Vänd trenden! Sätt mål för ert intranät!

Enbart 40 procent av intranätansvariga uppger att de har personal och ekonomiska resurserna de behöver för att kunna hantera intranätets innehåll. Till detta ska läggas att det ofta är många redaktörer/publicerare för ett intranät. Men hur mycket tid har de avsatt för att arbeta med sina sidor på intranätet? Svaret är att de oftast inte finns. Även intranätansvariga har brist på tid för att arbeta effektivt med intranätet. Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät visar att hela 72 procent av intranätetansvariga arbetar mindre än 50 procent med sitt intranät. Att det är lite motigt att få till resurser och tid för intranätet ser vi även i tidigare års trendrapporter.

Hur kan det då komma sig? Ett skäl är att intranäten inte prioriteras. Enbart 18 procent av organisationernas ledningar får rapporter över hur intranätet ligger till mot uppsatta mätbara mål. 82 procent av ledningsgrupperna har alltså inte intranätet på agendan. Frågan är hur intranäten då ska kunna öka i status och prioriteras? En annan mer hård fråga är varför intranätet i huvud taget existerar om det inte finns något mätbart mål med dem?

Hur ser det då ut med mätbara mål för intranätet? Finns det? tyvärr är svaret att de oftast inte finns. Enbart 35 procent uppger att det finns mätbara mål med sitt intranät.

Hela 65 procent uppger alltså att det inte finns några mätbara mål med deras intranät. Tyvärr ser vi här inte heller någon större positiv utveckling över tiden.

Tänk på! Om det inte finns några mål. Hur ska du då kunna visa att du gör någon nytta?

Efter sommaren så kommer många företag/organisationer att påbörja sitt budgetarbete. Krav/önskemål ska in från olika delar av förvaltningen där de äskar medel för sina projekt och utveckling. Sen kommer prioriteringar att ske och förhandlingar att få med just era punkter i budgeten. Men hur bra brukar ni lyckas? Troligen inte så bra om ni inte kan visa på nyttan av era satsningar

Utgå från affärsmålen!

Att sätta mål är viktigt. Men det är också viktigt att de är förankrade och relevanta. Vårt tips är att om möjligt utgå från affärs/verksamhetsmålen.

Tänk på att det är viktigt att ledningen godkänner de övergripande målen. Det är även viktigt att ni kan rapportera tillbaka till ledningen hur det går för målen.

Det är även bra om varje del på intranätet har ett syfte och mål. Grunden är att ni som intranätansvariga ska ha mandat att säga Nej om någon bara vill ”slänga ut” något på intranätet. Intranätet ska inte vara en plats där information går för att dö! Utan intranätet ska ge nytta till användaren och organisationen.

Genom att det finns mätbara mål även med undersidor så kan även de olika redaktörerna se vilken effekt som deras delar ger. Om det går bra så kan det bli något att göra om och om det är något som inte fungerar riktigt som tänkt så kan man fundera på hur man ska göra det bättre.

Vi på Web Service Award har som sen år 2000 mätt hur användarna av Sveriges intranät uppfattar intranäten. Vilken nytta ger den? Hur effektivt är det? Hittar användarna på intranätet? Får de informationen de är ute efter? För att nämna några av de områden vi mäter av intranäten på. En sak som alla de framgångsrika intranäten har gemensamt är det finns ett tydligt syfte med intranätet och mätbara mål. Arbetet med intranätet följs upp.

Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig att komma igång.

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

Intresserad av Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2020? Beställ den här på vår webbplats.

Vill du veta mer om hur vi på Web Service Award kan hjälpa er med er digitala strategi för intranätet? Kontakta oss så berättar vi mer!

Drömde om bra sök

I natt hade jag en dröm att alla organisationer jobbar minst en timme i veckan med att analysera och förbättra sitt intranäts- och sin webbplatssökfunktion. Det var underbart. Men sen vaknade jag och kom på att bara en tredjedel av alla webb- och intranätansvariga uppger att de analyserar sök utan träff eller relevans ? Vilket inte är så konstigt när inte ens hälften har en sökansvarig.
Varför är då sök och hittbarheten viktig? Jo bland annat för att förhindra detta

När jag inte hittar via sökfunktionen så frågar runt internt i organisationen: mejlar, ringer… Jag får ofta många frågor också. Har en känsla av att intranätet inte är första källan för många att söka information.

Man kan ju fundera lite på den tid som läggs ner i onödan på att leta efter information eller den osäkerhet som det medför.

Lite konstigt att sökfunktionen inte får mer uppmärksamhet. Att jobba med sökfunktionen är ju superkul och spännande. Du ser ju väldigt snabbt om dina åtgärder har gett resultat!
Så varför inte lägga ner i alla fall en timme i veckan på att förbättra sökfunktionen?

Behöver du hjälp? Vi på Web Service Award har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att komma i gång med sökarbetet. Vi hjälper er att förstå ert sökverktyg. Hur ni ska analysera era rapporter och vad ni kan göra för förbättringar som redaktörer. Vårt mål är att ge er en bra grund så att ni själva kan fortsätta det roliga löpande arbetet med sökbarheten.

Posten är skriven av

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Pierre-150.jpg

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Glöm inte att vårda din trädgård!

Ett intranät kan ses som en trädgård. Det gäller att vårda den för att den ska ge bäst resultat. Du behöver ta bort ogräs, rensa bort fruktlösa grenar, plantera nytt mm. Du behöver även fundera på om din trädgård står ensam eller är en del av en större park. Du behöver även se till att besökarna kan hitta i din trädgård. Var ser man det som de flesta är därför att hitta? Var hittar man de unika växterna och vad finns där som ingen egentligen bryr sig om?

Har du en växande trädgård?

Det är inte helt ovanligt att antalet plantor ökar i antal. Kan komma sticklingar, nya frön eller att man hittar något nytt som man vill lägga till. Så är det även med intranät. I Web Service Awards undersökning Hur mår Sveriges intranät 2020 så uppger ungefär hälften av intranätansvariga att deras intranät har ökat i omfattning det senaste året och så ser det ut år från år. Samtidigt så uppger var femte att de minskat ner innehållet och ungefär var tredje uppger att innehållsmängden är rätt lika från förra året. Att det är en stor andel som ser sina intranät växa är inte så konstigt. Det produceras mycket innehåll det är även rätt enkelt att skapa innehåll.

Den stora frågan är om allt innehåll behövs. Är det sådant som besökarna efterfrågar? Är det aktuellt innehåll eller är det gammalt och inaktuellt. Ger det frukt?

Kanske har det kommit in massa ogräs? Det brukar visa sig när användaren ska söka på intranätet. Får de en relevant träffbild eller är det massa skräp som visar sig?

Ska man sköta sin trädgård/intranät är det klokt att med jämna mellanrum se över innehållet. Varför inte ha en vårstädning?

Är det en rörig trädgård eller välplanerad?

Web Service Awards utförda användarundersökningar av intranät visar på att det ofta finns stora problem med hittbarheten på intranäten. I snitt så tycker bara var tredje användare att de hittar det de söker. Att det är problem med struktur delas av trädgårdsmästarna/intranätansvariga. WSAs trendundersökningar visar att det bara är hälften som tycker att deras intranät är välstrukturerade.

Det innebär att många har en trädgård som är rörig och vildvuxen. Växterna är lite huller om buller. Det har säkert funnits en bra skiss för var de olika delarna ska finnas men med tiden har det kommit nya sticklingar, det har kommit in ogräs, plantor och grenar på träd har dött mm. Allt har gjort att det blivit svårt att se det vackra som finns. Trädgården har vissnat.

Som en trädgårdsmästare behöver intranätansvariga se över strukturen på intranätet men jämna mellanrum. Gäller då att utgå från vilket målet är med intranätet och vilket innehåll som behövs för att uppnå målet. När man vet innehållet kan man börja se över strukturen genom att lägga de olika delarna i en logisk placering.

Har du tid att sköta din trädgård?

Sköter du om din trädgård/intranät på heltid eller är det en syssla bland många andra? WSAs trendundersökning visar att det vanligaste är att intranätet är en av många arbetsuppgifter. 72 procent av intranätansvariga uppger att de jobbar mindre än 50 procent med sitt intranät.

Det finns även en brist på tid för att arbeta med innehållet. Enbart 28 procent uppger att det finns tid avsatt för att granska innehållet innan det publiceras. Detta innebär att det finns en stor risk att det kommer in nytt innehåll som inte riktigt är anpassat för användarna det kan även finnas direkt felaktigheter. Det har kommit in ogräs!

Tyvärr är sannolikheten stor att ogräset kommer att vara kvar eftersom färre än hälften, 48 procent, uppger att det finns rutiner för att säkerställa att informationen på intranätet är korrekt. Det gör även att det även kommer finnas innehåll som är inaktuell.

Gör som alla duktiga trädgårdsmästare ha en plan över hur ni ska sköta ert intranät. Se till att nytt innehåll är granskat och att det befintliga är granskat så att användarna kan lite på att det är korrekt.

Är det dags att göra en ny trädgård?

WSAs rapport Hur mår Sveriges intranät visar att medellivslängden för ett intranät är fem år, sen byggs intranät om helt. Att intranätet till slut behöver byggas om kan bero på flera orsaker. Det kan vara att den tekniska plattformen behöver uppgraderas, att kraven har ökat och/eller att strukturen/hittbarheten är så dålig att det behövs göras om för att nämna några vanliga orsaker.

Om ni ska bygga om ert intranät se då till att ta reda på hur det gamla uppfattas av användarna. Var är det som är bra och vad saknas?  Det kan ju finnas plantor som användarna älskar och träd som trots allt ger utsökta frukter. Använd kunskapen för att sätta mål med det nya intranätet. Detta görs med en noll-basmätning.

Vilken effekt ska det nya intranätet ge? Här är det även intressant att se om intranätet är en enskild trädgård eller om det hör samman med andra i en park. För att projektet ska bli lyckat är det viktigt ha mätbara mål. Hur ska ni annars kunna visa att er nya trädgård är bättre än den gamla?

Vilket innehåll ska intranätet ha? Hur ser effekt/innehållskartan ut? Här är det förstås bra att utgå från användarnas behov (vilket tyvärr enbart 49 procent av dagens intranät är).

Ta fram en karta/struktur över intranätet. Vad ska vara vad. Vilka plantor hör ihop? Hur grupperar de för att ge störts nytta för användarna? [Tips att ett till ett emigrera brukar vara en riktigt dålig idé]

När ni vet vilken effekt intranätet ska ge gäller det att det planteras i en bra jordmån. Olika växter har olika behöv och det är bra att utvärdera och använda ett CMS som hjälper er organisation att växa.

Ta hjälp! Att göra ett nytt effektivt intranät kräver kunskap och tid. Det är även lätt att man blir hemmablind. Nog kan lite tistlar ändå vara lite trevliga. Men det finns andra trädgårdsmästare att fråga. Kan också vara klokt att ta in en utomstående så att ni inte är helt i händerna på trädgårdshandlarna.

Tänk även på att en välskött trädgård ger stor glädje till många. Så är det även med ett bra och effektivt intranät.

————————–

Behöver du hjälp? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig.

Posten är skriven av

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Pierre-150.jpg

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

En av fem webbplatser och intranät planerar att byggas om helt!

Det är en stor andel av Sveriges webbplatser och intranät som planeras att byggas om under året visar Web Service Award trendrapporter Hur mår Sveriges webbplatser/intranät. För webbplatser är andelen som planerar nya 18 procent och för intranäten är andelen 21 procent.

Men trots att det är en stor andel som bygger om så är det en lägre ombyggnads takt nu än det varit tidigare år. Förra året var det 22 procent av webbplatserna och 28 procent av intranäten som planerade att byggas om.

Mer än var fjärde projekt har eller riskerar att stoppas på grund av Covid-19

En orsak till detta är den rådande pandemin som gjort att många webb- och intranätansvariga har fått jobba mer med frågor runt Covid-19 andra har blivit eller haft medarbetare som permitteras. Även budgeten för de digitala kanalerna har påverkats.

