Hur mår Sveriges webbplatser under Covid-19 pandemin?

Årets trendundersökning genomfördes mitt under Covid-19 pandemin. För de allra flesta har pandemin påverkat deras webbplatser.

  • Hela 76 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att innehållet på deras webbplatser har påverkats.
  • 36 procent uppger även att de nu jobbar mer med webbplatsen än tidigare på grund av pandemin.
  • Enbart 46 procent anser att de har de resurser som de behöver [både personal, ekonomi och IT] för att ta han om webbplatsen.

Men allt är inte mörkt!

  • 81 procent uppger att de arbetar aktivt med att förbättra för besökarna på webbplatsen, vilket är all-time-high.
  • 91 procent uppger även att de planerar att göra stora förändringar på sin webbplats.
  • 18 procent uppger att de ska bygga om sin webbplats helt.

Så trots ett tuffare läge så är det fortfarande stor utveckling runt Sveriges webbplatser.

Detta och mycket mer redovisas i den årliga trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser som Web Service Award genomför (sen 2006) med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser, samt hur de ser på utvecklingen av sina webbplatser.

[Tidigare års trendrapporter om webbplatser samt intranät går att ladda ner här>>]

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här: