Snälla – ge din sökfunktion en timmes tid i veckan!

Den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges intranät? av Web Service Award visar år från år att intranätens sökfunktion är en bortglömd funktion. Inte på det sättet att den inte används av användarna – det gör den, utan att det inte finns någon ansvarig och att det inte läggs ner tid på att förbättra sökfunktionen.

Andelen intranätansvariga  som uppgav att det inom deras organisation finns någon ansvarig för sökfunktionen är enbart 42 procent. Resten anser alltså inte att sökfunktionen är av en sådan vikt att det behövs någon som ansvarar för den.

Men om ingen är ansvarig för sökfunktionen, vem ska då arbeta med den för att göra förbättringar? Svaret är tyvärr att ingen gör det.

Detta blir även väldigt tydligt när vi ställer frågor om hur de arbetar med sökfunktionen.

  • Tar man ut rapporter över hur väl den fungerar?
  • Arbetar man med förbättringar?

Svaret är tyvärr även här NEJ! Det är bara 23 procent av de tillfrågade som uppger att de arbetar aktivt med att analysera de sökningar som inte ger resultat och det är bara 27 procent som jobbar aktivt med att analysera de vanligaste sökorden.

Varför är det då viktigt att arbeta med sökfunktionen? Den viktigaste anledningen är att du inte får en bra sökfunktion om du inte arbetar med den. Web Service Awards undersökningar av intranät och webbplatser visar ett klart samband mellan arbetsinsats och resultat.

Att sökfunktionen är ineffektiv och inte ger den hjälp den borde ge är även en insikt som intranätansvariga har och som stämmer överens med användarnas upplevelser.

I Web Service Awards undersökningar av hur användarna upplever olika intranät så är det i snitt 33 procent som tycker att de får hjälp av intranätets sökfunktion och hela 39 procent anser att de inte får det. Det är en lägre andel än snittet för intranätansvariga där 45 procent tycker att deras intranäts sökfunktion är bra.

Men om det nu finns en insikt om att sökfunktionen inte ger ett bra resultat – varför arbetar man då inte mer aktivt med att förbättra sökfunktionen?

Ett skäl är troligen okunskap om hur man ska göra.

Ett tips här är att börja med att se över vilka rapporter som finns i ditt sökverktyg. Alla de stora leverantörernas sökfunktioner har en rapportcentral.

När du har rapporterna så kan du där se vilka ord som ger icke-träffar och vilka som ger träffar men där användaren inte väljer att gå vidare.

Testa och se vad som händer när du gör motsvarande sökning.

Beroende på resultatet – åtgärda. Tex lägg in synonymer, felstavningar eller riktade sökträffar.

Det är inte så svårt att göra detta. Men det gäller förstås att komma igång. Det är också roligt att jobba med sökfunktionen eftersom du ser resultat av dina åtgärder i rapporterna.

Så se till att komma igång. Det kan vara bra att ta lite hjälp i början. Kontakta gärna oss på Web Service Award så lotsar vi er framåt. När du har kommit upp på en hygglig nivå så kan du ha en rutin att arbeta med sökfunktionen åtminstone en timme i veckan.

Det borde väl inte vara omöjligt? Dina användare kommer att tacka dig!

 

Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig att komma igång.

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

 

Intresserad av Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2018? Beställ den här på vår webbplats.

Vill du veta mer om hur vi på Web Service Award kan hjälpa er med att komma igång med arbetet att förbättra er sökfunktionalitet? Kontakta oss så berättar vi mer!