Styr din ledning!

Känner du igen dig i detta?

  • Får du inte de resurser du behöver för att göra en bra webbplats/intranät?
  • Din ledning är måttligt intresserad av webb eller intranät?
  • Har du svårt att väcka ledningens intresse?
  • Saknar du en metod att arbeta med?

Hur kan webb och intranätansvariga få de resurser de behöver?

Web Service Awards årliga trendundersökningar – Hur mår Sveriges webbplatser/ intranät visar år efter år på att en stor andel webb- och intranätansvariga inte anser att de har de resurser som de behöver för att på ett bra sätt arbeta med sina webbplatser och intranät.

Detta gäller både ekonomi, personal, teknik och även deras egen tid. Hur kommer det sig att vi ser samma situation år efter år? Ännu tuffare att öka sina resurser kan det bli om konjunkturläget även försämras.

Varför är det så?

Hur ska webb och intranätansvariga få större tyngd i organisationens budget?

För att kunna få det så behöver man visa på varför resurserna krävs. En bra början är att se över om webben och intranäten uppfyller de mål som verksamheten har med dem.

Men då gäller det ju att det finns mål med webbplatsen och intranätet. Tyvärr visar trendundersökningarna på att en stor del av organisationerna saknar mätbara mål med sin webbplats och intranät. Ännu mer synd är det att vi även ser en negativ trend. Allt färre webbplatser har mätbara mål.

Trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser visar att mer än 4 av 10 webbplatser saknar mål. För intranätet är situationen ännu värre.  2018 års studie visade att 74 procent av intranätansvariga uppgav att de inte hade mätbara mål. [2019 år studie pågår nu].

Det är rätt skrämmande att så många intranät och webbplatser styrs utan att det finns mål med dem. Ännu mer skrämmande blir det när vi ser på hur många av de som har mål som rapporterar hur de ligger till mot dem till sin ledning. Av de som har mål är andelen enbart 48 procent. Det innebär att totalt sett är det enbart 28 procent av organisationernas ledningar som har någon hum om hur vad deras webbplatser är tänkt att uppnå och hur webbplatsen står sig mot målen.

Nu kan vän av ordning tycka att det är konstigt att inte webb och intranätansvariga har satt mål och att de inte rapporterar dem till ledningen. Men det visar också på att ledningen inte har krävt att få underlag över vilken effekt deras webbplats och intranät ska uppnå och om det verkligen gör det.  Visar även på vilken status som ledingen ger webbplatsen och intranätet. Mer nice to have än need to have.

Hur ska man då vända detta?

Hur stödjer webbplatsen och intranätet organisationen uppsatta mål?

Detta en fråga som bör ställs. Det är klokt att utgå ifrån vad verksamheten vill uppnå.

Genom att analysera affärsmålen/strategidokumenten/verksamhetsdirektiven så kan vi där hitta delar där både webbplatsen och intranätet spelar en avgörande roll. Det kan vara att öka försäljning, opinionsbildande, kundvård via digitala tjänster, få effektivare medarbetare, öka vi-känslan etc. Dessa mål ska sen kunna vara mätbara så vi kan se nuläget men även sätta ut en linje för vad vi vill uppnå.

När detta är klart kan vi göra en GAP-analys

I den är det viktigt att vi tar reda på vad besökarna/kunderna/medarbetarna tycker om webbplatsen/intranätet. Vi behöver ett nuläge. Utifrån det kan vi sätta mål med vad vi vill uppnå. Ett bra sätt att göra detta på är de Web Service Index-undersökningar som vi på Web Service Award utför åt våra kunder. Genom våra undersökningar får ni även benchmarkvärden. Just benchmark-värden är av stor vikt för att kunna sätta bra mål. Vilken ledning vill vara sämre än sina konkurrenter? Vem vill inte ha försprång?

Nästa steg är att inventera om vi har de resurser som behövs för att uppnå det satta målet. Ett sätt att göra det denna på är 6M metoden [framtagen av 3M].

Det troliga är att det för en eller flera delar finns ett behov av ökade resurser. Annars hade ni ju redan uppnått det satta målet. Det sista M:et är Minuter dvs den tid ni sätter för att nå målet. Just tid är viktigt att ta med det gör att det finns en deadline. När ska ni vara klara för att göra en ny mätning/analys för att se hur nu uppnått målen?

Genom att genomföra dessa steg så har ni

  • Satt webbplatsen/intranätet i kontexten av vad verksamheten vill uppnå.
  • Nuläge över var ni står idag även jämfört med andra inom er bransch.
  • Mål med vad ni vill uppnå
  • Inventering över era resurser. Vad behovet för att kunna uppnå målet?
  • Ni har ett bra underbyggt underlag till er ledning som kan följas upp.
  • Ni går från Nice to have till Need to have.

Se till att komma igång och vända utvecklingen så att fler webbplatser/intranät får de möjligheter som de kan ge.

Vill du ha hjälp? Få mer information om hur vi på Web Service Award har hjälpt andra webb- och intranätansvariga? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vårt mål är att alla webbplatser och intranät ska ha mätbara mål!

 

 

 

——

Trendrapporterna: Hur mår Sveriges webbplatser/intranät kan beställas via vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/om-foretaget/rapporter/

——-

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm