Spaningar från webbinar om trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2023.

Kul att hålla i webbinar. Extra kul när det är om Web Service Award trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2023.

Under webbinaret tog jag upp olika delar i trendrapporten varvat med resultat från våra webbplatsundersökningar och insikter från torsdagsfikan. Om man bortser från att jag lyckades få på någon konstig undertext så gick det bra om man får säga det själv 🙂 Stort tack till Stina Arvidsson som var en hjälte och berättade att man får bort undertexter genom att trycka på J. Där lärde jag mig något nytt 🙂

Några saker från min presentation:
👍 Bra att andelen som har mätbara mål ökar till 55 procent. Men fortfarande för lågt.
👎 Mindre bra att enbart 29 procent rapporterar till sin ledning hur webbplatsen står sig mot målen.
👎 Många tycker att de saknar resurser för att driva webbplatsen.
👍 Men trots det så uppger 80 procent att de jobbat aktivt med att förbättra för besökarna.
💡 Tänk på att desktop och mobil inte är lika. Mobilbesökarna är mer kräsna en desktopanvändarna. Obs alla skrollar inte i mobilen.
💡 Tänk på att synlig meny syns och dold inte.
💡 Fler behöver rutiner för kvalitetssäkring av innehåll och sökfunktionen.
💡 Spännande utveckling runt AI. 11 procent använder det i dag och 11 procent uppger att de ska skaffa under året.
💡 87 procent ska göra större förändringar av sin webbplats. 14 procent ska göra helt ny och 7 procent göra en förstudie.
😱 Men 19 procent av planerade projekt har blivit stoppade under året!
😱 Enbart 48 procent följer upp och utvärderar förändringar.
😱 Risken är att planerade projekt även framåt kommer att stoppas om vi inte kan visa på nyttan!

Så både lite ris och ros i årets trendrapport. En sak jag tar med mig är att det finns en stor vilja att ge nytta till besökarna och att det är en spännande teknisk utveckling runt våra webbplatser.

🙏 Stort tack också till alla som var med och lyssnade på webbinaret och förstås min eviga tacksamhet till alla som svarat på trendenkäten Hur mår Sveriges webbplatser.

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.