Ny trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2020?

Hur mår Sveriges intranät? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under tretton år.  I år är det av extra intresse när vi upplevt en pandemi som gjort att många har arbetat på distans. Har då intranäten blivit navet som många intranät har som namn? Är de effektiva och hjälper medarbetarna i deras arbetsdag? 63 procent av intranätansvariga uppger att de tycker att deras intranät underlättar medarbetarnas arbetsdag. Frågan är bara på vilken grund de anser detta eftersom enbart 35 procent uppger att det finns mätbara mål för deras intranät.

Att det inte finns mätbara mål är ett grundläggande problem. Om man inför sin ledning inte kan visa upp nyttan med intranätet är det också svårt att få de resurser som man behöver för att arbeta effektivt med intranätet. Varför ska en organisation satsa på något som de inte se om det ger en effekt? Hur intranätet ligger till mot målen borde även redovisas för ledningen. Men detta gör bara 18 procent. Det innebär att många ledningsgrupper inte vet vilket resultat deras organisationers intranät ger. Men vi ser även att användandet av intranäten har ökat under pandemin. 58 procent uppger även att ledningens engagemang runt intranäten har ökat och enbart en procent att den minskat så det finns all möjlighet att nu öka intranätens status.

Tyvärr visar även undersökningen att nästan var femte intranätansvarig uppger att planerade förändringar har stoppats på grund av Covid-19.

Men det finns ljus. Under 2021 kommer det hända mycket med Sveriges intranäten. 48 procent uppger att de ska göra större förändringar av intranätet under 2021. 21 procent uppger att de ska göra om intranätet, 16 procent ska utveckla nya funktioner och 16 procent uppger att de tänker byta ut sitt CMS för att nämna några av förändringar som planeras under 2021

Andra viktigt slutsatser från trendrapporten är:

 • De flesta intranätansvariga, 72 procent, arbetar mindre än 50 procent med intranätet.
 • Det är vanligast att det finns många redaktörer på ett intranät. 62 procent uppger att de har en decentraliserad organisation.
 • 42 procent av intranätansvariga tycker att de har tillräckligt med ekonomiska resurser för att hantera intranätets innehåll.
 • 45 procent av intranäten drivs med ett CMS version som är mer än 5 är gammal.
 • Det är fortfarande stora problem med sökfunktionerna på intranäten. Enbart 45 procent tycker de har en bra sökfunktion. Samtidigt är det enbart 33 procent som arbetar aktivt med att förbättra sökträfflistan.
 • 48 procent uppger att det finns rutiner för att säkerställa att informationen på intranätet är korrekt. Enbart 28 procent uppger att det finns avsatt tid för att granska innehåll innan publicering.
 • 54 procent uppger att de har Office 365 och 21 procent uppger att de planerar att införa O365. 67 procent av de som har eller planerar att införa O365 uppger att medarbetarna kommer åt O365 via intranätet.
 • 49 procent uppger att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov.
 • Arbetet med intranäten har under året tagit fart. 62 procent uppger att de arbetar aktivt med att förbättra för användarna att hitta på deras intranät.

Lär mer och ladda ner trendrapporten här på Web Service Awards webbplats>>

Utvärdering av WSA-dagen 2021

Den 27 januari 2021 höll vi på Web Service Award för 21 året i rad vår traditionella WSA-dag. Som tidigare år så bjöd dagen på intressanta föreläsningar om webbplatser och intranät. Dagen avslutades även med utdelning av de åtråvärda WSA-utmärkelserna för bästa webbplatser och intranät. Ett pris som bygger på besökarnas åsikter. Men nytt för i år var att vi fick köra dagen digitalt via ZOOM.

Vad blev då resultatet? Eftersom vi arbetar med utvärderingar och undersökningar så frågar vi förstås deltagarna om hur de uppfattade WSA-dagen [Se programmet mm här >>]. Resultatet blev väldigt positivt.

 • Publikrekord!
 • All-time high betyg på föredragen
 • 98 procent av deltagarna skulle rekommendera andra att delta

Antal deltagare

Som arrangör så vill vi på Web Service Award att så många ska kunna vara med på WSA-dagen. Tidigare har WSA-dagen varit fysisk [De senaste åren på Nalen i Stockholm] det har varit underbart att få träffa hjältarna bakom webbplatserna och intranätet. Detta gick inte i år. Men genom att WSA-dagen blev digital så kunde fler vara med. Hela 534 anmälda. Vårt konto klarar av 500 så vi nåde vårt tak 😊

Rekommendera WSA-dagen till andra

Att deltagarna ska vilja rekommendera WSA-dagen till andra är ett av våra mätbara mål med dagen. Ett mål som vi med stolthet kan se att vi uppnår i år och även tidigare år. Om vi ser på de senaste åren så är snittet på 95 procent. I år fick vi hela 98 procent som skulle rekommendera. Så vi är nära vårt mål på 100 procent 😊

Röster från deltagarna

”Det är både lärorikt och roligt!”

”Det gav många insikter och ”aha”-upplevelser.”

”Bra inspiration och ger bra faktaunderlag för hur webb och intranät mår i Sverige.”

”Det är inspirerande att få ta del av andra organisationers historier och att se resultatet av deras arbete.”

”Man får många inspirerande seminarier med konkreta tips på både temat intranät och webb under en och samma eftermiddag. ”

Om föredragen

Ett av våra mål med WSA-dagen är att bjuda på intressanta föreläsningar där deltagarna kan både höra om trender, få fakta och insikter i hur andra arbetar med sina webbplatser och intranät.

Föreläsningarna var i år

 • Hur mår Sveriges webbplatser och intranät? Pierre Du Rietz, Chefsanalytiker och VD, Web Service Award.
 • Intranätet med användaren i centrum Jenny Sandgren, Product Owner Communications Solutions, Tetra Pak
 • Nya sollentuna.se – Med användaren i fokus. Malou Hedebro, Digital kommunikatör, Sollentuna kommun
 • Rikshem – Ett nytt intranät som engagerar Lillemor Odgren, Kommunikatör, fastighetsbolaget Rikshem AB.
 • Zeta – 50 år av goda smakupplevelser Susanna Hedengren. Digitalt ansvarig Zeta.nu

I enkäten frågar vi hur intressanta föredragen var för deltagarna. Hela 83 procent tyckte de var intressanta för dem. Snittbetyget blev hela 4,14 [där 5 är max]

I år var det även väldigt jämt mellan föredragen spannet låg mellan 3,8-4,3 i betyg.

Föreläsningarna spelades in och går att se på vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2021/inspelning/

WSA-Utmärkelsen

WSA-dagen slutar med att utdelning av priser till bästa webbplats inom Samhällskommunikation och Kommersiell samt bästa Intranät. Det delades även ut hederspriser till bästa förbättrare inom varje kategori.

Utdelningen av priset fick i år ske dagen efter WSA-dagen till de lyckliga vinnarna:

Försvarsmakten – Bästa webbplats i kategorin Samhällskommunikation

Zeta.nu – Bästa webbplats i kategorin Kommersiella

Rikshem – Bästa intranät

Läs mer om vinnarna här: https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2021/vinnare/

Nyfiken på topp webbplatser och intranät? Läs intervjuer med de nominerade här >>

Årets pris som delades ut till de bästa av de nominerade till WSA-utmärkelsen gjordes av konstnärinnan Emilia Linderholm och heter En droppe hopp. Läs mer om priset här https://www.webserviceaward.com/posts/2021/01/21/om-wsa-priset-en-droppe-hopp/

Saker som var mindre bra

Inför WSA-dagen var vi oroliga för tekniken. Men det tyckte de flesta funkade bra.

Det som däremot flera hade åsikter om var att pauserna mellan föredragen inte var tillräckligt långa. Vi hade lagt in 5 minuter mellan varje pass. Men det hade varit klokt att ha en längre paus på en kvart under dagen kanske mellan talarpass tre och fyra samt lägga in en kvart mellan talare och prisutdelning. Så det få vi fundera på nästa gång vi har ett längre digitalt event.

Summering

Genom att ha intressanta samt ett väloljat upplägg på dagen så flöt de hela på bra. Hade förstås inte gått utan en strålande insats av alla medarbetarna på WSA, våra utmärkta talare Jenny Sandgren, Malou Hedebro, Lillemor Odgren, Susanna Hedengren och Pierre Du Rietz

De alla gjorde att vi kunde nå

 • Publikrekord!
 • All-time high betyg på föredragen
 • 98 procent av deltagarna skulle rekommendera andra att delta

Så vi på WSA är glada att dagen blev så uppskattad. Vi vill förstås ge ett extra stort tack till alla som deltog på WSA-dagen.

Filmer från WSA-dagen

Om ni vill se WSA-dagen igen så finns det inspelat. Ni hittar filmerna här på vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2021/inspelning/

Vill du veta mer om WSA och våra tjänster? Vi älskar att analysera webbplatser och intranät!

Här är Sveriges bästa webbplatser och intranät

Sen år 2000 har Web Service Award med hjälp av Sveriges internetanvändare korat årets bästa webbplatser och intranät. Den 27 januari korades 2020 års vinnare i kategorierna Kommersiellt, Samhällsinformation och Intranät. Vinnare är Zeta.nu, Försvarsmakten och Rikshem. Tävlingen utgår ifrån Sveriges största webbplatsundersökning med svar från över 100 000 respondenter. Undersökningen utförs av Web Service Award.

Web Service Award har sedan år 2000 undersökt vilka webbplatser Sveriges internetanvändare är mest nöjda med. Utifrån användarnas omdömen utse Sveriges bästa webbplats och intranät.

Under 2020, ett år som präglats av den pågående pandemin, har de digitala plattformarna fått en klart ökad betydelse. Det är därför glädjande att kunna visa att det finns webbplatser och intranät som lever upp till användarnas förväntningar. Årets vinnare visat på att målstyrt arbete lönar sig. De har lyckats tillgodose sina besökares skiftande krav och behov på ett föredömligt sätt säger Pierre Du Rietz, VD för Web Service Award

Vinnarna tillkännagavs på den årliga WSA-dagen den 27 januari 2021.

Vinnare i kategorin Kommersiell

Zeta.nu  https://www.zeta.nu

Motivering: Det här är en webbplats där du får tips och idéer på ett användarvänligt sätt både via din mobil och dator. Den är både smakfull och inspirerande. Inte konstigt att besökaren gärna rekommenderar ett besök till årets vinnare.”

Läs mer om Zeta.nu i intervju med Susanna Hedengren som är digitalt ansvarig på Di Luca & Di Luca: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/01/25/zeta-nu-80-av-besokarna-kommer-fran-mobil/

Vinnare i kategorin Samhällsinformation

Försvarsmakten https://www.forsvarsmakten.se

Motivering: Den här innehållsrika webbplatsen uppfattas både som relevant, tydlig och inkluderande. Det här är en webbplats som besökarna har ett stort förtroende för och gärna besöker.”

Läs mer om arbetet med Försvarsmaktens webbplats i intervju med Anders Sjödén och Joakim Gustafsson som arbetar med utveckling och förvaltning av digitala kanaler på Försvarsmakten: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/01/23/relevant-inkluderande-och-oppet-fran-forsvarsmakten/

Vinnare i kategorin Intranät

Rikshem – Entrén

Motivering: Detta är ett användarvänligt intranät med anpassad och tydlig information. Det märks att det är byggt med medarbetarna i fokus var de än arbetar. Intranätet är klart mer effektivt och bättre än sin föregångare.

Läs mer om Rikshems nya intranät i intervju med Lillemor Odgren som är Kommunikatör på Rikshem: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/01/24/rikshem-entren-ska-bli-den-naturliga-starten-pa-arbetsdagen/

Bästa förbättrare

Hedersutmärkelsen delas även ut till bästa förbättrare inom varje kategori, dvs de som har lyckats höja andelen nöjda besökare mest.

Kommersiell: MKB Fastigheter https://www.mkbfastighet.se/

Samhällskommunikation: Transportstyrelsen https://transportstyrelsen.se/

Intranät: Sveriges Allmännytta – Allmänningen

För mer information, kontakta:

Pierre Du Rietz
VD, Web Service Award
+46 70 544 0777

Web Service Award

Web Service Award är ett undersökningsföretag som specialiserat sig på undersökningar av intranät, webbplatser och mobilsajter. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges Internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Information om Web Service Awards produkter och tjänster finns på www.webserviceaward.com.

De nominerade är….

Årets pris – En droppe hopp! Av Emilia Linderholm. Fotograf – Anna Nordström

Den 27 januari utses Sveriges bästa webbplatser och intranät. 15 företag, organisationer och myndigheter är nominerade i tre kategorier. Tävlingen utgår ifrån Sveriges största webbplatsundersökning. Undersökningen utförs av Web Service Award.

Web Service Award har sedan år 2000 undersökt vilka webbplatser och intranät svenskarna är mest nöjda med. De som har fått högst resultat av besökarna blir nominerade till Web Service Award – utmärkelserna till Sveriges bästa webbplatser och intranät.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 27 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Nominerade

Kategori: Kommersiella


Kategori: Samhällskommunikation

Kategori: Intranät

 • Länsförsäkringar – Länet
 • Martin & Servera – Navet
 • Rikshem – Entrén
 • Svenska Bostäder – Svebben
 • Sveriges Allmännytta – Allmänningen

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 27 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Konstnärinnan Emilia Linderholm med det åtråvärda WSA-priset. Fotograf Anna Nordström

Hur mår Sveriges CMS 2020 enligt webbplatsansvariga?

