Hur mår Sveriges CMS enligt webbplatsansvariga?

Att ha ett fungerande CMS är avgörande för webbansvariga för deras arbete med sina webbplatser. Ett CMS kan hjälpa eller försvåra för redaktörerna att arbeta med webbplatsen.

I Web Service Awards trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2017” intervjuas 524 webbplatsansvariga från olika företag, myndigheter och organisationer om hur de ser på sin webbplats, vilket CMS de har, hur gamla versioner de sitter med och hur de uppfattar sitt verktyg mm.

Vilka CMS är vanligast att använda?

CMS-andelar-2017

EPiServer är det vanligaste publiceringsverktyget (CMS) i Sverige. Det är hela 46 procent som valt EPiServer. Det näst vanligaste verktyget är SiteVision med en marknadsandel på 16 procent. Sen kommer WordPress med en andel på 10 procent. Efter dessa tre blir det ytterligare ett hopp ner till Drupal som har en andel på fyra procent. Efter dessa fyra kommer en rad olika verktyg.

Om man jämför andelarna med Intranät (se blogginlägget om CMS intranät) så är det även där EpiServer i topp (37 procent), SiteVision har 19 procent och Sharepoint 26 procent. Just när det gäller Sharepoint är det en stor skillnad mot för webbplatserna. Det är bara 2 procent som uppger att de har Sharepoint som CMS för sin webbplats.

En annan skillnad är att de två stora opensource verktygen WordPress och Drupal har totalt 14 procent av webbplatserna men bara tre procent av intranäten.

Det finns alltså en skillnad mellan hur vissa organisationer gör sina val av CMS för webbplatsen och sitt intranät.

Utveckling över tiden

CMS-utveckling-2009-2017-4stora

 

Om man ser på trenden för de olika CMSen så har EpiServer ungefär samma marknadsandel som föra året. De verkar ha hamnat på en platå att ligga runt 46 procent. Är en otroligt stark prestation att ligga på en sådan hög andel år till år. EpiServer verkar var ohotade som nummer ett på marknaden vad gäller storlek.

SiteVision ökar i år till 16 procent från 13 procent 2016. Här ser vi en stigande trend över tiden med växande marknadsandelar. SiteVision har under åren haft en säker andra placering.

WordPress fortsätter att öka. 2012 var andelen en procent sen har marknadsandelarna stadigt ökat till i år till 10 procent.  Det innebär att allt fler större organisationer nu har tagit till sig WordPress som CMS, vilket är intressant eftersom det för några år sen inte sågs som ett alternativ för den mer ”professionella” webbmarknaden som de kommersiella CMSen och webbyråerna slåss om.

För WordPress Open source ”kollega” Drupal så har det däremot inte skett någon ökning i marknadsandelar. Drupal ligger stabilt med en marknadsandel på 4 procent.

Vad tycker webbplatsansvariga om sitt CMS?

I trendrapporten så frågade Web Service Award webbplatsansvariga hur de uppfattar sitt CMS på en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt).

CMS-2017-uppfattning

Undersökningen visar att 68 procent tycker att de har ett väl fungerande CMS. 19 procent är ”mellanmjölk”, tycker att det varken är bra eller dåligt. mer än var tionde, 13 procent är direkt negativa och tycker deras CMS är dåligt.

Hur gamla är versionerna av CMS verktygen?

Det finns fler faktorer över hur webbansvariga uppfattar sina CMS. En är hur gamla versioner av sitt CMS verktyg de har för driften av sin webbplats.

CMS-ålder-2017

Väldigt många, 37 procent, uppger att de haft sin version av sitt CMS i fem år eller mer. Med tanke på den snabba utvecklingen så är detta lite skrämmande. Som ett exempel det var få CMS som hade ett bra stöd för mobila enheter för fem år sen.

Har då ålder någon betydelse för hur nöjd webbansvariga är med sitt CMS?

