Innehåll utan kontroll

Att en webbplats är viktigt håller nog de flesta med om. Företag och organisationer lägger även ner stora resurser på webbplatserna (även om många webbansvariga vill ha mer). Det betalas höga belopp i annonsering av länkar och sökord i tex Google. Nästan alla annonser har en länk till en webbplats. Men hur bra är innehållet på Sveriges webbplatser? Hur arbetas det med texterna?

Vi på analys och undersökningsföretaget Web Service Award utför årligen en studie för att se hur organisationerna bakom webbplatserna jobbar med bla innehållet. Studien bygger på enkätintervjuer av drygt 500 webbplatsansvariga. [Se rapporten: Hur mår Sveriges webbplatser 2017]

60 procent, av webbplatsansvariga tycker att informationen på deras webbplats är lätt för besökarna att förstå. Hur kommer det sig att det inte är fler? Tyvärr visar studien på att det är lite si och så med kvalitetssäkringen av innehållet.

Enbart 37 procent av de tillfrågade uppger att de har tid avsatt för granskning och bearbetning av texter innan de publiceras på webbplatsen, vilket är i samma nivå som i förra årets trendundersökning.

De flesta har heller inte något stöd i rutiner. Enbart 45 procent uppger att de har rutiner för hur man ska arbeta med språkgranskningen inför publiceringen. Även här är det ungefär samma andel som förra året. Att det är så låga andelar gör att det finns en stor risk att mycket information som publiceras är av bristfällig kvalitet.

Lite bättre blir det när vi frågar om det finns rutiner för att informationen är korrekt på webbplatsen. Det är 56 procent som uppger att det finns. Här ser vi även en stigande trend över tiden.

Med tanke på vikten av att innehållet på webbplatsen är bra är det ju sorgligt att inte hälften av webbansvariga har några rutiner för att säkerställa att nya texter på deras webbplatser är bra. Vad är poängen med att driva trafik eller för den delen ha en webbplats om man inte vet om innehållet är bra?

 

Vad tycker besökarna?

Vi på Web Service Award utför årligen ett hundratal webbplatsundersökningar för att ta reda på hur våra uppdragsgivares besökare uppfattar deras webbplatser. När vi slår ihop resultatet så får vi fram ett benchmark värde på hur en snittwebbplats uppfattas.

Undersökningarna visar att i snitt så tycker 71 procent av besökarna som tycker att de får den information de vill ha medan 13 procent av besökarna inte tycker de får det.

När det gäller tydligheten (att besökarna tycker att det är enkelt att ta till sig och förstå informationen), tycker även här i snitt 71 procent av besökarna att det är det. 12 procent tycker däremot att det inte alls är enkelt att förstå informationen.

Vad vi ser är att mer än var tionde webbplatsbesökare har svårt eller mycket svårt att ta till sig innehållet på webbplatsen. Spannet mellan de med lägst och högst index på tydlighet är stort. 2016 var det  det lägsta indexet 43 och 87 som högst.

 

Vikten av att analysera besöksmönstret

För att kunna göra en bra analys över innehållet så måste webbansvarig/sidansvarig kunna svara på två frågor.

1 Vad är syftet med sidan?

2 Vem är målgruppen?

Om man inte kan svara på detta så är det omöjligt att svara på om sidan ger en önskad effekt. Tyvärr så visar trendundersökningen att det är rätt vanligt att syftet med webbplatsernas olika undersidor är oklart [Se även blogginlägg Webbplatser utan styre].

Hur gör man då en bra analys över hur bra innehållet är på en webbplats? Det är alltid klokt att utgå från besökarna, via tex besöksundersökningar [se benchmarkundersökningar]. Vad tycker de om innehållet? Är det relevant? Förstår man innehållet? Vet man det så vet vi deras attityd.

Sen bör man göra observationer. Hur tar besökarna till sig innehållet? Här är det klokt att göra heatmaps och klickanalyser på olika sidor. Hur ser scrollbeteendet ut på desktop och mobilen? Hur stor del av sidan ser besökarna innan de lämnar? Klickar de på det vi vill att de ska klicka på?

Genom att veta deras beteende så kan vi börja optimera sidstrukturen så att den ger en större effekt mot de mål vi satt upp.

Utöver detta är det också klokt att se över språket. Låt gärna en kollega läsa igenom texterna innan publicering. Har du en text som legat ute ett tag? Läs igenom texten igen eller ännu bättre låt en utomstående göra det. Fyller den sitt syfte? Eller har det blivit en sida som borde förpassas till informationskyrkogården?

Genom att jobba effektivt och målmedvetet så kan vi lyfta Sveriges webbplatser så att fler sidor fyller ett syfte och ger ett värde till besökarna.

 

Trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2017? Finns att beställa kostnadsfritt  på vår webbplats. [Beställ här! »]

Vill du ha hjälp med att sätta mål med er webbplats? Vi finns här för dig.

Kontakta oss