Stockholms studentbostäder prioriterar det lilla

”Texter och tonalitet har präglat året som har gått” – Marlene Lundkvist, Kund & kommunikationschef, Stockholms studentbostäder

Stockholms studentbostäder, SSSB webbplats är nominerad som bästa kommersiella webbplats i Web Service Award.

Texter och tonalitet har präglat året som har gått för Stockholms studentbostäder. Huvuddelen av deras kommunikation med hyresgästerna – och alla dem som står i deras bostadskö – sker via webbplatsen. Det är dit befintliga hyresgäster söker sig för att komma i kontakt med SSSB. Antingen för att chatta med kundservice eller för att hitta andra kontaktvägar.

Marlene Lundkvist är Kund- och kommunikationschef på Stockholms studentbostäder, SSSB, och berättar att det förutom hon själv är en digital redaktör och en konsult med fokus på utveckling som utgör arbetsgruppen inom webb. Till sin hjälp har de också kommunikationsteamet som består av tre personer.

Genomför årliga webbundersökningar

SSSB gör webbundersökningar årligen och vet genom dessa att de allra flesta boende hos dem besöker webben minst ett par gånger i månaden. Deras fastighetssystem är nära kopplat till webbplatsen. De kan därför ta emot felanmälningar via webben och sedan återkoppla till hyresgästen enkelt och smidigt – för bägge parter. Här kan hyresgästerna även boka tvättid, se sin elförbrukning eller sin hyresavi.

– Vi har bra kunskap om hur våra besökare använder vår webb eftersom vi genomfört WSI-undersökningar via Web Service Award i flera år. Det är ett jättebra underlag för att hitta förbättringsområden att jobba med.

Stockholms studentbostäder undersöker webbplatsen på flera olika sätt. Dels genom en årlig WSI-enkät, dels genom Google Analytics. Men även genom Hotjar Funnels och heat maps.

 Hur har ni tacklat de utmaningar som just ni har haft under året?

– Genom små justeringar kontinuerligt och genom att gå på de ”lågt hängande frukterna”, svarar Marlene. 

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att med tid avsatt så blir det gjort. Man måste prioritera det lilla.

Eftersom besökarna ställer höga krav på att det ska gå snabbt att hitta rätt på webbsidan har Marlene och hennes kollegor arbetat kontinuerligt med användarvänlighet och att undanröja flaskhalsar. En intuitiv navigation och snabbladdade sidor är som alltid i fokus. Genom analyser kan sådana önskemål och synpunkter synliggöras. Och det funkar!

– Våra besökare blivit nöjdare och nöjdare med åren.

Förra året pratade vi mycket om hur distansarbete präglade arbetet – hur mycket av nya arbetsprocesser och former har ni valt att behålla även under 2022?

– Vi har idag ett flexibelt arbetssätt där man har möjlighet att arbeta två dagar hemma. Måndagar är dock en närvaro dag för alla på bolaget.

Finns det någon ny teknik ni tycker känns spännande att anamma just nu/framåt?

– AI kan hjälpa mycket. Både vad gäller öppettider och att svara på enklare frågor eller bara hjälpa till med snabblänkar som användaren vanligtvis använder.

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Vi kommer inte fokusera så mycket på vår befintliga webbplats utan fokus i år är på att bygga upp och lansera en ny i slutet av året!

Marlene Lundkvist, Kund- och kommunikationschef på Stockholms studentbostäder, SSSB,

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Kvalitet, trovärdighet och aktualitet

”Det är ju helt klart ett kvitto på att vi på ganska kort tid kunnat bygga om ett stort Intranät från grunden på ett nytt CMS med många nya lösningar och ändå vara tillbaka uppe i toppen” David Hegethorn, webbredaktör på Försäkringskassan

Försäkringskassans intranät Fia är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

En stor del av fokus under 2022 har handlat om att förbättra sökupplevelsen i fråga om relevans, funktioner och UX. På Försäkringskassans intranät Fia har det även lagts extra prioritet kring säkerhet och funktioner för krishantering.

– Det har varit mycket arbete, framförallt under våren, men det har också varit kul, säger David Hegethorn som är webbredaktör på Försäkringskassan. Eftersom vi tidigt haft bra koll på vad som är kvar att göra i det nya intranätet har vi också kunnat leverera genomtänkta lösningar som gett resultat. 

Hur ser er arbetsgrupp ut?

– Vår intranätsredaktion består av fem personer som arbetar med allt från förvaltning till utveckling, berättar David. Vi har central publicering med aktiv förvaltning för att hela tiden driva på uppdateringar, städa bort gammalt innehåll, stötta innehållsägarna och analysera användandet. I och med det intensiva arbetet senaste åren med att bygga ett nytt intranät från grunden har ungefär halva styrkan mestadels arbetat med behov och kravställning mot Försäkringskassans utvecklare och UX-specialister.

Hur har ni tacklat de utmaningar som just ni har haft under året?

– I en så stor organisation med många verksamhetskritiska system som konkurrerar om ITs resurser har vi tvingats att hela tiden bli ännu vassare i hur vi formulerar och kravställer våra behov och vilken nytta de medför.

David berättar att de inte har fått några omvälvande insikter genom årets mätning. Men han menar att han ofta slås av hur lite tid många av deras användare och då specifikt handläggarna har för att lära sig nya funktioner och upptäcka nytt innehåll.

– Hur intuitivt intranätet än är, så kan det ändå ta lång tid innan funktioner används och uppskattas. Det går såklart även ut över tiden de har för instruktioner och utbildningsfilmer. Det är alltid en utmaning särskilt när man gör om ett helt intranät och så många saker förändras över en natt. 

Även innan pandemin hade David och hans kollegor många digitala möten eftersom Försäkringskassan finns utspridd på flera platser i landet. Därför gick det relativt lätt för dem att anpassa sig till att arbeta heltid på distans.

– Det är dock helt klart fler online-möten nu efter pandemin än det var innan, trots att vi hittat tillbaka till kontoret igen.

Hur arbetar ni med undersökningar av ert intranät och på vilket sätt är detta viktigt för er?

– Vi har gjort Web Service Award-undersökningen ungefär vartannat år sedan en tid tillbaka och har stor nytta av resultaten från dessa. Sen gjorde vi även en temperaturmätning strax efter att vi lanserade det nya intranätet för att se vad som behövde prioriteras av det som kvarstod att göra. Sannolikt kommer vi göra en eller två mindre riktade undersökningar som fokuserar på delar av sajten och specifika målgrupper. Vi skulle väldigt gärna fråga om allt, men det är en stor organisation med mycket intern utveckling så det gäller att synka allas undersökningar i tid för att inte störa handläggningen för mycket.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Det var viktigt för oss att se att allt arbete vi lagt ner med det nya intranätet sen lanseringen har gett de resultat vi önskar. Vi gick ju från att ha varit nominerade 2018 med det gamla intranätet till att tappa rejält 2021 med den nya sajten, som vi av olika skäl tyvärr fick lansera innan det var helt klart. Därför är årets undersökning på sätt och vis den första riktiga värdemätaren av nya Fia i och med att vi löst en del brister som vi inte hann bli klara med inför lansering.

Men David erkänner att de allt blev lite överraskade över nomineringen den här gången, eftersom de ännu har en del projekt kvar att göra.

– Men det är ju helt klart ett kvitto på att vi på ganska kort tid kunnat bygga om ett stort Intranät från grunden på ett nytt CMS med många nya lösningar och ändå vara tillbaka uppe i toppen.

Vad är den absolut viktigaste funktionen med Fia?

– Det viktigaste innehållet på vårt intranät är handläggarnas sidor. Vårt intranät Fia är utöver ett vanligt medarbetarintranät också ett verksamhetsstöd för dem. Där hittar de alla regler, instruktioner och nyheter rörande ersättningarna de handlägger. Därför måste funktionerna på dessa sidor funka klockrent. Går det trögt för dem att hitta på intranätet så innebär det sämre service för medborgarna. Därför är det glädjande att våra 9 000 handläggare faktiskt var den grupp som också är mest nöjda med nya intranätet i senaste WSI-undersökningen som vi gjorde med Web Service Award. 

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet?

– Vårt intranät Fia är på sätt och vis ett samhällskritiskt system då hur pass bra det fungerar i förlängningen påverkar hur pass bra och snabbt stöd alla medarbetare får i utredningar och svårare ärenden. Kraven är väldigt höga på att det ska vara åtkomligt, korrekt och tillgängligt.

Teamet bakom Fia följer såklart utvecklingen inom olika tekniker men den senaste tiden har det mer handlat om att renodla det de har, i och med plattformsbytet och det nya intranätet.

– Att bygga rätt från början för att få en bra grund att stå på framöver är väldigt viktigt, då vi vet hur mycket vissa specialanpassningar i det gamla intranätet senare hindrade oss från att kunna göra större förändringar och förbättringar.

Finns det någon särskild prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vi är särskilt stolta över våra fina resultat när det gäller innehållets kvalitet, trovärdighet och aktualitet. Vi har under en lång tid byggt upp fungerande processer som nu också kompletterats med smarta verktyg, vilket lett till att vi nått vårt bästa resultat hittills inom området Information.

Bakre raden från vänster: Billan Mark, Susanne Larsson, David Hegethorn. Främre raden från vänster. Maria Nehro, Kirsi Landfald , Peter Hedberg, Sofia Wagner

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Anpassad matinspiration och full koll på målgruppens behov

”Vi kan följa och jämföra förändringar med tidigare utfall för att se förflyttningar samt för att följa påverkan från olika marknadsaktiviteter och omvärldsfaktorer.” – Susanna Hedengren

Di Luca & Di Luca | Zeta  är nominerade för bästa kommersiella webbplats i Web Service Award för Zeta.nu

2022 har haft flera olika utmaningar för arbetsgruppen bakom zeta.nu. En stor påverkan från omvärlden med krig, höjda råvarupriser, förpackningsbrist, höjda elpriser och torka har påverkat.

– Vi anpassar vår matinspiration och recept utifrån vad våra besökare önskar, säger Susanna Hedengren som är digitalt ansvarig på zeta.nu . Ett recept som har ökat antalet sidvisningar markant under året är till exempel linsgryta med fetaost. Vi ger också smarta tips som att frysa in fetaost eller chark som börjar närma sig sista datum. Eller hur man kan laga nya rätter på pasta. Samtidigt som folk vill ha något gott till helgen.

Susannas arbetsgrupp på företaget, som är väldigt aktiva i Zetas digitala utveckling, är ganska liten. De samarbetar tätt med sin digitala byrå FRÖJD INTERACTIVE AB.

– Vi gör allt från att sätta strategier och genomföra större utvecklingsprojekt till att ha månatliga förbättringsmöten tillsammansVi försöker ha en balans mellan det effektiva digitala arbetet och att jobba kreativt tillsammans IRL.

Vad har varit ert fokus under året?

– Vi har utvecklat vårt rörliga innehåll och tagit fram nya recept, svarar Susanna. Vi har utvecklat flöden och segmenteringar för marketing automation mellan hemsidan och nyhetsbrev för att kunna vara ännu mer relevanta. Vi har uppdaterat integritetspolicy, cookiepolicy och cookielösning. Vi har även gjort om våra sidor för kunskap, Om medelhavsmat, som också är en viktig del av sajten för att de ska bli mer lättillgängliga.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Jag skulle säga att det tar tid och resurser att hålla sajten uppdaterad med uppdaterade policys och lösningar.

 Zeta har gjort undersökningar från WSA sedan 2017 under samma period varje år.

– Det gör att vi kan följa och jämföra förändringar med tidigare utfall för att se förflyttningar samt för att följa påverkan från olika marknadsaktiviteter och omvärldsfaktorer, förklarar Susanna. Totala benchvärden följer vi för att få ett kvitto på att den utveckling vi gör ger resultat i rätt riktning.

 Resultatet på frågorna använder de sedan för att diskutera utveckling och ny funktionalitet. Resultatet i målgruppen följer de för att säkerställa att de är relevanta och intressanta för sin primära målgrupp.

– Vi lägger även till egna frågor. Det är också spännande att läsa öppna svaren, det ger en känsla hur våra besökare uppfattar oss.

På Zeta.nu ska man kunna hitta inspiration och kunskap om medelhavsmat och italienska smaker. Susanna berättar att de vill visa hur Zetas produkter kan användas genom tilltalande och välgjorda recept.

– Vi vill att folk ska hitta och välja Zetas produkter i butikshyllan. Vi vill också ge kunskap inom våra kategorier som tex olivolja som vi har en hel sektion om samt att man såklart ska hitta all produktinformation.

 Just nu håller Susanna och hennes team på med att implementera en uppdaterad brand book för Zeta.

– Det känns väldigt roligt att göra sajten ännu mer varumärkespersonlig med ikoner, illustrationer, typsnitt och färger. AI känns spännande att utvärdera och lära oss mer om. Vi kikar också på olika möjligheter att erbjuda besökarna att nå närmare köp, vi har ingen egen e-handel men vill på lite olika sätt ändå komma närmare köptillfället.

 Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Vi har en fin balans mellan att vara innovativa och snabbfotade samtidigt som vi är väldigt noga med att ha uppdaterade policys och tekniska förutsättningar. Det kräver en ständig utveckling och optimering. Det är också därför undersökningar är så viktiga för oss. Förra året lade vi stor energi på att utveckla nya funktioner på receptsidorna. I år har vi lagt energi på kunskapssidorna. Vi är också mycket stolta över att vi har kunnat bibehålla vår stora trafik och långa lästid på sajten med tanke på implementation av cookie-lösning och att folk inte äter hemma i samma utsträckning som 2021. Sedan har vi också även i år mycket fina resultat från besökarna och det är det viktigaste för oss att följa.

Susanna Hedengren som är digitalt ansvarig på zeta.nu

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Tillgänglighet i fokus hos Transportstyrelsen

 Utifrån undersökningar har vi satt upp mål och mätetal som vi arbetar med löpande under året.” Gustav Lindh, webbkommunikatör på Transportstyrelsen

Transportstyrelsen[.]se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award

Mycket av arbetet med Transportstyrelsens [ Swedish Transport Agency] webbplats har under året som passerat varit kopplat till arbetet med tillgänglighet. År 2021 blev de som många andra offentliga aktörer granskade av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och har därför arbetet mycket under året med att förbättra webbplatsens digitala tillgänglighet.

– Vi har under året tvingats prioritera våra insatser och till följd av det har vi blivit tvungna att skjuta på vissa planerade aktiviteter, säger Gustav Lindh som är webbkommunikatör på Transportstyrelsen. Vi har dels ett pågående arbete med att arbeta om webbplatsen, dels den befintliga webbplatsen som måste förvaltas. Vi är en förhållandevis liten organisation kring vår webbplats, vilket stundtals gör oss, om inte sårbara, lättpåverkade av yttre omständigheter

Arbetsgruppen består av sex webbkommunikatörer med olika spetskompetenser från kommunikationsavdelningen (UX, grafisk design, SEO osv.) samt ett utvecklingsteam från IT-avdelningen (utvecklare, testare osv.). Tillsammans förvaltar och utvecklar de transportstyrelsen.se. De arbetar på distans några dagar i veckan. I och med att deras arbetsgrupp är fördelad på två orter är de vana redan sedan innan pandemin med att samarbeta på distans.

 Vad har varit ert fokus under året?

– Förutom att arbeta mycket med att förbättra webbplatsens digitala tillgänglighet, har vi genomfört förberedande insatser inför kommande arbete med att uppdatera webbplatsens design och gränssnitt, berättar Gustav. Insatser som till exempel att byta ut gammal teknik.

 Han berättar vidare att de kan se i sina egna kvartalsundersökningar att webbplatsens design framförallt behöver förbättras och bli mer modern.

– Samma insikt får vi även från årets Web Service Award (WSA)-undersökning. Förutom detta ser vi även att vi behöver göra användarupplevelsen i mobila enheter bättre.

Hur arbetar ni med undersökningar av er webb?

– Vi använder oss av egna enkätundersökningar som vi kör en gång per tertial. Utifrån dem har vi satt upp mål och mätetal som vi arbetar med löpande under året. Resultatet ger oss värdefulla insikter och lärdomar om våra besökare som hjälper oss att förbättra webbplatsen och anpassa den efter deras behov.

Vad var bakgrunden till att ni gjorde en WSI-undersökning 2022?

– Vi har ett stort arbete framför oss med att ta fram ett nytt gränssnitt och ny design för webbplatsen. I arbetet ingår även att se över till exempel webbplatsens struktur och arbeta mer med sökmotoroptimering.

På frågan om vilken del av webbplatsen som är viktigast, svarar Gustav att ingen funktion är extra viktig. Men många använder en e-tjänst under sitt besök, eftersom de allra flesta kommer till vår webbplats för att göra ett ärende.

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Vi som arbetar med webb inom den offentliga sektorn styrs av många olika lagar och regelverk, som t.ex. förvaltningslagen och språklagen. Men den senaste är lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Som vi ser i årets WSA-undersökning och även i våra egna undersökningar är designen något vi ska se över och lägga fokus på under 2023. Den behöver bli mer modern och användarvänlig. En annan bit vi ska fokusera på är att göra sajten bättre i mobila enheter.

Gustav berättar att något de har spaning på just nu är AI och hur det kan hjälpa deras besökare att utföra sina ärenden och hitta rätt information på webben.

– Det är den teknik som känns mest spännande just nu!

Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Trots att vår nuvarande webbplats och dess design har en del år på nacken – nästan 8 år – visar det sig att det arbete vi gör har stor betydelse för hur vår webbplats upplevs.

Gustav Lindh, webbkommunikatör på Transportstyrelsen

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Hjärtat – med örat mot marken

” Varje år har vi haft en undersökning för att se vad våra medarbetare tycker om det och det finns önskemål om förbättringar. Varje år har vi fått goda resultat.” Anna Klingsäter, kommunikatör på Huge Bostäder.

Huge Bostäder AB intranät Hjärtat är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

Det har varit full fart framåt på Huge Bostäders Intranät under 2022. Ibland har det varit svårt att få tiden att räcka till – men nu står de här med en framgång som genererat en nominering i Årets Intranät. De har också haft fokus på att berätta om så många olika delar av verksamheten som möjligt, för att sprida kunskap och förståelse över avdelningsgränserna. 

– Vi har mycket som händer på Huge och vår redaktionsplanering har varit full, säger Anna Klingsäter som är kommunikatör på Huge Bostäder. Vi har fått trolla för att få plats med alla nyheter som ska ut. Vi har en oskriven regel där vi inte går ut med mer än en nyhet per dag på vårt intranät, men ibland har vi fått bryta den.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Att även enkla nyheter har ett stort läsvärde. Medarbetaretexter går alltid bra och läses av många hos oss!

Kommunikationsavdelningen består av fem medarbetare som alla publicerar nyheter. En av dem är även systemförvaltare och har det övergripande ansvaret för intranätet när det gäller underhåll och utveckling.

– Vi har också redaktörer på andra avdelningar som ansvarar för att redigera ”sina egna” avdelningssidor, berättar Anna.

 Under året som gått har de haft stort fokus på att kommunicera företagets många upprustningsprojekt. Under 2022 har över 500 lägenheter rustats upp.

 – Vårt intranät är drygt tre år gammalt, berättar Anna. Varje år har vi haft en undersökning för att se vad våra medarbetare tycker om det och det finns önskemål om förbättringar. Varje år har vi fått goda resultat. 2022 valde vi att göra en mer gedigen undersökning, via Web Service Award (WSA), för att kunna mäta oss mot övriga branschen.

Vad är den absolut viktigaste funktionen med ert intranät?

– Tittar vi på de mest användbara funktionera och mest lästa sidorna så är funktionen ”sök person” den mest använda. Nyheterna är de mest lästa sidorna och vd-brevet som går ut varje fredag läses av många. Vi har också många grupper som används flitigt. När det gäller flikar så är ”Min anställning” den mest använda.

Vad kan ni bli bättre på och vad ska ni lägga fokus på under 2023?

– Vi kommer lägga fokus på vårt sök. Det var något som mätningen visade, att söket har förbättringspotential. Det arbetet är redan påbörjat.

Att vara ansvarig för ett intranät handlar om så mycket mer än att vara systemförvaltare och att publicera nyheter och sidor.

– Det handlar om att ha örat mot marken och publicera just de nyheterna som verksamheten och medarbetarna är i behov av där och då. Det är just därför vi får så höga betyg under avsnittet information och tydlighet i mätningen. Vårt intranät heter Hjärtat – för att det är hjärtat i vår verksamhet.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen 2023 finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Om Healing årets WSA-pris

Årets Web Service Award-utmärkelser. Priserna är unika och gjorda av konstnär och formgivare Emilia Linderholm. Året pris heter Healing. Foto – Kjell Ekvall

Årets pris har namnet ”Healing” och glittrar i rött rosa och bladguld.

I en tid av oro i vår värld så behöver vi alla värmen och den helande kraften från den röda varma färgen rött. Passion och kärlek till sitt yrke är också något som genomsyrar de arbete våra pristagare måste ha för att nå vidare och en brinnande röd låga. De ljusrosa strimmorna symboliserar känslighet och mjukhet och inkännande som också är viktiga egenskaper i att lyckas. Bladguld i 24 karat omger också priset med sitt skimmer.

De tre unika skulpturerna i glas är formgivna av konstnär och formgivare Emilia Linderholm och skapade tillsammans med glasblåsmästaren Micke Johansson med hytta i Örsjö mitt i glasriket. Sedan har de Omsorgsfullt slipats till sin slutgiltiga form på Bergdala glasbruk. 

Emilia Linderholm med årets WSA-pris. Foto Anna Nordström

Priserna delas ut på WSA-dagen den 25 januari 2023 till bästa webbplatsen i kategori Kommersiell och Samhällskommunikation samt bästa Intranät. Läs mer om de nominerade till WSA-utmärkelserna här webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/nominerade-2022/

Under Digitala WSA-dagen den 25 januari så har du möjlighet att lyssna på en rad intressanta föredrag och case. Dagen sluta med WSA-galan. Läs mer om programmet här: webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Dagen med prisutdelning är kostnadsfri och anmälan sker vi

De nominerade till WSA-utmärkelserna är…

Årets Web Service Award-utmärkelser. Priserna är unika och gjorda av konstnär och formgivare Emilia Linderholm. Året pris heter Healing. Foto – Kjell Ekvall

Den 25 januari 2023 utses Sveriges bästa webbplatser och intranät. 15 företag, organisationer och myndigheter är nominerade i tre kategorier. Tävlingen utgår ifrån Sveriges största webbplatsundersökning. Undersökningen utförs av Web Service Award.

Web Service Award har sedan år 2000 undersökt vilka webbplatser och intranät svenskarna är mest nöjda med. De som har fått högst resultat av besökarna blir nominerade till Web Service Award – utmärkelserna till Sveriges bästa webbplatser och intranät.

Nyckeln till att lyckas är att känna sina användare och att utveckla webbplatsen/intranätet med deras behov i fokus. När det gäller webbplatser är en av utmaningarna att klara av de mobila besökarna. Kraven har ökat rejält med åren. Det är betydligt svårare nu att få en nöjd mobilbesökare än det har varit tidigare. Hittbarhet är här ett ledord. När det gäller intranätet är nyckeln att intranätet underlättar för medarbetarna i deras arbete. Tyvärr ser vi allt för många intranät som gör det motsatta. Med det sagt är det därför extra roligt att kunna presentera 15 webbplatser/intranät som verkligen ger nytta till sina besökare. Det är jämnt i toppen och det krävs topprestationer för att bli nominerad till Web Service Award, säger Pierre Du Rietz, VD för Web Service Award. 

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Nominerade

Kategori: Kommersiella


Kategori: Samhällskommunikation

Kategori: Intranät

 • Försäkringskassan – Fia
 • Huge Bostäder – Hjärtat
 • Kungliga biblioteket – Interno
 • SBAB – Helikoptern
 • Sysav – SyNet

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 24 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/

Det åtråvärda priset till vinnarna av Web Service Award-utmärkelsen är gjord av konstnärinnan Emilia Linderholm. Foto Kjell Ekvall

Utmärkelserna delas ut på WSA-galan i samband med WSA-dagen den 25 januari. WSA-dagen och galan är digital via Zoom.

För mer information, kontakta: 

Pierre Du Rietz 
VD/Chefsanalytiker, Web Service Award
pierre.durietz@webserviceaward.com
070-544 0777  

Web Service Award

Web Service Award är ett undersökningsföretag som specialiserat sig på undersökningar av intranät, webbplatser och mobilsajter. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges Internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Information om Web Service Awards produkter och tjänster finns på www.webserviceaward.com

Reflektioner fredagsfikat 2 december

Hurra idag var det Fredagsfika för intranät

Är riktigt glad över att hålla i Web Service Award digitala fredagsfika för intranät. I dag körde vi decembers fika och hade en riktigt bra stund där vi tog upp olika intressanta ämnen.

Fikat inleddes med att jag gjorde en kort spaning över status för intranät med lite färska siffror för att komma in på det intressanta ämnet med nyhetsflödet. Hur ska ett bra nyhetsflöde på intranätets startsida ser ut? Går det att dela upp på ett bra sätt? Här har vi sett några olika varianter. Ett huvudflöde och sen uppdelat på förvaltning och roll. En annan uppdelning är att ha ett nyhetsflöde och kombinera det med ett socialt flöde. Ett tredje är att ha ett nyhetsflöde samt ett med händelsestyrt tex med datum för utbildning, nya produkter mm. Var riktigt kul att samtala om detta och extra plus för de deltagare som visade sina intranät. Alltid lärorikt att se andras intranät.

Vi kom även in på kalender vs nyheter. Vad ska vara var? Även om det är bra eller inte. Här blir flödet avgörande. En rent allmän viktig insatts är att man måste utgå från sin organisations behov och situation både vad gäller nyhetsflöde och kalender. I WSAs utförda undersökningar av intranät så har vi sett båda de lyckats och de som har lite mer utmaningar med alla sätten att presentera nyheter. En mycket viktig sak är att ha bra riktlinjer för detta. Det fick vi även bra exempel på tex Thyrens modellen med sina fyra typer av nyheter.

Vi kom även in på flödesscheman och hur de kunde på ett bra sätt visas upp. Här kom det lite olika idéer men känns som ett ämne vi får återkomma om. Vilket även gäller startsidan i stort. Finns mycket att diskutera runt intranäten. Längtar redan till att vi kommer igång med fredagsfikat igen efter juluppehållet.

Stort tack till Lovisa Lagerström LantzUrban NilssonJessica HenulinClara EnqvistSofia LarssonAnna ThodeniusClara HooglandErik ThalinElisabeth GrahnLena RådénViktoria OlaussonCaroline FolkessonJohanna LöwendahlDaniel GozziGustav LindhAnnie Burman Skytt samt alla övriga deltagare som var med på fredagsfikat och förstås till min kollega Johan Nylinder som hjälper mig att hålla i fikat. 

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Fortsatt byggvåg på Sveriges webbplatser!

I trendundersökningen Hur mår Sveriges webbplatser 2022?  uppger 89 procent av webbplatsansvariga att de planerar att göra större förändringar. Hälften uppger att de ska utveckla nya funktioner och 39 procent att de ska göra om strukturen. Men det är även många, 15 procent, om ska göra en ny webbplats och 12 procent uppger att de planerar att genomföra en förstudie.

Att det är så många som ska bygga om eller ta fram en ny strukturera kan behövas med tanke på att undersökningen även visar att webbplatserna blir allt äldre. 51 procent uppger att de haft sin nuvarande version av sitt CMS i fem år eller mer. Det är även många som antingen planerar att uppgradera sitt nuvarande CMS (12 procent) eller byta till ett nytt (9 procent).

Tyvärr visar Web Service Awards webbplatsundersökningar att långt ifrån alla nya webbplatser blir en så bra som man hade hoppats. Vanliga misstag i projektet är följande

 • Blir ett IT projekt/ migreringsprojekt
 • Användarna försvinner under processen.
 • Testanvändarna blir superusers
 • Kvalitetssäkrare är samma som utförare
 • UX-trender (som är fel)
 • Projektstress
 • Saknas mätbara mål

[Vill du veta mer om dessa fallgropar och hur du kan undvika dem kontakta oss så berättar vi mer.]

En positiv sak är att det rätt ljust ut för att de planerade förändringarna ska bli av. 29 procent uppger att de ska öka sina investeringar och 55 procent att de har samma budget som tidigare. Så det finns stort hopp om att de planerade förändringarna också blir av 😊

Vill du läsa mer om förändringen av Sveriges webbplatser och hur de mår idag. Ladda ner Web Service Awards trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2022? här >> (Är kostnadsfritt)

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Reflektioner från novembers tordagsfika om webbplatser (17 november)

Alltid lika härligt att få vara moderator för Web Service Awards torsdagsfikan om webbplatser. Torsdagsfikat inleddes med att jag gick igenom några av slutsatserna från rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2022? Tog upp att 15 %ska göra om helt, 12 % starta en förstudie, 39 % göra en ny struktur, 50% göra ny funktionalitet och 7% ska införa AI. Men även problem att undvika när man gör en ny webb. Ett problem är att det enbart är 51% som uppger att det finns mätbara mål.

Just mål blev ett av ämnena vi tog upp och diskuterade på torsdagsfikat. Vi kom även in på hur man bäst testar förändringar.  Blev här en intressant diskussion om bland annat användartester. Tips här är att inte använda samma personer/testare under hela projektet. Tyvärr ett rätt vanligt misstag. Togs även fram fördelar med Beta webb samt att A/B-testa. (och förstås att kombinera dessa med webbenkäter)

Vi kom även in på vikten med hittbarheten men även hur man jobbar med SEO. Har var det lite olika beroende på verksamhet. Men även förstås viktigt att sökfunktionen lirar. Från detta kom diskussionen in på navigering. Dels topp, dels på sidorna. Blev en intressant diskussion om hamburgaremeny i desktop. Men vi kom även in på Älmhultsmodellen med att ha en sidnavigation byggt på H2or. Den tror jag snart kommer att bli en standard 😊 Ser riktigt snyggt ut.  

Några tog fram vikten av att styra puffar i mobilen. Är bra att tänka på att det lätt hamnar nere i källaren i mobilen bra så att styra ingår/puffar. Från det kom vi även in på AI. Det hade flera börjat använda för länksamlingar, sök mm. Är också en intressant utveckling att följa

För att ta upp några av samtalen. Som vanligt går en timme allt för fort och jag längtar redan till den 15 december då vi kör nästa

Stort tack till Oloph DemkerPierre WidingHanna LampénMärit Malmberg NordMaria CederlundCarl MalmerAnnie Burman SkyttNiclas LindblomKarin ErikssonAnn-Louise SvenssonBjörn Söderbergh, Hanna von Knorring Hällkvist samt alla andra deltagare som var med. Och förstås ett stort tack till Johan Nylinder som hjälper mig att hålla i våra digitala torsdagsfikan