Sätt mål med intranätet!

I 2017 års trendrapport Hur mår Sveriges intranät så uppgav enbart 31 procent av intranätansvariga att det fanns mätbara mål med deras intranät. Eftersom att ha mål är grunden för att veta om man ger en nytta så hade vi på Web Service Award ett mål att fler intranät under 2018 skulle ha mätbara mål. Det stora målet är att alla intranät ska vara effektstyrda och ha mätbara mål.

I vår kamp för mätbara mål har vi varit ute och föreläst, bloggat och propagerat. Hur har det då gått? Är det nu fler intranät som har mätbara mål 2018 än tidigare? Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2018 ger svaret.

Och svaret är tyvärr NEJ! Det har blivit färre. Se bilden nedan.

Varför är det då viktigt att ha mätbara mål? Anledningarna är många. Om du inte vet vad din organisation vill med intranätet hur ska du då kunna veta att det du gör har en poäng?

Trendrapporterna visar även på att många intranät ansvariga tycker att de saknar de resurser som behövs för att driva intranätet. Men varför ska organisationen satsa resurser på något som de inte vet vad det ska ge för resultat?

Om du har ett syfte med intranätet och mätbara mål så kan du däremot visa om intranätet ger det resultat som önskas. Gör det inte det är det ett bra argument för att få ökade resurser.

Att sätta mål är viktigt. Men det är också viktigt att de är förankrade och relevanta. Vårt tips är att om möjligt utgå från affärs/verksamhetsmålen.

Tänk på att det är viktigt att ledningen godkänner de övergripande målen. Det är även viktigt att ni kan rapportera tillbaka till ledningen hur det går för målen.

Det är även bra om varje del på intranätet har ett syfte och mål. Grunden är att ni som intranätansvariga ska ha mandat att säga Nej om någon bara vill ”slänga ut” något på intranätet. Intranätet ska inte vara en plats där information går för att dö! Utan intranätet ska ge nytta till användaren och organisationen.

Genom att det finns mätbara mål även med undersidor så kan även de olika redaktörerna se vilken effekt som deras delar ger. Om det går bra så kan det bli något att göra om och om det är något som inte fungerar riktigt som tänkt så kan man fundera på hur man ska göra det bättre.

Vi på Web Service Award har som sen år 2000 mätt hur användarna av Sveriges intranät uppfattar intranäten. Vilken nytta ger den? Hur effektivt är det? Hittar användarna på intranätet? Får de informationen de är ute efter? För att nämna några av de områden vi mäter av intranäten på. En sak som alla de framgångsrika intranäten har gemensamt är det finns ett tydligt syfte med intranätet och mätbara mål. Arbetet med intranätet följs upp.

Ett gott exempel är Systembolagets intranät Vinet som både blev bästa intranät och bästa förbättrare 2018 i Web Service Award.

”Som ett av våra mål med intranätet har vi att det ska vara samhörighetsskapande. Det ska spegla vår kultur, få en att känna sig som en del av Systembolaget, göra det enkelt att dela med sig av goda exempel och enkelt att ta del av andras sådana.”  – Sara Forsling, gruppchef för redaktionen på Systembolaget.

 

28 procent av intranäten ska göras om under 2019

Trendrapporten visar även att hela 28 procent av alla intranät planeras att byggas om under 2019. Men tanke på de resurser som krävs för att bygga ett intranät så blir det ännu mer viktigt att sätta tydliga mål med intranätet och göra en nollbasmätning över nu läget. Hur ska man annars kunna visa på att det nya intranätet blivit bättre?

”Om intranätet inte har ett syfte, varför ska då användarna gå in på det? Om det inte finns ett syfte, hur ska man då kunna ta fram mätbara mål så att det går att följa upp att man faktiskt gör rätt saker?” – Tobias Mosstop, Martin & Servera [Vinnare av bästa intranät 2016 och 2015 i Web Service Award]

 

Dela vårt mål!

Du har nu möjligheten att dela Web Service Awards mål att alla intranät ska ha ett tydligt syfte och mätbara mål. Genom att göra det så har du all möjlighet att bli din organisations intranäthjälte.

För visst borde det se ut så här?

Det är inte heller så svårt att komma igång med att ta fram mål med intranätet. Vi på Web Service Award kan hjälpa till, men lite förberedelse brukar det ta ca en halvdag att tillsammans komma fram till mätbara, överenskomna och relevanta mål.

Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig att komma igång.

 

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

 

Intresserad av Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2018? Beställ den här på vår webbplats.

Vill du veta mer om hur vi på Web Service Award kan hjälpa er med er digitala strategi för intranätet? Kontakta oss så berättar vi mer!