Har ledningen ingen koll?

Vi på Web Service Award har under de senaste åren drivit en kampanj för att fler intranät och webbplatser ska ha mätbara mål. Bakgrunden är att vi i 2017 års trendundersökningar – Hur mår Sveriges webbplatser/intranät såg att enbart 62 procent av webbplatsansvariga och 31 procent av intranätansvariga uppgav att det fanns någon typ av mätbart mål med deras webbplats/intranät.

Samtidigt har vi sett under långtid att webb och intranätansvariga tycker att de har bristande resurser för att kunna arbeta med sin webbplats/intranät. Men varför ska ledningen prioritera en verksamhet som inte kan visa vad de ska leverera?

För att vi ska lyfta status för våra webbplatser och intranät så måste vi kunna visa på nyttan. Göra det mätbart och få upp frågan i ledningen. Detta var några av anledningarna till att vi på WSA drog ut på turné för att propagera för mätbara mål.

Hur går då vår kamp?

Svaret är att det tyvärr inte går så bra. I trendundersökningarna Hur mår Sveriges webbplatser/intranät 2018 så sjönk andel som uppgav att de hade mätbara mål.

Men vi gav inte upp. Utan fortsatt åka riket runt för att visa på konsekvensen av att inte ha mål samt hur man kan arbeta med målstyrning.

Nu har vi genomfört trendundersökningen Hur mår Sveriges webbplatser 2019 – och tyvärr så sjönk andelen som har mätbara mål även i år.

Detta är en farlig trend och det finns en risk att vi kommer se samma utveckling i 2019 års trendundersökning runt intranäten.

 

Varför tillåter ledningen detta?

En viktig fråga att ställa sig är hur det kommer sig att ledningarna inte ställer krav på webbplatsen och intranäten. Vilka andra delar av verksamheten behöver inte rapportera till ledningen?

I trendundersökningen Hur mår Sveriges webbplatser 2019 ställde vi frågan om webbansvariga rapporterade till ledningen hur deras webbplats ligger till mot målen.

Undersökningen visad att det enbart är 28 procent där ledningen får rapporter över hur deras webbplatser står sig mot de uppsatta målen. Av de som har mål är andelen 48 procent. Så av de 58 procent som har mål så rapporter inte ens hälften hur de ligger till mot målen. Man kan då stilla undra hur relevanta för verksamheten de målen är.

Om vi ska öka statusen i verksamheterna för webbplatserna och intranäten så måste vi vända den här utvecklingen. Extra viktigt blir det om vi nu även går in mot lite ekonomiskt tuffare tider. Hur ska vi motivera arbetet med webb och intranät när vi inte ens själva vet vad vi vill uppnå med kanalerna?

Vår rekommendation är att komma igång med detta snarast.

Börja med att gå igenom er verksamhets affärsplan/styrdokument/direktiv. Översätt delarna där till webb och intranät. Ta fram era nyckeltal och presentera dem för verksamheten.

 

Behöver ni hjälp?

Vi på Web Service Award har en lång och gedigen erfarenhet av att sätta mål och att göra dessa mätbara. Låt oss hjälpa er att komma igång med att ta fram mål med era digitala plattformar. Under en halvdags workshop får ni inspiration av andra, vi går igenom era målgrupper, sätter mål och hur ni kan mäta dessa.

Tänk på att sätta mål bara är början på arbetet med att webbplatsen eller intranätet ska ge användarna större nytta.

 

 

 

Trendrapporterna: Hur mår Sveriges webbplatser/intranät kan beställas via vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/om-foretaget/rapporter/

 

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm