Hur mår Sveriges CMS 2019 enligt webbplatsansvariga?

Att ha ett fungerande CMS är avgörande för webbansvariga för deras arbete med sina webbplatser. Ett CMS kan hjälpa eller försvåra för redaktörerna att arbeta med webbplatsen.

I Web Service Awards trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2019” intervjuas 482 webbplatsansvariga från olika företag, myndigheter och organisationer om hur de ser på sin webbplats, vilket CMS de har, hur gamla versioner de sitter med och hur de uppfattar sitt verktyg mm.

EPiServer fortsätter att vara det absolut populäraste publiceringsverktyget (CMS) i Sverige. Det är hela 40 procent som valt EpiServer. Efter EPI så är det ett hopp ner till tvåan SiteVision som i år ökat sin marknadsandel till 25 procent. Som nr tre är opensource verktyget WordPress med en andel på  10 procent. Sen blir det ytterligare ett hopp ner till Drupal som ligger still med en andel på 4 procent. Efter dessa fyra kommer en rad olika verktyg.

Ser vi på utvecklingen över tid så har EpiServer planat ut i årets undersökning med andel på 40 procent av marknaden. SiteVision fortsätter sin stigande trend ökar i år till 25 procent. För WordPress ser vi däremot en fallande trend. Andelen sjunker till 10 procent från förra årets andel på 15 procent. Drupal ligger sen flera år tillbaks still på en marknadsandel på 4 procent.

Vad tycker webbplatsansvariga om sitt CMS?

I trendrapporten så frågade Web Service Award webbplatsansvariga hur de uppfattar sitt CMS på en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt).

Undersökningen visar att 76 procent tycker att de har ett väl fungerande CMS. 16 procent är ”mellanmjölk”, tycker att det varken är bra eller dåligt. mer än var tionde, 11 procent är direkt negativa och tycker deras CMS är dåligt.

Hur gamla är versionerna av CMS verktygen?

Det finns fler faktorer över hur webbansvariga uppfattar sina CMS. En är hur gamla versioner av sitt CMS verktyg de har för driften av sin webbplats.

Väldigt många, 41 procent, uppger att de haft sin version av sitt CMS i fem år eller mer. Med tanke på den snabba utvecklingen så är detta lite skrämmande. Som ett exempel det var få CMS som hade ett bra stöd för mobila enheter för fem år sen.

Har då ålder någon betydelse för hur nöjd webbansvariga är med sitt CMS?

Webbplatsansvariga som har nya versioner av sitt CMS är betydligt mer nöjda än de som har äldre versioner. 85 procent av de som haft sitt i upp till två år tycker att deras CMS är väl fungerande. Sen sjunker andelen som är nöjda och andelen negativa ökar. 12 procent av de som haft sitt CMS i mer än 5 år är negativa till verktyget.

Så, hur gammal version man har för sitt CMS har en stor betydelse.

En rimlig rekommendation är därför att inte vänta längre än 3 år med att uppgradera sitt CMS till en ny version. Eller ännu bättre att det sker löpande uppdateringar så att man även slipper en big bang.

Hur nöjd är webbansvariga med de olika CMS verktygen?

En annan viktig faktor för att se hur nöjd webbansvarig är med sitt CMS är att se på vilket CMS de använder. Vi hart därför brutit ner resultatet per CMS och visar här på hur det ser ut för de med högst marknadsandelar.

I topp ligger även i år SiteVision som är det CMS som har helt klart störst andel nöjda användare. Hela 97 procent av webbplatsansvariga som har SiteVision uppger att de tycker att de har ett väl fungerande CMS. Vilket är den högsta kundnöjdheten med ett CMS som vi har sett under alla år vi gjort trendundersökningarna.

Sen kommer EpiServer med 81 procent. Vilket är en klar förbättring jämfört med 2018 då andelen var 74 procent.

Båda dessa populära CMS ligger klart över snittet på 76 procent. Snittet har i år ökat. 2018 var snittet på 73 procent

WordPress hamnar däremot under snittet. 68 procent av de med WordPress tycker att det är ett väl fungerade CMS.

Varför är det då viktigt med ett bra CMS?

Om man inte har ett fungerande CMS så kommer man som organisation inte jobba effektivt och det minskar användarnyttan som webbplatsen ger. Mycket av fokus kommer att ligga på negativa delar så som ”Det är krångligt att uppdatera”, ”Verktyget göra att vi inte kan lägga till funktioner”, ”Det hänger sig”, ”Det är inte mobilanpassat”, ”Det är svårt att utbilda redaktörer”.

Det tar helt enkelt mycket negativ energi ifrån organisationen. Energi som borde läggas på att utveckla webbplatsen och göra så att det blir effektivare och ger en större nytta åt organisationen och besökarna/användarna av webbplatsen.

Att ha ett bra och fungerande CMS är en grund för att kunna göra en bra webbplats samt att vidareutveckla webbplatsen. Devisen att arbetet börjar när webbplatsen lanseras är sant. Det är även viktigt att redaktörerna kan lägga ut och ändra information på ett bra sett och även att intranätansvariga kan följa upp och utveckla intranätet. Ett bra CMS är en förutsättning för detta. Om inte CMS:et funkar så kommer stor energi läggas på CMS:et och hur jobbigt det är i stället för att jobba med att intranätet ska leverera en högre nytta.

Men att ha ett bra CMS är inte allt. För att lyckas med att skapa en effektivt webbplats som ger nytta så måste det även finnas ett syfte och mål med webbplatsen [se tidigare blogginlägg ]. Det viktigaste av allt borde vara att webbplatsen ger en nytta till besökarna och därigenom även för organisationen som driver webbplatsen. För att veta om det görs så behöver användarnas involveras.

En bra start är att fråga användarna om hur de uppfattar intranätet gärna också med jämförelsevärden från andra webbplatser t.ex. via Web Service Awards undersökningar och analyser av webbplatser [Läs mer här på vår webbplats»].

——-

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2019»

 

Vill du veta mer om WSA och våra tjänster? Vi älskar att analysera webbplatser och intranät!

 


 

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

 

Kontakta oss så berättar vi mer!