Prata med ekonomer på ekonomers språk!

Efter sommaren så kommer många företag/organisationer att påbörja sitt budgetarbete. Krav/önskemål ska in från olika delar av förvaltningen där de äskar medel för sina projekt och utveckling. Sen kommer prioriteringar att ske och förhandlingar att få med just era punkter i budgeten. Men hur bra brukar ni lyckas?

Troligen inte så bra som ni skulle vilja visar de årliga trendrapporterna Hur mår Sveriges webbplatser samt Hur mår Sveriges intranät. Enbart 44 procent av webbplatsansvariga och 35 procent av intranätansvariga tycker att de har tillräckligt med ekonomiska resurser för att driva deras webbplats/intranät. De tycker inte heller att det finns tillräckligt med personal eller tekniska resurser för att hantera webbplats/intranät. Och så här har det sett ut sen vi på WSA startade trendundersökningarna 2008 [Beställ rapporterna här].  Hur kommer det sig?

Det saknas mål!

Ett av de största skälen är att vi är dåliga på visa på nyttan med ökade resurser. Det saknas mål med våra digitala kanaler. 38 procent av webbplatsansvariga uppgav att de inte finns några mätbara mål med deras webbplats. För intranäten är det ännu värre. Hela 69 procent uppgav att de inte har några mätbara mål med sitt intranät.

Tänk på! Om det inte finns några mål. Hur ska du då kunna visa att du gör någon nytta?

Visa på fakta!

När du ska äska pengar så blir du stärkt av att kunna visa på fakta. Vad vill du med er webbplats/intranät? Eller för den delen med olika funktioner. Gör användarna det du tänkt? Hur uppfattas detta av dina besökare/användare? Vilken effekt ger sidan?

Allt detta är mätbart. Du kan ta reda på hur många besökare olika sidor har samt om de går vidare på webbplatsen som tänkt via trafikanalys. Du kan se skrollbeteende via heatmaps. Och du kan via enkäter ställa frågor till besökarna hur de upplever webbplatsen/intranätet. Metoderna finns!

Vad är då fördelen med detta? Den stora fördelen är att du kan visa på siffror och presentera hur det ser ut och var du vill hamna. Genom att till detta koppla dina mål och budgetönskningar så kommer du ifrån det mer flummiga att vår webbplats/intranät känns gammal till att veta hur den verkligen uppfattas. Du kan prata med ekonomer på ekonomers språk! Och lita på mig, känslor (hur äkta de än må vara) vinner inte över ett härligt diagram!

 

Vill du veta mer om vad era besökare tycker om er webbplats/intranät? Behöver ni ha hjälp med att ta fram mätbara mål? Vi finns här för att hjälpa er! Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

 

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm