Ett rysligt blogginlägg

Idag, 31 oktober,  är det skräckens dag – Halloween. Vad passar då bättre än att ta fram några rysliga fakta om Hur Sveriges webbplatser och intranät mår? Men även att sprida lite hopp om att vi kan vända detta. Så våga läsa ända ner till slutet….


Rysliga fakta

  • Webbplatser och intranät utan mätbara mål. Nästan hälften av Sveriges webbplatser saknar mätbara mål. Ännu värre är det bland intranäten. Där saknas mätbara mål för 64 procent av intranäten. 
  • Enbart 29 procent av ledningarna får rapporter över hur deras webbplatser står sig mot målen! För intranäten är andelen 18 procent! Detta innebär att i de flesta organisationerna har inte ledningen koll på sina webbplatser eller intranät.
  • Brist på uppföljning! Enbart 48 procent uppger att de följer upp och utvärderar förbättringar de gör på webbplatsen. För intranäten är andelen 46 procent. Det innebär att det för mer än hälften av organisationerna inte finns en kunskap om gjorda förändringar på deras webbplats eller intranät ger någon effekt. 
  •  Var femte planerade webbprojekt och var sjunde intranätprojekt har stoppats! Detta om något borde visa på vikten av att ha mätbara mål och kunna visa på effekten av att projekten inte blir av.   
  • Sökfunktioner utan kontroll! För mer än hälften av alla webbplatser och intranät saknas en ansvarig för sökmotorn. Det är enbart en tredjedel som lägger ner tid på att förbättra resultatet i den interna sökmotorn. 
  • Det råder en hög stressfaktor när innehåll ska publiceras. Enbart 45 procent uppger att det finns tid avsatt för granskning av texter innan publicering. För intranäten är det ännu lägre, 31 procent.
  • Enbart 4 av 10 tycker att de har de resurser som krävs för att driva sin webbplats eller intranät. 

Men alla punkterna ovan går att förändra. Ett bra steg är att ta reda på fakta! Vad tycker era besökare om er webbplats eller intranät? Se över era mål med webbplatsen/intranätet. Finns det mål? Är de realistiska? Är de mätbara? Gör en mätplan och visa på resultatet.

[Uppgifterna ovan kommer från trendundersöknignarna Hur mår Sveriges webbplatser/intranät. Du kan beställa dem här på vår webbplats >> ]

Skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.