Ökad trafik till webbplatserna under pandemin! – Trafikrapport Q1 2021

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 61 webbplatser under januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020. 

Vi har tidigare även gjort motsvarande analys i början av pandemin. Perioden var då mars och april 2020 jämfört med samma period 2019 [Rapport mars-april]. Eftersom det kom en andra våg så gjorde vi en uppföljande insamling för november till december [Rapport q4] och nu för perioden januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020.

Ökad trafik till webbplatserna under Q1

Under perioden januari till mars så ökade antal sessioner till de undersökta intranäten med 17,79 procent jämfört med samma period 2020.

Totalt sett så har 66 procent av de undersökta intranäten ökat sin trafikmängd och 34 procent har minskat.

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på intranätet ökat i snitt med 37,83 procent jämfört med samma period förra året. De 34 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 20,37 procent.  Så det är stor skillnad mellan de som fått högre betydelse under pandemin och de som har det tuffare att nå ut. Detta är ett förhållande vi även sett i de tidigare analyserna.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till webbplatserna i procent.

Det är några webbplatser som sticker ut med att ha fått betydligt fler antal sessioner under perioden men även flera som sett antal sessioner sjunka. Om vi tar bort dessa så blir snittet 10,30 procent.

Mobilen ökar!

När vi bryter ner resultatet i om besöket skett via en dator eller mobiltelefon så ser vi att antal sessioner från mobila enheter har ökat kraftigt. Det är hela 28,69 procent mer mobila sessioner under perioden än jämfört med 2020.

Utveckling över tiden

Om vi ser på hur utvecklingen varit från början av pandemin och nu när det snart gått ett år så är vi nu ungefär tillbaka till samma ökningsgrad som vi såg i första mätningen. Störst förändring i antal sessioner var det i perioden oktober till december då antalet ökade med hela 26 procent.

Om vi ser på snittet under året så har trafiken till webbplatserna ökat med 21 procent. [Vilket är exakt samma värde som vi sett för intranäten. Se Rapport Intranät Q1]. Vi kan därför konstatera att webbplatserna har fått en allt viktigare roll under pandemin.

Frågan är nu hur webbplatserna klarar av att ta hand om det ökade antalet besöken. I slutändan är det ju det som avgör om det är lyckat eller inte.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

Om studien

Totalt sett skickades förfrågan om data till 42 organisationer. 34 av dessa hade data och är med i studien. Av dessa är 8 myndigheter, 4 kommuner, 4 regioner/sjukhus och 14 företag.

Rapporten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward

Högt tryck på Sveriges webbplatser – trafikrapport Q4 2020

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 64 webbplatser under oktober till december jämfört med samma period 2019. [Vi har även tidigare gjort en jämförelse mellan mars-april 2020 och 2019, vilket redovisats i tidigare bloggpost Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19]

Ökad trafik till webbplatserna

Trafikanalysen av de undersökta webbplatserna visar att trafiken i snitt ökat med 25,83 procent under Q4 2020 jämfört med 2019. När vi gjorde förra avstämningen i början av pandemin, för perioden mars till april, var ökningen 17,69 procent, så Sveriges webbplatser har fått ordentligt mer mer trafik nu under årets sista kvartal

Totalt sett så har 63 procent av de undersökte webbplatserna ökat sin trafikmängd och 37 procent har minskat. För perioden mars-april var andelen som haft ökad trafik 73 procent. Det innebär att de som har ökat sin trafik har ökat ordentligt mer än tidigare och det har blivit mer polariserat med tiden..

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på sina webbplatser ökat i snitt med 53,53 procent jämfört med samma period förra året. De 37 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 19,18 procent. Så det är stor skillnad mellan de som fått högre betydelse under pandemin och de som har det tuffare att nå ut.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till webbplatserna i procent.

Analysen av trafikdatan visar att webbplatserna har fått en större betydelse under pandemin. Vi ser även att antal besök på webbplatserna totalt sett fortsätter att öka under hösten.

Frågan är nu hur webbplatserna klarar av att ta hand om det ökade antalet besökare. I slutändan är det ju det som avgör om det är lyckat eller inte.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

——-

Posten är skriven av

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Pierre-150.jpg

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 58 webbplatser under mars och april jämfört med samma period 2019. I den pågående trendstudien Hur mår Sveriges webbplatser 2020? har vi även med frågor runt hur Covid-19 påverkat webbansvarigas situation och deras organisations lednings syn på deras webbplatser.  Detta redovisar vi här i denna rapport för att svara på Hur Sveriges webbplatser mår under Covid-19 pandemin.

Ökad trafik till webbplatserna

Trafikanalysen av de undersökta webbplatserna visar att trafiken i snitt ökat med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019. Läs mer