Att ha ett fungerande CMS är avgörande för webbansvariga för deras arbete med sina webbplatser. Ett CMS kan hjälpa eller försvåra för redaktörerna att arbeta med webbplatsen.

I Web Service Awards trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2020” intervjuas 407 webbplatsansvariga från olika företag, myndigheter och organisationer om hur de ser på sin webbplats, vilket CMS de har, hur gamla versioner de sitter med och hur de uppfattar sitt verktyg mm.

Bilden visar marknadsandelar för CMS

EPiServer fortsätter att vara det absolut populäraste publiceringsverktyget (CMS) i Sverige. Det är hela 41 procent som valt EpiServer. Efter EPI så är det ett hopp ner till tvåan SiteVision som har en marknadsandel på 24 procent. Som nr tre är opensource verktyget WordPress med en andel på  16 procent. Sen blir det ytterligare ett hopp ner till Drupal som ligger still med en andel på 4 procent. Efter dessa fyra kommer en rad olika verktyg.

Hur länge har man haft sin nuvarande version

Det är en stor andel som har haft sin nuvarande version av sitt publiceringsverktyg (CMS) länge. Vi ser här en trend sedan 2013 att allt fler sitter på fem år eller äldre versioner av sitt CMS. 43 procent uppger i år att det haft sin version i fem år eller mer. 2019 var andelen 41 procent och 2018 var det 36 procent.

Ungefär var femte webbplats har haft sin version av sitt CMS i tre till fyra år. Det innebär att 65 procent sitter med versioner som är tre år eller äldre. Allvarligast är förstås att så många som 43 procent har kvar gamla versioner av sitt CMS. Det är anmärkningsvärt med tanke på den intensiva utvecklingen det är på området, det är oftast mycket stor skillnad mellan en version för fem år sen och hur det ser ut idag

Vad tycker webbplatsansvariga om sitt CMS?

I trendrapporten så frågade Web Service Award webbplatsansvariga hur de uppfattar sitt CMS på en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt).

Undersökningen visar att andelen som tycker att de har ett välfungerande publiceringsverktyg/CMS har i år ökat till 79 procent från 76 procent i 2019 års undersökning. Här ser vi en stigande trend från 2015 så andelen var 66 procent. Andelen av de tillfrågade som uppger att de inte tycker att de har ett fungerande CMS är 8 procent och 13 procent tycker varken eller.

Det är intressant att andelen nöjda med sitt CMS har ökat trots att andelen som har gamla versioner också har ökat.

Hur väl man tycker att sitt CMS (publiceringsverktyg) fungerar beror på flera olika saker.
En mycket viktig aspekt är just hur gammal version man har av sitt CMS.

De nya versionerna av publiceringsverktygen har klart högre andel nöjda användare än de äldre. Att det är klokt att uppgradera till en ny version eller byta CMS-verktyg efter några år visar sig när man ser hur de svarande uppfattar de verktyg som har några år på nacken.

För de som har sitt CMS i 1 till 2 år är andelen nöjda 90 procent och för de helt nya är andelen 89 procent. Sen blir det en brytpunkt. Andelen nöjda sjunker ner till 77 procent för de som haft sitt verktyg i 3 till 4 år. Sen sjunker det ytterligare ner till 75 procent för de som haft verktygen i 5 år eller mer. Så brytpunkten är när det blir versioner som är äldre än tre år. Detta är ett förhållande vi sett även i tidigare års trendundersökningar.

En rimlig rekommendation är därför att inte vänta längre än 3 år med att uppgradera sitt CMS till en ny version. Eller ännu bättre att det sker löpande uppdateringar så att man även slipper en big bang.

Hur nöjd är webbansvariga med de olika CMS verktygen?

I topp ligger även i år SiteVision som är det CMS som har helt klart störst andel nöjda användare. Hela 97 procent av webbplatsansvariga som har SiteVision uppger att de tycker att de har ett väl fungerande CMS. Vilket är den högsta kundnöjdheten med ett CMS som vi har sett under alla år vi gjort trendundersökningarna.

Episerver som är det vanligaste CMSet ligger på 79 procent nöjda kunder vilket är som snittet.

WordPress ligger lite under snittet och har en andel på 74 procent. För Drupal är det en klart lägre andel, 60 procent.

Varför är det då viktigt med ett bra CMS?

Om man inte har ett fungerande CMS så kommer man som organisation inte jobba effektivt och det minskar användarnyttan som webbplatsen ger. Mycket av fokus kommer att ligga på negativa delar så som ”Det är krångligt att uppdatera”, ”Verktyget göra att vi inte kan lägga till funktioner”, ”Det hänger sig”, ”Det är inte mobilanpassat”, ”Det är svårt att utbilda redaktörer”.

Det tar helt enkelt mycket negativ energi ifrån organisationen. Energi som borde läggas på att utveckla webbplatsen och göra så att det blir effektivare och ger en större nytta åt organisationen och besökarna/användarna av webbplatsen.

Att ha ett bra och fungerande CMS är en grund för att kunna göra en bra webbplats samt att vidareutveckla webbplatsen. Devisen att arbetet börjar när webbplatsen lanseras är sant. Det är även viktigt att redaktörerna kan lägga ut och ändra information på ett bra sett och även att intranätansvariga kan följa upp och utveckla intranätet. Ett bra CMS är en förutsättning för detta. Om inte CMS:et funkar så kommer stor energi läggas på CMS:et och hur jobbigt det är i stället för att jobba med att intranätet ska leverera en högre nytta.

Men att ha ett bra CMS är inte allt. För att lyckas med att skapa en effektivt webbplats som ger nytta så måste det även finnas ett syfte och mål med webbplatsen [se tidigare blogginlägg ]. Det viktigaste av allt borde vara att webbplatsen ger en nytta till besökarna och därigenom även för organisationen som driver webbplatsen. För att veta om det görs så behöver besökarna involveras.

En bra start är att fråga användarna om hur de uppfattar intranätet gärna också med jämförelsevärden från andra webbplatser t.ex. via Web Service Awards undersökningar och analyser av webbplatser [Läs mer här på vår webbplats»].

——-

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2020»

Vill du veta mer om WSA och våra tjänster? Vi älskar att analysera webbplatser och intranät!


Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

Ökad betydelse för mållösa webbplatser.

Corona pandemin har gjort de digitala kanalerna ännu mer viktiga. En genomgång som vi på Web Service Award har gjort visar att trafiken till webbplatserna ökat i snitt med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019. [Se WSA-rapport Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19] För många har webbplatsen varit den enda kontakten de har med många av sina kunder/målgrupp. Frågan är bara hur bra är webbplatsen. Lever den upp till besökarnas krav? Når den de mål som är uppsatta?

Tyvärr så kommer många webbansvariga inte kunna svara på detta. Det finns helt enkelt inga mätbara mål med webbplatsen. Årets trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser 2020 visar att det enbart är 51 procent som någon form av mätbara mål med sin webbplats.

Det är även en klar lägre andel än vi sett in tidigare trendrapporter. Läs mer

Vad kostar dålig struktur och sök på intranätet?

Vi på Web Service Award har i våra användarundersökningar av intranät sett att användarna har svårt att hitta på intranäten. I trendrapporten Hur mår Sveriges intranät ser vi även att många intranät ansvariga upplever att det finns problem med deras struktur och deras intranäts sökfunktion. Det läggs ner mer tid på att hitta på intranäten än vad de borde göra. Men vad kostar detta? Går det att räkna hem en investering i bättre struktur och sök?

För att svara på de frågorna så har vi gjort en räkneövning baserat på data som vi har runt Sveriges intranät. Läs mer

Ökad betydelse för intranäten under Covid-19

Vårens pandemi har påverkat arbetssituationen för många. Rekommendationen har varit att de som kan, ska jobba hemifrån. Det har även förekommit korttidspermitteringar och uppsägningar. Det har även gjort att vi har blivit ännu mer digitaliserade på hur vi tar oss till information och har möten.

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges intranät har vi på Web Service Award analyserat data från 27 intranät under perioden april – juni jämfört med samma period 2019.

Ökad trafik till intranäten

Trafikanalysen av de undersökta intranäten visar att trafiken i snitt ökat med 19,65 procent under april till juni 2020 jämfört med samma period 2019.

Totalt sett så har 74 procent av de undersökte intranäten ökat sin trafikmängd och 26 procent har minskat.

Läs mer

Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 58 webbplatser under mars och april jämfört med samma period 2019. I den pågående trendstudien Hur mår Sveriges webbplatser 2020? har vi även med frågor runt hur Covid-19 påverkat webbansvarigas situation och deras organisations lednings syn på deras webbplatser.  Detta redovisar vi här i denna rapport för att svara på Hur Sveriges webbplatser mår under Covid-19 pandemin.

Ökad trafik till webbplatserna

Trafikanalysen av de undersökta webbplatserna visar att trafiken i snitt ökat med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019. Läs mer