WSAtrend17-CMS-age-NKI

Webbplatsansvariga som har nya versioner av sitt CMS är betydligt mer nöjda än de som har äldre versioner. 83 procent av de som haft sitt i upp till ett är tycker att deras CMS är väl fungerande. Sen sjunker andelen som är nöjda ner till 61 procent för de som haft sitt CMS i fem år eller mer.

Andelen negativa ökar även med tiden. 4 procent av de som har nya CMS är missnöjda och sen stiger den andelen till 17 procent som är uttalat negativa i gruppen 5 år eller mer.

Så, hur gammal version man har för sitt CMS har en stor betydelse.

En rimlig rekommendation är därför att inte vänta längre än 3 år med att uppgradera sitt CMS till en ny version.

Hur nöjd är webbansvariga med de olika CMS verktygen?

En annan viktig faktor för att se hur nöjd webbansvarig är med sitt CMS är att se på vilket CMS de använder. Vi hart därför brutit ner resultatet per CMS och visar här på hur det ser ut för de med högst marknadsandelar.

CMS-NKI-WSAtrend17

I topp ligger även i år SiteVision som är det CMS som har helt klart störst andel nöjda användare. Hela 93 procent av webbplatsansvariga som har SiteVision uppger att de tycker att de har ett väl fungerande CMS. Vilket är den högsta kundnöjdheten med ett CMS som vi har sett under alla år vi gjort trendundersökningarna.

Näst nöjdast med sitt CMS är de som har WordPress. Där uppger 81 procent att de har ett väl fungerande publiceringsverktyg.

Värt att notera är att alla de fyra CMSen med störst marknadsandelar ligger över snittet på 69 procent. Totalt sett har dessa fyra 76 procent av marknaden. Undersökningen visar att det finns en klar orsak till detta. Nöjda användare.

Varför är det då viktigt med ett bra CMS?

Om man inte har ett fungerande CMS så kommer man som organisation inte jobba effektivt och det minskar användarnyttan som webbplatsen ger. Mycket av fokus kommer att ligga på negativa delar så som ”Det är krångligt att uppdatera”, ”Verktyget göra att vi inte kan lägga till funktioner”, ”Det hänger sig”, ”Det är inte mobilanpassat”, ”Det är svårt att utbilda redaktörer”.

Det tar helt enkelt mycket negativ energi ifrån organisationen. Energi som borde läggas på att utveckla webbplatsen och göra så att det blir effektivare och ger en större nytta åt organisationen och besökarna/användarna av webbplatsen.

 

Att ha ett bra och fungerande CMS är en grund för att kunna göra ett bra webbplats samt att vidareutveckla webbplatsen. Devisen att arbetet börjar när webbplatsen lanseras är sant. Det är även viktigt att redaktörerna kan lägga ut och ändra information på ett bra sett och även att intranätansvariga kan följa upp och utveckla intranätet. Ett bra CMS är en förutsättning för detta. Om inte CMS:et funkar så kommer stor energi läggas på CMS:et och hur jobbigt det är i stället för att jobba med att intranätet ska leverera en högre nytta.

Men att ha ett bra CMS är inte allt. För att lyckas med att skapa en effektivt webbplats som ger nytta så måste det även finnas ett syfte och mål med webbplatsen [se tidigare blogginlägg Webbplatser utan styre]. Det viktigaste av allt borde vara att webbplatsen ger en nytta till besökarna och därigenom även för organisationen som driver webbplatsen. För att veta om det görs så behöver användarnas involveras.

En bra start är att fråga användarna om hur de uppfattar intranätet gärna också med jämförelsevärden från andra webbplatser t.ex. via Web Service Awards undersökningar och analyser av webbplatser [Läs mer  här på vår webbplats»].

 

——-

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2017»

 

Vill du veta mer om WSA och våra tjänster? Vi älskar att analysera webbplatser och intranät!

Kontakta oss