Hur mår Sverigs webbplatser och intranät?

På Web Service Award-dagen den 30 januari 2019 så summerades resultatet av 2018 års Web Service index-undersökningar.  Inslaget med Pierre Du Rietz, VD och Chefsanalytiker på Web Service Award spelades in och kan ses här:

För att svara på frågan om Hur Sveriges webbplatser och intranät mår lutar vi oss mot resultatet av omfattande undersökningar för att ta reda på vad besökarna tycker samt om våra uppfattningar om beteende runt webbplatser och intranät är sanningar eller om vi gått på myter.

Inför föredraget har WSA  analysat data av hundratals webbplatsers trafikdata, beteendeanalyser och besöksundersökningar samt de årliga trendrapporterna Hur mår Sveriges webbplatser och intranät.

Pierre Du Rietz, Chefsanalytiker Web Service Award, kollar närmare på olika sanningar runt webbplatser och organisationerna bakom.

Du kan läsa mer om WSA-dagen ”Från Nystart till Guld” på vår webbplats. Där finns även filmer från övriga talare som deltog på WSA-dagen.

WSA-dagen 2019