Webbplatser utan styre!

Hur ska man kunna lyckas om man inte vet vad man vill? Svaret är ju självklart att det kan man inte. Men trots att ha mål är en grund för framgång så saknar nästan 4 av 10 webbplatser mätbara mål. [Visar WSAs trendrapport Hur mår Sveriges Webbplatser 2017 som bygger på svar på drygt 500 webbplatsansvariga]

WSAtrend17-mål

I trendrapporten som bygger på frågor till runt 500 webbplatsansvariga ställdes även frågan om det fanns ett syfte med webbplatsen. 78 procent svarade att de fanns ett uttalat syfte. Men av dessa så är det inte alla som har tänkt på att syftet ska vara mätbart. Om det inte är mätbart så kan man inte följa upp om det uppfylls eller inte.

Ännu mer nedslående blir det när vi ser på om det finns ett syfte med webbplatsens olika undersidor. Där är det enbart 58 procent som uppger att det finns.

Trendrapporten visar även på att bara 70 procent uppger att det finns en definierad målgrupp till webbplatsen.

Det är tyvärr en stor andel webbplatser som inte klarar av grundkravet. Att det ska finnas ett syfte, målgrupp och mätbara mål.

Hur är det då med mätbara mål? Är det en generellt problem eller för en viss grupp?

WSAtrend17-mål-uppdelat

Undersökningen visar att det är vanligast att ha mätbara mål inom de med e-handel. 86 procent har är mätbara mål (är i för sig konstigt att inte 100% uppgav att de hade det eftersom ökad försäljning borde vara ett mål för alla). Efter dem kommer företagen där 71 procent har mätbara mål. Sen sjunker det ordentligt för både organisationer/förbund och inom det offentliga. Här är det i snitt 55 procent som har mätbara mål och 45 procent som inte har det.

Med tanke på de pengar som läggs ner på webbplatser är det konstigt att ledningen inte ställer det som krav. Borde även vara ett krav när man tar en anställning som webbansvarig att man vet varför ens webbplats finns och hur de målen följs upp.

Att mål är viktigt visar inte minst våra genomförda undersökningar av Sveriges webbplatser. Det finns ett klart samband mellan de som får högt resultat av sina besökare/kunder och de som ett tydligt syfte med varför webbplatsen finns och vem som målgruppen.

misson-användarna

Vi på Web Service Award är därför ute på en mission från användarna att alla webbplatser ska ha mätbara mål. Hoppas att ni är med oss i detta så att vi kan öka värdet ännu mer på Sveriges webbplatser.

 

Trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2017? Finns att beställa kostnadsfritt  på vår webbplats. [Beställ här! »]

Vill du ha hjälp med att sätta mål med er webbplats? Vi finns här för dig.

Kontakta oss