Var fjärde webbplatsansvarig uppger att planerade förändringar stoppats eller troligen kommer att stoppas på grund av Covid-19. Det samma gäller intranäten där andelen är 28 procent. 22 procent uppger att det redan skett och 6 procent att det troligen kommer att ske.

Så det gäller att se till att ens planerade projekt har en stark förankring så att de inte riskerar att få stå tillbaka när det sker budgetförändringar.

Brist på tydliga mål!

För att stärka sin sak och få resurser för de digitala kanalerna är det viktigt att kunna visa vad man vill uppnå. En grundförutsättning för det är att det mätbara mål.

Tyvärr så visar WSAs trendundersökningar att det är en stor del av webbplatserna och intranäten som inte har något mätbart mål. Andelen som har något mätbart mål för webbplatserna är 51 procent. Nästan hälften har alltså inte ens ett mätbart mål med sin webbplats.

För intranäten är situationen ännu värre där är det enbart 35 procent som har mätbara mål. Det innebär att hela 65 procent inte vad deras intranät rent konkret ska uppnå. För hur ska man kunna veta det om det inte är mätbart?

TIPS!

Ett bra tips är att ta reda på vad era besökare tycker om er webbplats/intranät. Lever den upp till deras krav? Vilka områden är bra? Vad är mindre bra? Vad bör ni prioritera? Det vill säga en klassisk nollbasmätning så att ni har mätbara värden att utgå ifrån.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

——-

Posten är skriven av

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Pierre-150.jpg

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Högt tryck på Sveriges webbplatser – trafikrapport Q4 2020

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 64 webbplatser under oktober till december jämfört med samma period 2019. [Vi har även tidigare gjort en jämförelse mellan mars-april 2020 och 2019, vilket redovisats i tidigare bloggpost Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19]

Ökad trafik till webbplatserna

Trafikanalysen av de undersökta webbplatserna visar att trafiken i snitt ökat med 25,83 procent under Q4 2020 jämfört med 2019. När vi gjorde förra avstämningen i början av pandemin, för perioden mars till april, var ökningen 17,69 procent, så Sveriges webbplatser har fått ordentligt mer mer trafik nu under årets sista kvartal

Totalt sett så har 63 procent av de undersökte webbplatserna ökat sin trafikmängd och 37 procent har minskat. För perioden mars-april var andelen som haft ökad trafik 73 procent. Det innebär att de som har ökat sin trafik har ökat ordentligt mer än tidigare och det har blivit mer polariserat med tiden..

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på sina webbplatser ökat i snitt med 53,53 procent jämfört med samma period förra året. De 37 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 19,18 procent. Så det är stor skillnad mellan de som fått högre betydelse under pandemin och de som har det tuffare att nå ut.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till webbplatserna i procent.

Analysen av trafikdatan visar att webbplatserna har fått en större betydelse under pandemin. Vi ser även att antal besök på webbplatserna totalt sett fortsätter att öka under hösten.

Frågan är nu hur webbplatserna klarar av att ta hand om det ökade antalet besökare. I slutändan är det ju det som avgör om det är lyckat eller inte.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

——-

Posten är skriven av

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Pierre-150.jpg

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Fortsatt ökad betydelse för intranäten!

Den rådande pandemi fortsätter att påverka arbetssituationen för många. Rekommendationen är att de som kan, ska jobba hemifrån. Det har även gjort att vi har blivit ännu mer digitaliserade på hur vi tar oss till information och har möten.

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges intranät har vi på Web Service Award analyserat data från 30 intranät under perioden oktober-december jämfört med samma period 2019. [Vi har även tidigare gjort en jämförelse mellan april-juni 2020 och 2019, vilket redovisats i tidigare bloggpost Ökad betydelse för intranäten under Covid-19]

Ökad trafik till intranäten

Trafikanalysen av de undersökta intranäten visar att trafiken i snitt ökat med 22,34 procent under perioden oktober-december 2020 jämfört med samma period 2019. När vi gjorde förra avstämningen för perioden april till juni var ökningen 19,65 procent, så intranäten har fått ännu mer trafik nu under årets sista kvartal

Totalt sett så har 77 procent av de undersökte intranäten ökat sin trafikmängd och 23 procent har minskat. Även här ser vi att det är fler som ökat trafikmängden än det var i våras.

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på intranätet ökat i snitt med 32,56 procent jämfört med samma period förra året. De 21 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 11,22 procent.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till intranäten i procent.

Analysen av trafikdatan visar att intranäten har fått en större betydelse under pandemin. Vi ser även att antal besök på intranäten fortsätter att öka under hösten.

Men tyvärr visar Web Service Awards användarundersökningar av intranät att långt ifrån alla är effektiva kanaler. Rent allmänt finns det stora problem med hittbarheten på intranäten. Web Service Awards nyligen släppta trendrapport Hur mår Sveriges intranät visar även på att enbart 49 procent av intranäten är anpassade efter medarbetarnas behov. Rapporten visar även bland annat på

 • Det saknas mätbara mål för intranäten. Enbart 35 procent av intranäten har någon form av mätbart mål för sitt intranät.
 • Ledningen har inte koll på sina intranät. Enbart 18 procent av intranätansvariga rapporterar till sin ledning hur deras intranät uppfyller målen.
 • Det saknas tid och resurser för arbetet med intranäten. Enbart 42 procent av intranätansvariga tycker att de har tillräckligt med ekonomiska resurser för att hantera intranätets innehåll. Enbart 28 procent uppger att det finns avsatt tid för att granska innehåll innan publicering.
 • Intranäten kan bli mycket effektivare. I snitt så tycker en tredjedel av användarna att de inte hittar det de söker på sina intranät. De får heller inte hjälp av internsöket.

Med tanke på den ökade användningen så är det nu ett gyllene tillfälle att få ledningens uppmärksamhet på intranätet och få resurser för att göra förbättringar på intranäten. 

Börja med att mäta!

Om ni vill göra en förändring så är det mycket klokt att börja med att ta reda på statusen på ert intranät.

 • Vad tycker användarna om intranätet? Hittar de det de söker? Förstår de informationen? Vad använder de? Vad har de för behov?
 • Vad behövs prioriteras för att öka nyttan? Hur ser det ut för olika roller/målgrupper?
 • Hur står ert intranät jämfört med andra?

Allt detta och mer kan ni få reda på via att göra en enkätmätning av ert intranät tex via våra Web Service Index-mätningar.

När ni har ett nuvärde kan ni sätt mål med vad ni vill uppnå med intranätet. Använd fakta för att äska de resurser ni behöver.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och målstyra webbplatser.

Om studien

Totalt sett skickades förfrågan om data till 39 organisationer. 30 av dessa hade data och är med i studien. Av dessa är 7 myndigheter, 3 kommuner, 5 regioner/sjukhus och 15 företag.

Rapporten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Ny trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2020?

Hur mår Sveriges intranät? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under tretton år.  I år är det av extra intresse när vi upplevt en pandemi som gjort att många har arbetat på distans. Har då intranäten blivit navet som många intranät har som namn? Är de effektiva och hjälper medarbetarna i deras arbetsdag? 63 procent av intranätansvariga uppger att de tycker att deras intranät underlättar medarbetarnas arbetsdag. Frågan är bara på vilken grund de anser detta eftersom enbart 35 procent uppger att det finns mätbara mål för deras intranät.

Att det inte finns mätbara mål är ett grundläggande problem. Om man inför sin ledning inte kan visa upp nyttan med intranätet är det också svårt att få de resurser som man behöver för att arbeta effektivt med intranätet. Varför ska en organisation satsa på något som de inte se om det ger en effekt? Hur intranätet ligger till mot målen borde även redovisas för ledningen. Men detta gör bara 18 procent. Det innebär att många ledningsgrupper inte vet vilket resultat deras organisationers intranät ger. Men vi ser även att användandet av intranäten har ökat under pandemin. 58 procent uppger även att ledningens engagemang runt intranäten har ökat och enbart en procent att den minskat så det finns all möjlighet att nu öka intranätens status.

Tyvärr visar även undersökningen att nästan var femte intranätansvarig uppger att planerade förändringar har stoppats på grund av Covid-19.

Men det finns ljus. Under 2021 kommer det hända mycket med Sveriges intranäten. 48 procent uppger att de ska göra större förändringar av intranätet under 2021. 21 procent uppger att de ska göra om intranätet, 16 procent ska utveckla nya funktioner och 16 procent uppger att de tänker byta ut sitt CMS för att nämna några av förändringar som planeras under 2021

Andra viktigt slutsatser från trendrapporten är:

 • De flesta intranätansvariga, 72 procent, arbetar mindre än 50 procent med intranätet.
 • Det är vanligast att det finns många redaktörer på ett intranät. 62 procent uppger att de har en decentraliserad organisation.
 • 42 procent av intranätansvariga tycker att de har tillräckligt med ekonomiska resurser för att hantera intranätets innehåll.
 • 45 procent av intranäten drivs med ett CMS version som är mer än 5 är gammal.
 • Det är fortfarande stora problem med sökfunktionerna på intranäten. Enbart 45 procent tycker de har en bra sökfunktion. Samtidigt är det enbart 33 procent som arbetar aktivt med att förbättra sökträfflistan.
 • 48 procent uppger att det finns rutiner för att säkerställa att informationen på intranätet är korrekt. Enbart 28 procent uppger att det finns avsatt tid för att granska innehåll innan publicering.
 • 54 procent uppger att de har Office 365 och 21 procent uppger att de planerar att införa O365. 67 procent av de som har eller planerar att införa O365 uppger att medarbetarna kommer åt O365 via intranätet.
 • 49 procent uppger att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov.
 • Arbetet med intranäten har under året tagit fart. 62 procent uppger att de arbetar aktivt med att förbättra för användarna att hitta på deras intranät.

Lär mer och ladda ner trendrapporten här på Web Service Awards webbplats>>

Utvärdering av WSA-dagen 2021

Den 27 januari 2021 höll vi på Web Service Award för 21 året i rad vår traditionella WSA-dag. Som tidigare år så bjöd dagen på intressanta föreläsningar om webbplatser och intranät. Dagen avslutades även med utdelning av de åtråvärda WSA-utmärkelserna för bästa webbplatser och intranät. Ett pris som bygger på besökarnas åsikter. Men nytt för i år var att vi fick köra dagen digitalt via ZOOM.

Vad blev då resultatet? Eftersom vi arbetar med utvärderingar och undersökningar så frågar vi förstås deltagarna om hur de uppfattade WSA-dagen [Se programmet mm här >>]. Resultatet blev väldigt positivt.

 • Publikrekord!
 • All-time high betyg på föredragen
 • 98 procent av deltagarna skulle rekommendera andra att delta

Antal deltagare

Som arrangör så vill vi på Web Service Award att så många ska kunna vara med på WSA-dagen. Tidigare har WSA-dagen varit fysisk [De senaste åren på Nalen i Stockholm] det har varit underbart att få träffa hjältarna bakom webbplatserna och intranätet. Detta gick inte i år. Men genom att WSA-dagen blev digital så kunde fler vara med. Hela 534 anmälda. Vårt konto klarar av 500 så vi nåde vårt tak 😊

Rekommendera WSA-dagen till andra

Att deltagarna ska vilja rekommendera WSA-dagen till andra är ett av våra mätbara mål med dagen. Ett mål som vi med stolthet kan se att vi uppnår i år och även tidigare år. Om vi ser på de senaste åren så är snittet på 95 procent. I år fick vi hela 98 procent som skulle rekommendera. Så vi är nära vårt mål på 100 procent 😊

Röster från deltagarna

”Det är både lärorikt och roligt!”

”Det gav många insikter och ”aha”-upplevelser.”

”Bra inspiration och ger bra faktaunderlag för hur webb och intranät mår i Sverige.”

”Det är inspirerande att få ta del av andra organisationers historier och att se resultatet av deras arbete.”

”Man får många inspirerande seminarier med konkreta tips på både temat intranät och webb under en och samma eftermiddag. ”

Om föredragen

Ett av våra mål med WSA-dagen är att bjuda på intressanta föreläsningar där deltagarna kan både höra om trender, få fakta och insikter i hur andra arbetar med sina webbplatser och intranät.

Föreläsningarna var i år

 • Hur mår Sveriges webbplatser och intranät? Pierre Du Rietz, Chefsanalytiker och VD, Web Service Award.
 • Intranätet med användaren i centrum Jenny Sandgren, Product Owner Communications Solutions, Tetra Pak
 • Nya sollentuna.se – Med användaren i fokus. Malou Hedebro, Digital kommunikatör, Sollentuna kommun
 • Rikshem – Ett nytt intranät som engagerar Lillemor Odgren, Kommunikatör, fastighetsbolaget Rikshem AB.
 • Zeta – 50 år av goda smakupplevelser Susanna Hedengren. Digitalt ansvarig Zeta.nu

I enkäten frågar vi hur intressanta föredragen var för deltagarna. Hela 83 procent tyckte de var intressanta för dem. Snittbetyget blev hela 4,14 [där 5 är max]

I år var det även väldigt jämt mellan föredragen spannet låg mellan 3,8-4,3 i betyg.

Föreläsningarna spelades in och går att se på vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2021/inspelning/

WSA-Utmärkelsen

WSA-dagen slutar med att utdelning av priser till bästa webbplats inom Samhällskommunikation och Kommersiell samt bästa Intranät. Det delades även ut hederspriser till bästa förbättrare inom varje kategori.

Utdelningen av priset fick i år ske dagen efter WSA-dagen till de lyckliga vinnarna:

Försvarsmakten – Bästa webbplats i kategorin Samhällskommunikation

Zeta.nu – Bästa webbplats i kategorin Kommersiella

Rikshem – Bästa intranät

Läs mer om vinnarna här: https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2021/vinnare/

Nyfiken på topp webbplatser och intranät? Läs intervjuer med de nominerade här >>

Årets pris som delades ut till de bästa av de nominerade till WSA-utmärkelsen gjordes av konstnärinnan Emilia Linderholm och heter En droppe hopp. Läs mer om priset här https://www.webserviceaward.com/posts/2021/01/21/om-wsa-priset-en-droppe-hopp/

Saker som var mindre bra

Inför WSA-dagen var vi oroliga för tekniken. Men det tyckte de flesta funkade bra.

Det som däremot flera hade åsikter om var att pauserna mellan föredragen inte var tillräckligt långa. Vi hade lagt in 5 minuter mellan varje pass. Men det hade varit klokt att ha en längre paus på en kvart under dagen kanske mellan talarpass tre och fyra samt lägga in en kvart mellan talare och prisutdelning. Så det få vi fundera på nästa gång vi har ett längre digitalt event.

Summering

Genom att ha intressanta samt ett väloljat upplägg på dagen så flöt de hela på bra. Hade förstås inte gått utan en strålande insats av alla medarbetarna på WSA, våra utmärkta talare Jenny Sandgren, Malou Hedebro, Lillemor Odgren, Susanna Hedengren och Pierre Du Rietz

De alla gjorde att vi kunde nå

 • Publikrekord!
 • All-time high betyg på föredragen
 • 98 procent av deltagarna skulle rekommendera andra att delta

Så vi på WSA är glada att dagen blev så uppskattad. Vi vill förstås ge ett extra stort tack till alla som deltog på WSA-dagen.

Filmer från WSA-dagen

Om ni vill se WSA-dagen igen så finns det inspelat. Ni hittar filmerna här på vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2021/inspelning/

Vill du veta mer om WSA och våra tjänster? Vi älskar att analysera webbplatser och intranät!

Här är Sveriges bästa webbplatser och intranät

Sen år 2000 har Web Service Award med hjälp av Sveriges internetanvändare korat årets bästa webbplatser och intranät. Den 27 januari korades 2020 års vinnare i kategorierna Kommersiellt, Samhällsinformation och Intranät. Vinnare är Zeta.nu, Försvarsmakten och Rikshem. Tävlingen utgår ifrån Sveriges största webbplatsundersökning med svar från över 100 000 respondenter. Undersökningen utförs av Web Service Award.

