Ny trendrapport – Hur mår Sveriges webbplatser 2019?

Ljusare tider för webbplatserna, eller?

Årets trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser 2019 [beställ rapporten här>>]  bjuder på hopp. I flera nyckelfrågor ser vi all time high värden. Men det finns även stora orosmoment.

För att kunna ge en bild över hur webbplatserna mår är det viktigt att veta vad de ska uppfylla. Vad är syftet. 84 procent uppger att de finns ett syfte med webbplatsen, vilket är all time high. Men andelen sjunker ner till 66 procent när vi frågar om även undersidorna har ett syfte. Det är alltså trots all time high värdet långt kvar till att 100 procent av webbplatserna har klara syften med webben och dess undersidor. Att ha ett syfte räcker dock inte det måste även finnas mätbara mål för att veta om webbplatsen är effektiv. Här ser vi tyvärr det omvända. Andelen som har mål har sjunkit till 58 procent. Ännu mörkare blir det när trendundersökningen visar att enbart 28 procent rapporterar hur målen uppfylls till ledningen. Det innebär att 72 procent av ledningarna inte har webben uppe på dagordningen, vilket visar att dess status är låg.

Att webben fortfarande har en lågprioritet visar även på att det är färre än hälften som tycker att de har de resurser som krävs för att arbeta effektivt med webbplatserna. Rent allmänt är det störst brist på personal. Enbart 39 procent tycker att de har tillräckligt med personalresurser för att driva webbplatsen. Men varför ska en ledning skjuta till mer resurser om de inte kan se att det ger en effekt? Att ha mål och visa på om de uppnås eller inte kommer bli än viktigare om det blir ekonomiskt tuffare tider. Gäller att i tid få upp webbplatsen på agendan och visa på den nytta som den kan ge för organisationen.

Men det finns ljusglimtar för webbplatserna och en stor vilja bland ansvariga att kämpa på med sina webbplatser. I årets undersökning uppger 80 procent att de jobbar aktivt med att göra det enklare för besökarna att hitta. Vilket är all time high. Det är även fler än tidigare som tycker sina webbplatser är välstrukturerade (68 procent), 50 procent tycker nu att deras sökverktyg är bra och 64 procent tycker att deras webbplats är anpassad efter besökarnas behov. I WSAs besöksundersökningar av webbplatser ser vi att besökarna tycker att webbplatserna har blivit bättre i desktop men vi ser att mobilanvändarna har blivit mer kritiska. Detta är viktigt för webbansvariga att bevaka.

I rapporten ställs en rad frågor om hur organisationerna arbetar inom olika områden. I flera fall ser vi att all time high värden även om det fortfarande är låga andelar. Några exempel.

  • Det är nu 49 procent av organisationerna som har en ansvarig för deras sökverktyg. 32 procent uppger att de jobbar aktivt med att analysera felsökningar. [En fråga här är hur det kommer sig att 17 procent som har ansvariga som inte gör analyser av sökfunktioner?].
  • Det är nu fler än någonsin, 48 procent, som har rutiner för språkgranskning. 42 procent uppger att det finns tid för granskning. 29 procent uppger att de tar hjälp av besökarna för att kvalitetssäkra innehållet. [Att det trots ATH är en så låg andel visar på att det inte är med i organisationernas DNA att ta hjälp av besökarna, vilket är synd. Innehållet riktar sig till dem].
  • 65 procent uppger i år att deras webbplats är tillgänglighetsanapassad och det är också all time high. Högsta andel, 86 procent, är det inom det offentliga. [Trots lagkrav är alltså inte alla fortfarande tillgängliga för alla]. Lägst andel är det inom företagen med 36 procent.

Rapporten visar även på att hela 91 procent uppger att det sker stora förändringar på deras webbplatser. Nästen var fjärde ska bygga om sin webbplats helt. 41 procent ska strukturera om innehållet och 58 procent utveckla nya funktioner. För att nämna några av vad som planerar.

Men rapporten visar även på att fyra av tio inte gör någon uppföljning på de förbättringar de genomfört. Frågan är du hur de ska kunna visa på nyttan av det utförda arbetet. Att sätta mål, mäta, följa upp och göra åtgärder borde flera göra. Tyvärr så ser vi på WSA alltför många nya webbplatser där andelen nöjda besökare sjunker i ställer för att öka. En situation som det går att förhindra om arbetet sker mer målstyrt.


 

Beställ trendrapporten kostnadsfritt via vår webbplats >>

 

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm