestera väldigt bra!

 Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– Som kommunikationsavdelning har vi alltid haft någon på plats även mitt under pandemin för att vara nåbara även fysiskt om något händer som behöver kommuniceras snabbt. Vi arbetar som huvudsak på plats nu men har en stor flexibilitet att arbeta på valfri plats när uppgifterna tillåter.

 Sedan nylanseringen i mars 2022 är Web Service Award -undersökningen den första stora undersökningen almhult.se gör där de frågar alla besökare. Annars tittar de mycket på andra mätningar av webben så som Siteimprove för tillgänglighet och Webperf för säkerhet, prestanda och tillgänglighet.

 Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Ja, DOS-lagen. Att uppfylla WCAG 2.1 har varit en självklarhet för oss inom offentlig sektor. Men även vår tolkning av GDPR där vi värnar om våra besökare och använder inga tjänster integrerade på vår webbplats som har beroenden utanför EU.

 Finns det någon ny teknik ni tycker känns spännande att anamma just nu/framåt?

– Vi jobbar redan till viss del med AI, men det kommer ännu fler möjligheter och detta bevakar vi och ser hur vi kan nyttja.

 Någon designtrend ni har spaning på?

– Vi försöker att tänka enkelhet och det är ju ganska vanligt. Ta bort störande element som inte tillför något för besökaren.

 Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vi är väldigt stolta över vad vi lyckats åstadkomma under året med att ta fram en helt ny webbplats på relativt kort tid – cirka 20 veckor – samt med begränsad budget. Vi ser inte att vi är klara utan resan med förbättringar fortsätter hela tiden.

Teamet bakom nya Almhult.se

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Tillgänglighet i fokus på Sollentuna.se

” Det är inte alltid ny funktionalitet som gör att våra användare blir mer nöjda.” Malou Hedebro, webbansvarig Sollentuna Kommun

Sollentuna.se är nominerad till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Med en stor mängd information som ska förmedlas till många målgrupper har Sollentuna Kommun arbetat hårt under året för att nå ut och göra det enkelt för sina besökare. Både att hitta och förstå informationen som presenteras.

– Vi jobbar systematiskt med att se till att all information är uppdaterad och är enkel att hitta och förstå, säger Malou Hedebro som är webbansvarig på Sollentuna kommun. Och i år har vi haft extra fokus på den mobila versionen. Det allra viktigaste är att våra invånare hittar information eller e-tjänst inom det område man eftersöker. Och att man genom webben enkelt kan komma i kontakt med kommunen.

 Med en central webbredaktion som består av fyra huvudredaktörer och ett mindre antal redaktörer ute i organisationen, har de under året fortsatt att förvalta och utveckla befintliga sajten.

– Varje år planeras ett antal utvecklingsaktiviteter som tagits fram utifrån prioriterade områden, säger Malou. Det kan handla både om teknisk utveckling och förbättringar i innehåll och struktur. I år har vi bland annat jobbat lite extra med att förbättra den mobila versionen av sajten.

Vad har varit ert fokus under året?

– Vi jobbar mycket med att säkerställa att webben har uppdaterad information som är enkel att hitta och lätt att förstå. Vi har också stort fokus på tillgängligheten och följsamheten till kraven i WCAG. Och så har vi lagt extra fokus på att förbättra den mobila versionen.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Det är viktigt att kämpa på med grunderna i webbarbetet, det vill säga att se till att informationen på sidorna är aktuell och uppdaterad och är enkel att hitta och förstå för våra besökare. Det är inte alltid ny funktionalitet som gör att våra användare blir mer nöjda.

 Vid den här tiden för ett år sedan vad distansarbete en nödvändighet på grund av pandemin och restriktioner. På Sollentuna Kommun har de fortsatt att arbeta mycket på distans eftersom de tycker att det fungerar bra och har gett en ökad flexibilitet för alla i arbetsgruppen.

Web Service Award-undersökningen är enligt Malou en väldigt bra indikator på om de är på väg åt rätt håll eller inte. De följer även annan statistik för att förstå besökarnas användarmönster och tittar löpande på synpunkter som kommer in via ett formulär som finns på varje sida på webben.

– Syftet med att genomföra undersökningen är självklart att vi vill veta vad våra användare tycker om webbplatsen. Och det hjälper oss sedan till rätt satsningar för att förbättra sajten. Vi genomför denna undersökning varje år sedan flera år tillbaka.

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Den kommunala verksamheten är omfattande och det finns väldigt mycket information som inte alltid är så enkel att ta till sig, svarar Malou. Det är vår uppgift att se till att rätt mängd information finns tillgänglig och presenteras på ett begripligt sätt. Sen har vi ju också ett lagstadgat krav på tillgänglighet genom kraven i WCAG.

 Under 2023 kommer de att fortsätta att förbättra deras mobila version, se till att sökfunktionen blir ännu bättre och jobba vidare med förbättringar av tillgängligheten.

– Vi ser ett ökat behov att förbättra den mobila upplevelsen och kommer att titta på lösningar för detta.

Malou Hedebro, webbansvarig på Sollentuna kommun

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Stockholms studentbostäder prioriterar det lilla

”Texter och tonalitet har präglat året som har gått” – Marlene Lundkvist, Kund & kommunikationschef, Stockholms studentbostäder

Stockholms studentbostäder, SSSB webbplats är nominerad som bästa kommersiella webbplats i Web Service Award.

Texter och tonalitet har präglat året som har gått för Stockholms studentbostäder. Huvuddelen av deras kommunikation med hyresgästerna – och alla dem som står i deras bostadskö – sker via webbplatsen. Det är dit befintliga hyresgäster söker sig för att komma i kontakt med SSSB. Antingen för att chatta med kundservice eller för att hitta andra kontaktvägar.

Marlene Lundkvist är Kund- och kommunikationschef på Stockholms studentbostäder, SSSB, och berättar att det förutom hon själv är en digital redaktör och en konsult med fokus på utveckling som utgör arbetsgruppen inom webb. Till sin hjälp har de också kommunikationsteamet som består av tre personer.

Genomför årliga webbundersökningar

SSSB gör webbundersökningar årligen och vet genom dessa att de allra flesta boende hos dem besöker webben minst ett par gånger i månaden. Deras fastighetssystem är nära kopplat till webbplatsen. De kan därför ta emot felanmälningar via webben och sedan återkoppla till hyresgästen enkelt och smidigt – för bägge parter. Här kan hyresgästerna även boka tvättid, se sin elförbrukning eller sin hyresavi.

– Vi har bra kunskap om hur våra besökare använder vår webb eftersom vi genomfört WSI-undersökningar via Web Service Award i flera år. Det är ett jättebra underlag för att hitta förbättringsområden att jobba med.

Stockholms studentbostäder undersöker webbplatsen på flera olika sätt. Dels genom en årlig WSI-enkät, dels genom Google Analytics. Men även genom Hotjar Funnels och heat maps.

 Hur har ni tacklat de utmaningar som just ni har haft under året?

– Genom små justeringar kontinuerligt och genom att gå på de ”lågt hängande frukterna”, svarar Marlene. 

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att med tid avsatt så blir det gjort. Man måste prioritera det lilla.

Eftersom besökarna ställer höga krav på att det ska gå snabbt att hitta rätt på webbsidan har Marlene och hennes kollegor arbetat kontinuerligt med användarvänlighet och att undanröja flaskhalsar. En intuitiv navigation och snabbladdade sidor är som alltid i fokus. Genom analyser kan sådana önskemål och synpunkter synliggöras. Och det funkar!

– Våra besökare blivit nöjdare och nöjdare med åren.

Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– Vi har idag ett flexibelt arbetssätt där man har möjlighet att arbeta två dagar hemma. Måndagar är dock en närvaro dag för alla på bolaget.

Finns det någon ny teknik ni tycker känns spännande att anamma just nu/framåt?

– AI kan hjälpa mycket. Både vad gäller öppettider och att svara på enklare frågor eller bara hjälpa till med snabblänkar som användaren vanligtvis använder.

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Vi kommer inte fokusera så mycket på vår befintliga webbplats utan fokus i år är på att bygga upp och lansera en ny i slutet av året!

Marlene Lundkvist, Kund- och kommunikationschef på Stockholms studentbostäder, SSSB,

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Kvalitet, trovärdighet och aktualitet

”Det är ju helt klart ett kvitto på att vi på ganska kort tid kunnat bygga om ett stort Intranät från grunden på ett nytt CMS med många nya lösningar och ändå vara tillbaka uppe i toppen” David Hegethorn, webbredaktör på Försäkringskassan

Försäkringskassans intranät Fia är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

En stor del av fokus under 2022 har handlat om att förbättra sökupplevelsen i fråga om relevans, funktioner och UX. På Försäkringskassans intranät Fia har det även lagts extra prioritet kring säkerhet och funktioner för krishantering.

– Det har varit mycket arbete, framförallt under våren, men det har också varit kul, säger David Hegethorn som är webbredaktör på Försäkringskassan. Eftersom vi tidigt haft bra koll på vad som är kvar att göra i det nya intranätet har vi också kunnat leverera genomtänkta lösningar som gett resultat. 

Hur ser er arbetsgrupp ut?

– Vår intranätsredaktion består av fem personer som arbetar med allt från förvaltning till utveckling, berättar David. Vi har central publicering med aktiv förvaltning för att hela tiden driva på uppdateringar, städa bort gammalt innehåll, stötta innehållsägarna och analysera användandet. I och med det intensiva arbetet senaste åren med att bygga ett nytt intranät från grunden har ungefär halva styrkan mestadels arbetat med behov och kravställning mot Försäkringskassans utvecklare och UX-specialister.

Hur har ni tacklat de utmaningar som just ni har haft under året?

– I en så stor organisation med många verksamhetskritiska system som konkurrerar om ITs resurser har vi tvingats att hela tiden bli ännu vassare i hur vi formulerar och kravställer våra behov och vilken nytta de medför.

David berättar att de inte har fått några omvälvande insikter genom årets mätning. Men han menar att han ofta slås av hur lite tid många av deras användare och då specifikt handläggarna har för att lära sig nya funktioner och upptäcka nytt innehåll.

– Hur intuitivt intranätet än är, så kan det ändå ta lång tid innan funktioner används och uppskattas. Det går såklart även ut över tiden de har för instruktioner och utbildningsfilmer. Det är alltid en utmaning särskilt när man gör om ett helt intranät och så många saker förändras över en natt. 

Även innan pandemin hade David och hans kollegor många digitala möten eftersom Försäkringskassan finns utspridd på flera platser i landet. Därför gick det relativt lätt för dem att anpassa sig till att arbeta heltid på distans.

– Det är dock helt klart fler online-möten nu efter pandemin än det var innan, trots att vi hittat tillbaka till kontoret igen.

Hur arbetar ni med undersökningar av ert intranät och på vilket sätt är detta viktigt för er?

– Vi har gjort Web Service Award-undersökningen ungefär vartannat år sedan en tid tillbaka och har stor nytta av resultaten från dessa. Sen gjorde vi även en temperaturmätning strax efter att vi lanserade det nya intranätet för att se vad som behövde prioriteras av det som kvarstod att göra. Sannolikt kommer vi göra en eller två mindre riktade undersökningar som fokuserar på delar av sajten och specifika målgrupper. Vi skulle väldigt gärna fråga om allt, men det är en stor organisation med mycket intern utveckling så det gäller att synka allas undersökningar i tid för att inte störa handläggningen för mycket.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Det var viktigt för oss att se att allt arbete vi lagt ner med det nya intranätet sen lanseringen har gett de resultat vi önskar. Vi gick ju från att ha varit nominerade 2018 med det gamla intranätet till att tappa rejält 2021 med den nya sajten, som vi av olika skäl tyvärr fick lansera innan det var helt klart. Därför är årets undersökning på sätt och vis den första riktiga värdemätaren av nya Fia i och med att vi löst en del brister som vi inte hann bli klara med inför lansering.

Men David erkänner att de allt blev lite överraskade över nomineringen den här gången, eftersom de ännu har en del projekt kvar att göra.

– Men det är ju helt klart ett kvitto på att vi på ganska kort tid kunnat bygga om ett stort Intranät från grunden på ett nytt CMS med många nya lösningar och ändå vara tillbaka uppe i toppen.

Vad är den absolut viktigaste funktionen med Fia?

– Det viktigaste innehållet på vårt intranät är handläggarnas sidor. Vårt intranät Fia är utöver ett vanligt medarbetarintranät också ett verksamhetsstöd för dem. Där hittar de alla regler, instruktioner och nyheter rörande ersättningarna de handlägger. Därför måste funktionerna på dessa sidor funka klockrent. Går det trögt för dem att hitta på intranätet så innebär det sämre service för medborgarna. Därför är det glädjande att våra 9 000 handläggare faktiskt var den grupp som också är mest nöjda med nya intranätet i senaste WSI-undersökningen som vi gjorde med Web Service Award. 

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet?

– Vårt intranät Fia är på sätt och vis ett samhällskritiskt system då hur pass bra det fungerar i förlängningen påverkar hur pass bra och snabbt stöd alla medarbetare får i utredningar och svårare ärenden. Kraven är väldigt höga på att det ska vara åtkomligt, korrekt och tillgängligt.

Teamet bakom Fia följer såklart utvecklingen inom olika tekniker men den senaste tiden har det mer handlat om att renodla det de har, i och med plattformsbytet och det nya intranätet.

– Att bygga rätt från början för att få en bra grund att stå på framöver är väldigt viktigt, då vi vet hur mycket vissa specialanpassningar i det gamla intranätet senare hindrade oss från att kunna göra större förändringar och förbättringar.

Finns det någon särskild prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vi är särskilt stolta över våra fina resultat när det gäller innehållets kvalitet, trovärdighet och aktualitet. Vi har under en lång tid byggt upp fungerande processer som nu också kompletterats med smarta verktyg, vilket lett till att vi nått vårt bästa resultat hittills inom området Information.

Bakre raden från vänster: Billan Mark, Susanne Larsson, David Hegethorn. Främre raden från vänster. Maria Nehro, Kirsi Landfald , Peter Hedberg, Sofia Wagner

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Anpassad matinspiration och full koll på målgruppens behov

”Vi kan följa och jämföra förändringar med tidigare utfall för att se förflyttningar samt för att följa påverkan från olika marknadsaktiviteter och omvärldsfaktorer.” – Susanna Hedengren

Di Luca & Di Luca | Zeta  är nominerade för bästa kommersiella webbplats i Web Service Award för Zeta.nu

2022 har haft flera olika utmaningar för arbetsgruppen bakom zeta.nu. En stor påverkan från omvärlden med krig, höjda råvarupriser, förpackningsbrist, höjda elpriser och torka har påverkat.

– Vi anpassar vår matinspiration och recept utifrån vad våra besökare önskar, säger Susanna Hedengren som är digitalt ansvarig på zeta.nu . Ett recept som har ökat antalet sidvisningar markant under året är till exempel linsgryta med fetaost. Vi ger också smarta tips som att frysa in fetaost eller chark som börjar närma sig sista datum. Eller hur man kan laga nya rätter på pasta. Samtidigt som folk vill ha något gott till helgen.

Susannas arbetsgrupp på företaget, som är väldigt aktiva i Zetas digitala utveckling, är ganska liten. De samarbetar tätt med sin digitala byrå FRÖJD INTERACTIVE AB.

– Vi gör allt från att sätta strategier och genomföra större utvecklingsprojekt till att ha månatliga förbättringsmöten tillsammansVi försöker ha en balans mellan det effektiva digitala arbetet och att jobba kreativt tillsammans IRL.

Vad har varit ert fokus under året?

– Vi har utvecklat vårt rörliga innehåll och tagit fram nya recept, svarar Susanna. Vi har utvecklat flöden och segmenteringar för marketing automation mellan hemsidan och nyhetsbrev för att kunna vara ännu mer relevanta. Vi har uppdaterat integritetspolicy, cookiepolicy och cookielösning. Vi har även gjort om våra sidor för kunskap, Om medelhavsmat, som också är en viktig del av sajten för att de ska bli mer lättillgängliga.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Jag skulle säga att det tar tid och resurser att hålla sajten uppdaterad med uppdaterade policys och lösningar.

 Zeta har gjort undersökningar från WSA sedan 2017 under samma period varje år.

– Det gör att vi kan följa och jämföra förändringar med tidigare utfall för att se förflyttningar samt för att följa påverkan från olika marknadsaktiviteter och omvärldsfaktorer, förklarar Susanna. Totala benchvärden följer vi för att få ett kvitto på att den utveckling vi gör ger resultat i rätt riktning.

 Resultatet på frågorna använder de sedan för att diskutera utveckling och ny funktionalitet. Resultatet i målgruppen följer de för att säkerställa att de är relevanta och intressanta för sin primära målgrupp.

– Vi lägger även till egna frågor. Det är också spännande att läsa öppna svaren, det ger en känsla hur våra besökare uppfattar oss.

På Zeta.nu ska man kunna hitta inspiration och kunskap om medelhavsmat och italienska smaker. Susanna berättar att de vill visa hur Zetas produkter kan användas genom tilltalande och välgjorda recept.

– Vi vill att folk ska hitta och välja Zetas produkter i butikshyllan. Vi vill också ge kunskap inom våra kategorier som tex olivolja som vi har en hel sektion om samt att man såklart ska hitta all produktinformation.

 Just nu håller Susanna och hennes team på med att implementera en uppdaterad brand book för Zeta.

– Det känns väldigt roligt att göra sajten ännu mer varumärkespersonlig med ikoner, illustrationer, typsnitt och färger. AI känns spännande att utvärdera och lära oss mer om. Vi kikar också på olika möjligheter att erbjuda besökarna att nå närmare köp, vi har ingen egen e-handel men vill på lite olika sätt ändå komma närmare köptillfället.

 Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vi har en fin balans mellan att vara innovativa och snabbfotade samtidigt som vi är väldigt noga med att ha uppdaterade policys och tekniska förutsättningar. Det kräver en ständig utveckling och optimering. Det är också därför undersökningar är så viktiga för oss. Förra året lade vi stor energi på att utveckla nya funktioner på receptsidorna. I år har vi lagt energi på kunskapssidorna. Vi är också mycket stolta över att vi har kunnat bibehålla vår stora trafik och långa lästid på sajten med tanke på implementation av cookie-lösning och att folk inte äter hemma i samma utsträckning som 2021. Sedan har vi också även i år mycket fina resultat från besökarna och det är det viktigaste för oss att följa.

Susanna Hedengren som är digitalt ansvarig på zeta.nu

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Tillgänglighet i fokus hos Transportstyrelsen

 Utifrån undersökningar har vi satt upp mål och mätetal som vi arbetar med löpande under året.” Gustav Lindh, webbkommunikatör på Transportstyrelsen

Transportstyrelsen[.]se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award

Mycket av arbetet med Transportstyrelsens [ Swedish Transport Agency] webbplats har under året som passerat varit kopplat till arbetet med tillgänglighet. År 2021 blev de som många andra offentliga aktörer granskade av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och har därför arbetet mycket under året med att förbättra webbplatsens digitala tillgänglighet.

– Vi har under året tvingats prioritera våra insatser och till följd av det har vi blivit tvungna att skjuta på vissa planerade aktiviteter, säger Gustav Lindh som är webbkommunikatör på Transportstyrelsen. Vi har dels ett pågående arbete med att arbeta om webbplatsen, dels den befintliga webbplatsen som måste förvaltas. Vi är en förhållandevis liten organisation kring vår webbplats, vilket stundtals gör oss, om inte sårbara, lättpåverkade av yttre omständigheter

Arbetsgruppen består av sex webbkommunikatörer med olika spetskompetenser från kommunikationsavdelningen (UX, grafisk design, SEO osv.) samt ett utvecklingsteam från IT-avdelningen (utvecklare, testare osv.). Tillsammans förvaltar och utvecklar de transportstyrelsen.se. De arbetar på distans några dagar i veckan. I och med att deras arbetsgrupp är fördelad på två orter är de vana redan sedan innan pandemin med att samarbeta på distans.

 Vad har varit ert fokus under året?

– Förutom att arbeta mycket med att förbättra webbplatsens digitala tillgänglighet, har vi genomfört förberedande insatser inför kommande arbete med att uppdatera webbplatsens design och gränssnitt, berättar Gustav. Insatser som till exempel att byta ut gammal teknik.

 Han berättar vidare att de kan se i sina egna kvartalsundersökningar att webbplatsens design framförallt behöver förbättras och bli mer modern.

– Samma insikt får vi även från årets Web Service Award (WSA)-undersökning. Förutom detta ser vi även att vi behöver göra användarupplevelsen i mobila enheter bättre.

Hur arbetar ni med undersökningar av er webb?

– Vi använder oss av egna enkätundersökningar som vi kör en gång per tertial. Utifrån dem har vi satt upp mål och mätetal som vi arbetar med löpande under året. Resultatet ger oss värdefulla insikter och lärdomar om våra besökare som hjälper oss att förbättra webbplatsen och anpassa den efter deras behov.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Vi har ett stort arbete framför oss med att ta fram ett nytt gränssnitt och ny design för webbplatsen. I arbetet ingår även att se över till exempel webbplatsens struktur och arbeta mer med sökmotoroptimering.

På frågan om vilken del av webbplatsen som är viktigast, svarar Gustav att ingen funktion är extra viktig. Men många använder en e-tjänst under sitt besök, eftersom de allra flesta kommer till vår webbplats för att göra ett ärende.

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Vi som arbetar med webb inom den offentliga sektorn styrs av många olika lagar och regelverk, som t.ex. förvaltningslagen och språklagen. Men den senaste är lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Som vi ser i årets WSA-undersökning och även i våra egna undersökningar är designen något vi ska se över och lägga fokus på under 2023. Den behöver bli mer modern och användarvänlig. En annan bit vi ska fokusera på är att göra sajten bättre i mobila enheter.

Gustav berättar att något de har spaning på just nu är AI och hur det kan hjälpa deras besökare att utföra sina ärenden och hitta rätt information på webben.

– Det är den teknik som känns mest spännande just nu!

Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Trots att vår nuvarande webbplats och dess design har en del år på nacken – nästan 8 år – visar det sig att det arbete vi gör har stor betydelse för hur vår webbplats upplevs.

Gustav Lindh, webbkommunikatör på Transportstyrelsen

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Hjärtat – med örat mot marken

” Varje år har vi haft en undersökning för att se vad våra medarbetare tycker om det och det finns önskemål om förbättringar. Varje år har vi fått goda resultat.” Anna Klingsäter, kommunikatör på Huge Bostäder.

Huge Bostäder AB intranät Hjärtat är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

Det har varit full fart framåt på Huge Bostäders Intranät under 2022. Ibland har det varit svårt att få tiden att räcka till – men nu står de här med en framgång som genererat en nominering i Årets Intranät. De har också haft fokus på att berätta om så många olika delar av verksamheten som möjligt, för att sprida kunskap och förståelse över avdelningsgränserna. 

– Vi har mycket som händer på Huge och vår redaktionsplanering har varit full, säger Anna Klingsäter som är kommunikatör på Huge Bostäder. Vi har fått trolla för att få plats med alla nyheter som ska ut. Vi har en oskriven regel där vi inte går ut med mer än en nyhet per dag på vårt intranät, men ibland har vi fått bryta den.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att även enkla nyheter har ett stort läsvärde. Medarbetaretexter går alltid bra och läses av många hos oss!

Kommunikationsavdelningen består av fem medarbetare som alla publicerar nyheter. En av dem är även systemförvaltare och har det övergripande ansvaret för intranätet när det gäller underhåll och utveckling.

– Vi har också redaktörer på andra avdelningar som ansvarar för att redigera ”sina egna” avdelningssidor, berättar Anna.

 Under året som gått har de haft stort fokus på att kommunicera företagets många upprustningsprojekt. Under 2022 har över 500 lägenheter rustats upp.

 – Vårt intranät är drygt tre år gammalt, berättar Anna. Varje år har vi haft en undersökning för att se vad våra medarbetare tycker om det och det finns önskemål om förbättringar. Varje år har vi fått goda resultat. 2022 valde vi att göra en mer gedigen undersökning, via Web Service Award (WSA), för att kunna mäta oss mot övriga branschen.

Vad är den absolut viktigaste funktionen med ert intranät?

– Tittar vi på de mest användbara funktionera och mest lästa sidorna så är funktionen ”sök person” den mest använda. Nyheterna är de mest lästa sidorna och vd-brevet som går ut varje fredag läses av många. Vi har också många grupper som används flitigt. När det gäller flikar så är ”Min anställning” den mest använda.

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Vi kommer lägga fokus på vårt sök. Det var något som mätningen visade, att söket har förbättringspotential. Det arbetet är redan påbörjat.

Att vara ansvarig för ett intranät handlar om så mycket mer än att vara systemförvaltare och att publicera nyheter och sidor.

– Det handlar om att ha örat mot marken och publicera just de nyheterna som verksamheten och medarbetarna är i behov av där och då. Det är just därför vi får så höga betyg under avsnittet information och tydlighet i mätningen. Vårt intranät heter Hjärtat – för att det är hjärtat i vår verksamhet.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen 2023 finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Om Healing årets WSA-pris

Årets Web Service Award-utmärkelser. Priserna är unika och gjorda av konstnär och formgivare Emilia Linderholm. Året pris heter Healing. Foto – Kjell Ekvall

Årets pris har namnet ”Healing” och glittrar i rött rosa och bladguld.

I en tid av oro i vår värld så behöver vi alla värmen och den helande kraften från den röda varma färgen rött. Passion och kärlek till sitt yrke är också något som genomsyrar de arbete våra pristagare måste ha för att nå vidare och en brinnande röd låga. De ljusrosa strimmorna symboliserar känslighet och mjukhet och inkännande som också är viktiga egenskaper i att lyckas. Bladguld i 24 karat omger också priset med sitt skimmer.

De tre unika skulpturerna i glas är formgivna av konstnär och formgivare Emilia Linderholm och skapade tillsammans med glasblåsmästaren Micke Johansson med hytta i Örsjö mitt i glasriket. Sedan har de Omsorgsfullt slipats till sin slutgiltiga form på Bergdala glasbruk. 

Emilia Linderholm med årets WSA-pris. Foto Anna Nordström

Priserna delas ut på WSA-dagen den 25 januari 2023 till bästa webbplatsen i kategori Kommersiell och Samhällskommunikation samt bästa Intranät. Läs mer om de nominerade till WSA-utmärkelserna här webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/nominerade-2022/

Under Digitala WSA-dagen den 25 januari så har du möjlighet att lyssna på en rad intressanta föredrag och case. Dagen sluta med WSA-galan. Läs mer om programmet här: webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Dagen med prisutdelning är kostnadsfri och anmälan sker vi