Web Service Award har sedan år 2000 undersökt vilka webbplatser Sveriges internetanvändare är mest nöjda med. Utifrån användarnas omdömen utse Sveriges bästa webbplats och intranät.

Under 2020, ett år som präglats av den pågående pandemin, har de digitala plattformarna fått en klart ökad betydelse. Det är därför glädjande att kunna visa att det finns webbplatser och intranät som lever upp till användarnas förväntningar. Årets vinnare visat på att målstyrt arbete lönar sig. De har lyckats tillgodose sina besökares skiftande krav och behov på ett föredömligt sätt säger Pierre Du Rietz, VD för Web Service Award

Vinnarna tillkännagavs på den årliga WSA-dagen den 27 januari 2021.

Vinnare i kategorin Kommersiell

Zeta.nu  https://www.zeta.nu

Motivering: Det här är en webbplats där du får tips och idéer på ett användarvänligt sätt både via din mobil och dator. Den är både smakfull och inspirerande. Inte konstigt att besökaren gärna rekommenderar ett besök till årets vinnare.”

Läs mer om Zeta.nu i intervju med Susanna Hedengren som är digitalt ansvarig på Di Luca & Di Luca: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/01/25/zeta-nu-80-av-besokarna-kommer-fran-mobil/

Vinnare i kategorin Samhällsinformation

Försvarsmakten https://www.forsvarsmakten.se

Motivering: Den här innehållsrika webbplatsen uppfattas både som relevant, tydlig och inkluderande. Det här är en webbplats som besökarna har ett stort förtroende för och gärna besöker.”

Läs mer om arbetet med Försvarsmaktens webbplats i intervju med Anders Sjödén och Joakim Gustafsson som arbetar med utveckling och förvaltning av digitala kanaler på Försvarsmakten: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/01/23/relevant-inkluderande-och-oppet-fran-forsvarsmakten/

Vinnare i kategorin Intranät

Rikshem – Entrén

Motivering: Detta är ett användarvänligt intranät med anpassad och tydlig information. Det märks att det är byggt med medarbetarna i fokus var de än arbetar. Intranätet är klart mer effektivt och bättre än sin föregångare.

Läs mer om Rikshems nya intranät i intervju med Lillemor Odgren som är Kommunikatör på Rikshem: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/01/24/rikshem-entren-ska-bli-den-naturliga-starten-pa-arbetsdagen/

Bästa förbättrare

Hedersutmärkelsen delas även ut till bästa förbättrare inom varje kategori, dvs de som har lyckats höja andelen nöjda besökare mest.

Kommersiell: MKB Fastigheter https://www.mkbfastighet.se/

Samhällskommunikation: Transportstyrelsen https://transportstyrelsen.se/

Intranät: Sveriges Allmännytta – Allmänningen

För mer information, kontakta:

Pierre Du Rietz
VD, Web Service Award
+46 70 544 0777

Web Service Award

Web Service Award är ett undersökningsföretag som specialiserat sig på undersökningar av intranät, webbplatser och mobilsajter. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges Internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Information om Web Service Awards produkter och tjänster finns på www.webserviceaward.com.

De nominerade är….

Årets pris – En droppe hopp! Av Emilia Linderholm. Fotograf – Anna Nordström

Den 27 januari utses Sveriges bästa webbplatser och intranät. 15 företag, organisationer och myndigheter är nominerade i tre kategorier. Tävlingen utgår ifrån Sveriges största webbplatsundersökning. Undersökningen utförs av Web Service Award.

Web Service Award har sedan år 2000 undersökt vilka webbplatser och intranät svenskarna är mest nöjda med. De som har fått högst resultat av besökarna blir nominerade till Web Service Award – utmärkelserna till Sveriges bästa webbplatser och intranät.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 27 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Nominerade

Kategori: Kommersiella


Kategori: Samhällskommunikation

Kategori: Intranät

 • Länsförsäkringar – Länet
 • Martin & Servera – Navet
 • Rikshem – Entrén
 • Svenska Bostäder – Svebben
 • Sveriges Allmännytta – Allmänningen

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 27 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Konstnärinnan Emilia Linderholm med det åtråvärda WSA-priset. Fotograf Anna Nordström