Vad är poängen med ett intranät?

Att ha ett intranät är mer eller mindre en självklarhet för större organisationer. Men varför finns intranätet? Vilken nytta ska det ge användarna? Finns det ens något syfte med intranätet? Några mätbara mål?

För att svara på de frågorna så har vi på Web Service Award frågat 268 intranätansvariga om syfte, användning och mål med deras intranät. [Se även trendrapporten: Hur mår Sveriges Intranät 2016].

Undersökningen visade att bra 20 procent av intranätansvariga tycker att deras intranät används av medarbetarna i den utsträckning som de vill (för ledningen är det bara 16 procent).

Hur kan det komma sig? Förstår inte medarbetarna vad de ska göra på intranätet? Ser de inte nyttan?

Svaret på den frågan är tyvärr ofta nej!

Andelen intranätansvariga som uppger att det finns ett syfte med intranätet samt hur intranätet används. Blå staplarna är andelen 4:or och 5:or de röda staplarna är andelen 1:or och 2:or. Andelar i procent.

Andelen intranätansvariga som uppger att det finns ett syfte med intranätet samt hur intranätet används. Blå staplarna är andelen 4:or och 5:or de röda staplarna är andelen 1:or och 2:or. Andelar i procent.

69 procent av intranätansvariga uppger att det finns ett syfte med deras intranät. 13 procent säger att det inte alls finns ett syfte och 18 procent har ingen aning om det finns eller inte.

 Men är det inte konstigt att inte alla intranätansvariga svarade att det finns ett syfte med sitt intranät? Om det inte finns ett syfte vad är då poängen med att ha ett intranät? Varför ska de 31 procenten i överhuvudtaget bry sig om att jobba med sitt intranät? Borde det inte vara det första man som intranätansvarig får reda på när man blir ansvarig just syftet med sin arbetsuppgift?

Än värre blir det när vi frågar om det finns definierade syften med intranätets undersidor då är det bara 37 procent av intranätansvariga som säger att det finns? Men borde inte alla sidor på intranätet ha ett syfte? Varför finns de annars där?

I enkäten som ligger till grund för trendrapporten ”Hur mår Sveriges Intranät 2016” frågar vi även om intranätansvariga tycker att medarbetarna och ledning använder intranätet i den utsträckning som de vill. Vilket de inte gör. Men varför skulle de göra det när det inte finns ett klart syfte med intranätet och dess undersidor?

Vi frågade även om det fanns några mätbara mål med intranätet.

Andelen intranätansvariga som uppger att det finns mätbara mål för deras intranät. Andelar i procent.

Andelen intranätansvariga som uppger att det finns mätbara mål för deras intranät. Andelar i procent.

Hela 71 procent av intranätansvariga uppgav att det inte fanns! Om det inte finns mätbara mål hur ska de då kunna visa att intranätet ger en nytta till medarbetarna?

Vi ställer även frågan om intranätet är anpassat efter medarbetarnas behov. Vilket vän av ordning kan tycka är en självklarhet, men icke!

Andelen intranätansvariga som uppger att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov. Andelar i procent.

Andelen intranätansvariga som uppger att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov. Andelar i procent.

Enbart 34 procent uppger att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov. 38 procent har ingen aning om det är det eller inte och 28 procent tycker deras intranät inte alls är det. Om inte medarbetarna/användarnas behov står i centrum när intranätet utvecklas så är intranätet dömt till att misslyckas och blir ”Det svarta hålet”, ”Marianergraven – man vet aldrig vad man hittar där ner” eller ”Informationskyrkogården”.

Men det går att hindra intranätet från att bli en ineffektiv koloss som bara tar massa resurser och inte ger någon nytta.

  • Sätt mål!
  • Bestäm att alla sidor ska ha ett syfte och mätbara mål!
  • Få mandat att säga nej till att lägga ut sidor där det inte finns ett uttalat syfte och mål!
  • Mät och kvalitetssäkra

Om ni gör det så kommer det ge effekt. Ett av många bevis på det är Martin & Servera som vann utmärkelsen Bästa intranät i Web Service Award 2015.

”Vi har gått från att ha ett väldigt tydligt syfte till att bli Sveriges bästa intranät”

-Tobias Mossop, ansvarig internkommunikation Martin & Servera

Hela filmen från föredraget finns att se nedan:

 

Vill du veta med hur vi på Web Service Award kan hjälpa dig att lyfte ert intranät? Kontakta oss så berättar vi mer [till WSAs kontaktsida»]

Vill du läsa mer om trender runt intranät? Beställ trendrapporten Hur mår Sveriges Intranät 2016?

Vill du veta och få siffror på hur ert intranät mår? Vi hjälper dig. Läs mer om våra undersökningar här på vår webbplats»