En riktigt ryslig bloggpost

Idag är det skräckens dag – Halloween. Vad passar då bättre än att ta fram några rysliga fakta om Hur Sveriges webbplatser och intranät mår? Men även att sprida lite hopp om att vi kan vända detta. Så våga läsa ända ner till slutet….

 Andelen som har mätbara mål sjunker! Nu är det mer än 4 av 10 som inte har mätbara mål med sin webbplats. Ännu värre är det bland intranäten. Där saknar mer än 7 av 10 intranät mätbara mål.

 Enbart 28 procent av ledningarna får rapporter över hur deras webbplatser står sig mot målen! Detta innebär att i de flesta organisationerna har inte ledningen koll på sina webbplatser.

 Nästan 4 av 10 följer inte upp förändringar de gör på sin webbplats. Det innebär att det för mer än 4 av 10 webbplatser inte finns en kunskap om webbplatsen ger någon effekt. För intranäten är det hela 6 av 10 som inte följer om förändringarna ger någon effekt.

 Enbart 4 av 10 intranät är anpassade efter medarbetarnas behov.

 20 procent av webbplatsbesökarna har uttalat svårt att hitta på Sveriges webbplatser. För intranäten är det över en tredjedel som har svårt att hitta.

 Över hälften av alla webbplatser saknar en ansvarig för sökmotorn. Det är enbart tredjedel som lägger ner tid på att förbättra resultatet i den interna sökmotorn. För intranäten är det enbart en av fyra som arbetar med sökmotorn.

 Webbplatsernas startsida är oftast dåligt optimerade. I snitt är startsidan på en webbplats 3,67 normala skärmar hög. Men det är enbart en av tio av besökarna som ser sidfoten.

 Det råder en hög stressfaktor när innehåll ska publiceras. Enbart fyra av tio tycker att det finns tid avsatt för granskning av texter innan publicering. För intranäten är det ännu lägre, två av tio.

 Enbart 4 av 10 webbansvariga tycker att de har de resurser som krävs för att driva sin webbplats. Andelen är ännu lägre för intranäten.

Men alla punkterna ovan går att förändra. Ett bra steg är att ta reda på fakta! Vad tycker era besökare om er webbplats eller intranät? Se över era mål med webbplatsen/intranätet. Finns det mål? Är de realistiska? Är de mätbara? Gör en mätplan och visa på resultatet.

Behöver du hjälp med att komma igång? Vi på Web Service Award har lång och gedigen erfarenhet av att ta fram mål, göra mätningar/analyser och arbeta med digitala strategier.