Förbättringsarbete utan koll eller vikten av nollbasmätning

Ungefär var fjärde webbplats och intranät byggs om varje år [enligt de årliga studierna Hur mår Sveriges webbplatser och Intranät].

Skälen till att bygga om sin webbplats eller intranät kan vara olika men alla har det gemensamt att man vill göra något som är bättre. Men blir det så?

Grunden för att kunna veta om något blivit bättre är att veta hur det ser ut nu. Om du inte vet nuläget hur ska du då kunna visa att ditt projekt blev lyckat?

 

”Ska man inleda ett förändringsarbete så måste man först ta reda på hur det ser ut idag”   – Per Ryden, kommunikationschef Järfälla kommun.

Genom att veta nuläget så kan ni sätta mål på er hur mycket bättre er nya webbplats eller intranät ska bli. Har ni t.ex. 46 procent nöjda besökare på nuvarande webbplats och snittet i er bransch är 62. Så kan ett första mål vara att nå branschindex. Nästa kan vara att bli bäst i branschen.

Men för att veta nuläget så måste man mäta och analysera var man står. Tyvärr visar WSAs trendundersökningar att det är långt ifrån alla som har mätbara mål med sin webbplats och intranät.

 

 

 

 

 

 

Web Service Awards undersökningar visar tyvärr att det är långt ifrån en naturlag att en ny webbplats eller nytt intranät uppfattas som bättre av användarna. Men det kan förstås bli det och ge ett ökat värde.

Nedan har vi två Case. Ett där andelen nöjda användare minskade drastiskt och ett där andelen nöjda besökare ökade.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är det då som skiljer dessa båda åt? Den stora skillnaden är att Intranät Två arbetade med att styra projektet utifrån användarnas behov och sätta mål med intranätet som följdes upp i hela projektet. Intranät Ett hade stora ambitioner men blev mer ett teknikprojekt där fokus blev på att emigrera till ny version av plattform.

 

Hur bör man då göra en nollbasmätning?

Ambitionen på hur omfattande en nollbasmätning kan vara varierar. Men grunden är att fråga besökarna om hur de uppfattar webbplatsen eller intranätet. Vad tycker de om informationen? Är den relevant? Lätt att förstå? Hur lätt eller svårt är det att hitta på webbplatsen? För att nämna några nyckelfrågor.

Detta kan med fördel göras via en benchmarkstudie så att ni även får jämförelsevärden med andra. [Web Service Award erbjuder Web Service Index-undersökningar av webbplatser och intranät].

I en sådan förstudiestudie/nollbasmätning är det bra att även lägga in frågor om behov och om demografi för att få djupare förståelse om era besökare.

När det gäller målgrupp så är det populärt att bygga olika personas runt tänkta besökare. Men om ni gör detta så är det mycket viktigt att veta vilka som besökaren är så att de blir realistiska. Tyvärr har vi allt för många gånger upptäckt att de framtagna personasen mer bygger på en önskan än verklighet.

Nu kan det förstås vara så att man vill göra en ompositionering på sin webbplats. Men då är det viktigt att ha en plan för dem som man nu inte vill ha på webbplatsen. Om man inte har det så är risken mycket stor att de stör verksamheten på annat sätt via att de tex ringer eller mailar.

Målgruppsanalys kan göras på olika sätt. Dels via att enkäter som vi nämnde ovan men det går även att fånga in via paneler. Ett sådant sätt är vår målgruppsanalys, WSA Connnect, som bygger på persondata från över 600 000 svenskar. I en sådan lösning är det mycket viktigt att det bygger på frivillig information framför allt med tanke på den nya GDPR lagen. [WSA Connect är självklart uppbyggt med detta i åtanken]

Utöver att ta reda på mer om era besökare är det även viktigt att veta vad organisationen vill med er webbplats och intranät. Vilka är deras mål? Ta reda på det via djupintervjuer.

När du har bilden klar för dig vad era besökare tycker, vad de vill och vad organisationen vill så kan du efter det sätta bra och mätbara mål mer er nya webbplats eller intranät.  Mål som du sedan kan följa upp och visa på resultatet av era satsningar.

 

Vill du veta mer om hur vi på Web Service Award utför nollbasmätningar? Vi kan hjälpa dig att göra en effektiv mätplan. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss