Allt mer socialt, men bara 46 procent har mål!

81 procent av alla internetanvändare använder sociala medier enligt Internetstiftelsens rapport – Svenskarna och internet 2017 (SOI2017).

 Rapporten visar även inte helt otippat på att Facebook är den största plattformen. 74 procent av internetanvändarna använder Facebook. Instagram används av 53 procent, Snapchat av 33 procent och LinkedIn av 30 procent. Undersökningen visar även på att det stor spridning i åldrarna för de olika plattformarna. I gruppen 12-15 år så använder 54 procent Facebook men hela 91 procent använder Snapchat.

[För mer information om användandet se SOI2017 – Användning av sociala plattformar].

Hur ser det då ut bland företag och myndigheter. Vilka sociala plattformar har de? Vi på Web Service Award har ställt frågan till drygt 500 webbplatsansvariga i den årliga trendundersökningen ”Hur mår Sveriges webbplatser”.

 

Vilka sociala medier satsar företag/myndigheter på?

Nästan alla, 99 procent, uppger att deras företag/organisation har olika former av sociala medier idag. Detta är en fortsatt ökning sen 2012 då vi började ställa frågor om sociala medier i enkäten, 2012 var andelen 83 procent och i år är det 99 procent. Vi ser även att man har blivit mer aktiv i alla kanalerna sen 2012. Vi ser även att användandet ökar i alla de större kanalerna.

Det vanligaste är att företagen/organisationerna har en Facebook-sida, vilket 91 procent i år uppger att de har. Här ser vi en stigande trend. 2014 var andelen 80 procent  sedan ökade den till 84 procent 2015 och 87 procent 2016.

Den absolut största ökningen av sociala kanaler i trendrapporten står Instagram för. 2016 var andelen 18 procent och i år är det hela 60 procent som uppger att de har ett Instagramkonto. Vi ser här en kraftig stigande trend. 2015 var andelen 10 procent. På tre år har alltså användandet ökat med hela 50 procentenheter.

Mycket tyder på att Instagram kommer att fortsätta växa kraftigt som kanal även för Företag och organisationer.

Däremot är det få som satsar på ungdomarnas plattform, Snapchat. Enbart 5 procent uppger att de har Snapchat.

Trendrapporten visar på att LinkedIn fortsätter att växa och har i årets undersökning gått om Twitter och blivit nummer tre. I år uppger 78 procent att de har en LinkedIn-sida vilket är en ökning med hela 10 procentenheter sen 2016. LinkedIn har en extremt stigande kurva. 2012 var andelen enbart 17 procent sen ökade det till 26 procent 2013 och till 45 procent 2014 sen ytterligare till 58 procent i 2015 års undersökning, 2016 till 68 procent och nu 2017 till 78 procent. Vi ser att LinkedIn får en allt mer ökad betydelse som kanal.

Men vilken nytta ger de olika kanalerna? Vet man varför kanalerna finns?

Ett rätt vanligt mål är att de digitala kanalerna ska driva trafik till webbplatsen, men sker det?

 

Trafik från sociala kanaler till webbplatsen

För att svara på den frågan så har vi på Web Service Award analyserat vårt GA-index som bygger på data från runt 150 företag/organisationer och data från 93 622 752 besökare. Analysen visar att det i snitt är enbart 4,01 procent av webbplatsbesökarna som kommer från sociala medier till webbplatserna.

De flesta ligger på att mellan noll till fem procent av trafiken kommer från sociala medier. Men det är även några som sticker ut med att ha mer än 20 procent av sin trafik från sociala medier. Det gemensamma med dessa är att deras webbplats har ett starkt nyhets/debatt fokus.

Även om det finns undantag så visar resultatet tydligt på att det är en låg trafik som kommer från sociala medier till webbplatserna. Det som händer på sociala medier – stannar på sociala medier.

Sociala medier behöver därför mätas som en egen enhet eller enheter. Det är intressant att mäta vilket engagemang som skapas i de olika kanalerna. Gärna också jämfört med konkurrenter. [Hur vi på Web Service Award mäter sociala medier kan du läsa här på vår webbplats>>]

 

Finns det mätbara mål med de sociala kanalerna?

Svaret på den frågan är tyvärr inte. Över hälften, 54 procent, har inte mätbara mål med sina sociala medier.

Att det inte är 100 procent som har mätbara mål är en gåta. Varför har man olika digitala kanaler om det inte finns mål med dem?

Det är också en stor risk att ha kanaler som inte har mål. Hur ska ansvariga kunna visa på att de ger en nytta om det inte finns några mål?

Vi på Web Service Award har därför tagit fram ett nytt mål. Att öka andelen som har mätbara mål. Hoppas att du som läser detta är med oss i den kampen!

 

Trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2017? Finns att beställa kostnadsfritt  på vår webbplats. [Beställ här! »]

Vill du ha hjälp med att sätta mål med er Sociala medier och/eller att mäta effekten av era sociala mediekanaler? Vi finns här för dig.

Kontakta oss