Intranät utan mål – hur ska det gå?

Jag har nyligen gjort klart den årliga studien Hur mår Sveriges intranät för tionde året i rad. Årets undersökning visar att hela 27 procent av alla intranät planeras att göras om under 2018.

Är det rimligt att så många intranät ska göras om? Ja det är det! WSAs undersökningar av intranät visar att de flesta intranät har problem. Det är svårt att hitta intranät som har ett nöjd-användar-index på över 50. Om man jämför WSA’s index för intranät med webbplatser så är skillnaden hela 22 procent-enheter!

Men en fråga som man bör ställa sig innan man gör om sitt intranät är varför intranätet finns. Vad är syftet? Finns det mål med intranätet? Och är målen mätbara?

Tyvärr visar även årets trendundersökning att det bara finns mätbara mål med 31 procent av intranäten. Det är ungefär samma låga andel som förra årets undersökning då 29 procent hade mätbara mål.

Varför är det då intressant med mätbara mål? Jo, om du vill visa att det du gör har en effekt så måste det vara mätbart. Eller som Tobias Mosstop, intranätansvarig på Martin & Servera – vinnare av WSA -utmärkelsen Sveriges bästa intranät 2016 och 2015, skrev i sin blogg

”Om intranätet inte har ett syfte, varför ska då användarna gå in på det? Om  det inte finns ett syfte, hur ska man då kunna ta fram mätbara mål så att det går att följa upp att man faktiskt gör rätt saker?” – Tobias Mosstop

 [Se Så skapade vi Sveriges bästa intranät punkt 1 http://www.tobiasmossop.se/intranat/sa-skapar-vi-sveriges-basta-intranat-i-10-steg/]

 

Att ha mål och en utgångspunkt är även viktigt inför att göra om ett intranät. Om det inte är klarlagt hur nuvärdet är [noll-bas undersökning] hur ska det då gå att påvisa att det blivit bättre?

”Ska man inleda ett förändringsarbete så måste man först ta reda på hur det ser ut idag” – Per Ryden, kommunikationschef Järfälla kommun

 

 

Att ta fram ett syfte med intranätet och mål är två nyckelfaktorer för att lyckats. En annan som ligger i linje med detta är att anpassa intranätet efter medarbetarnas behov.

 

Tyvärr är det bra 39 procent av intranätansvariga som uppger att deras intranät är det. En vän av ordning kan ju tycka att det är anmärkningsvärt att en kanal som oftast används flera gånger per dag inte är anpassat efter användarens behov. Hur ska intranätet bli en effektiv kanal om det inte är anpassat efter medarbetarna? Sen kan man ju även funder på vem är det då anpassat för och varför?

 

Men förhoppningsvis blir det nu äntligen en ändring på detta! 27 procent av intranäten planeras att byggas om. Fler än tidigare, 69 procent, har nu en avsatt budget för intranätet. 71 procent uppger att de har samma eller ökad investeringstakt för intranätet under 2018.

Förhoppningsvis så lägger nu flera ner resurser för att göra intranäten mer målstyrda. De gör en nollbasmätning, gör förändringar och mäter av effekten och analyserar resultatet för att öka intranätets värde. Det är dags att vi nu under 2018 vänder bilder av intranät som ett svart hål till att bli en effektiv kanal som skapar nytta.

 

 Pierre Du Rietz, grundare, chefsanalytiker och senior digital strateg, Web Service Award

 

 

Intresserad av Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2017? Beställ den här på vår webbplats.

Vill du veta mer om hur vi på Web Service Award kan hjälpa er med er digitala strategi för intranätet? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss