Hur mår CMSen bakom Sveriges intranät 2016?

En viktig faktor för att kunna skapa ett bra intranät är att det finns ett bra CMS som underlättar för organisationen att skapa och vidareutveckla intranäten. Men vad tycker intranätansvariga om sina CMS? Fungerar de bra? Vilket CMS har de? Hur gamla versioner är det? Hur ser det ut med supporten? Dessa är några av frågorna som Web Service Award ställt till 270 intranätansvariga [Se även rapporten Hur mår Sveriges intranät 2016].

 

Marknadsandelar för CMS på intranäten

Vilka CMS som används för intranät 2016. (Källa: Hur mår Sveriges intranät 2016, Webserviceaward.com

Vilka CMS som används för intranät 2016.

EpiServer har den största marknadsandelen när det gäller CMS för Sveriges intranät. Hela 37 procent av intranätansvariga uppger att de har EpiServer som CMS. EpiServer är även störts när det gäller de publika webbplatserna i motsvarande målgrupp. Där är andelen 47 procent [Se blogginlägg Hur mår Sveriges CMS enligt webbplatsansvariga].

Näst störst är Sharepoint med 26 procent. Sharepoint har en stark ställning som CMS för intranät. Mycket större än vad de har för publika webbplatser där andelen är enbart 2 procent.

SiteVision är tredje störst med en andel på 19 procent. Vilket är samma andel som för publika webbplatser. Det verkar som att de som har SiteVision gärna har det som CMS för alla sina digitala kanaler.

Sen finns en rad andra CMS med en lägre andel.

 

Utveckling över tiden

Diagrammet ovan visar trenden över marknadsandelar för de tre största CMS:en från 2008 till 2016. Källa Hur mår Sveriges intranät 2016, Webserviceaward.com

Diagrammet ovan visar trenden över marknadsandelar för de tre största CMS:en från 2008 till 2016.

Sitevision är det CMS som ökar sina marknadsandelar mest under de senaste två åren. 2014 var det 12 procent av intranäten som hade SiteVision som CMS och nu 2016 har andelen ökat till 19 procent.

Sharepoint ökade tidigare sina marknadsandelar stadigt mellan 2011 och 2015. I år ser vi att utvecklingen planar ut. 2015 var andelen 27 procent och i år är den 26 procent.

EpiServer hade en negativ trend mellan 2013 till 2015. Så deras marknadsandelar för intranät gick ner från 42 procent till 36 procent. Men i år verkar den trenden bruten och marknadsandelen har ökat till 37 procent.

 

Vad tycker intranätansvariga om sitt CMS?

Hur CMSen bakom intranätet uppfattas av intranätansvariga

Hur intranätansvariga uppfattar sitt CMS. Andel i procent. Antal respondenter: 270.

Undersökningen visade att 58 procent av intranät ansvariga tycker att de har ett välfungerande CMS för sitt intranät. Andelen som inte tycker att de har ett bra CMS är hela 23 procent. 19 procent svarade en trea, verken eller. Att nästan var fjärde intranätansvarig tycker att deras CMS är dåligt visar på att för många så är CMSet ett hinder i stället för en tillgång för att arbeta med sina intranät.

 

Hur gamla är versionerna av CMS verktygen?

Det finns fler faktorer över hur intranätansvariga uppfattar sina CMS. En är hur gamla versioner av sitt CMS verktyg de har för driften av sitt intranät.

Åldern på versionen av publiceringsverktygens. Andel i procent. Källa: Hur mår Sveriges intranät 2016, Webserviceaward.com

Åldern på versionen av publiceringsverktygens. Andel i procent.

Hela 45 procent av de tillfråga intranätansvariga uppger att de haft sin version av CMS:et i 5 år eller mer. 20 procent uppger att de haft sin version i 3-4 år. 16 procent har under året bytt eller uppgraderat sin version av CMS:et.  Vi ser att många, 65 procent, har en version av CMS:et för sitt intranät som är mer än tre år gammalt. Normalt så sker det en stor teknikutveckling över tiden som dessa företag inte då tar del av genom att de inte uppgraderar sitt CMS.

Har det nu då någon betydelse? Svaret på den frågan är JA!

Uppfattning om publiceringsverktyget uppdelat i ålder på version. Andel i procent. Källa: Hur mår Sveriges intranät 2016, Webserviceaward.com

Uppfattning om publiceringsverktyget uppdelat i ålder på version. Andel i procent.

De intranät ansvariga som har nya versioner av sitt CMS är betydligt mer nöjda än de som har äldre versioner. 83 procent av de som haft sitt i upp till ett är tycker att deras CMS är väl fungerande. I gruppen 3-4 år så sjunker andelen ner till 51 procent. Antalet uttalat negativa ökar även till 25 procent. I gruppen som haft sin version av CMS:et i fem år eller mer så är andelen positiva 50 procent men andelen negativa ökar ytterligare till 31 procent. I den här gruppen är det även en stor andel som ger bottenbetyget ett för sitt CMS hela 17 procent. Så, hur gammal version man har för sitt CMS har en stor betydelse.

 

Hur nöjd är intranätansvariga med de olika CMS verktygen?

En annan viktig faktor för att se hur nöjd intranätansvarig är med sitt CMS är att se på vilket CMS de använder. Vi hart därför brutit ner resultatet per CMS och visar här på hur det ser ut för de tre största.

Intranätansvarigas uppfattning om deras CMS uppdelat på de tre största CMS:en. Andel i procent.

Intranätansvarigas uppfattning om deras CMS uppdelat på de tre största CMS:en. Andel i procent.

Absolut nöjdast med sitt CMS är de intranätansvariga som har SiteVision. Det är hela 90 procent av de som har SiteVision som tycker att det har ett väl fungerande CMS. De har även störst andel som ger dem en femma i betyg, hela 53 procent. Detta är ett extremt bra betyg för CMSet och långt över snittet.

EpiServer ligger något över snittet med 62 procent som tycker att det är ett välfungerande CMS.  Andelen negativa är dock betydligt lägre än snittet, 13 procent jämfört mot 23 procent.

Minst nöjd är de intranätansvariga som har Sharepoint som CMS. Det är enbart 41 procent som uppger att det är ett väl fungerande CMS. Andelen som är uttalat negativa är högt. Hela 34 procent tycker att verktyget inte är bra.

När vi ser på medelvärdet för de olika CMS verktygen så har SiteVision höra 4,2 följt av EpiServer på 3,7. Snittet för alla CMS är på 3,5. Sharepoint hamnar en bra bit under snittet på 2,8.

Hur nöjd intranätansvariga är med sitt CMS. Medelvärdet på en femgradig skala.

Hur nöjd intranätansvariga är med sitt CMS. Medelvärdet på en femgradig skala.

Varför är det då viktigt med ett bra CMS?

Att ha ett bra och fungerande CMS är en grund för att kunna göra ett bra intranät samt att vidareutveckla intranätet. Devisen att arbetet börjar när intranätet lanseras är sant. Då är det även viktigt att redaktörerna kan lägga ut och ändra information på ett bra sett och även att intranätansvariga kan följa upp och utveckla intranätet. Ett bra CMS är en förutsättning för detta. Om inte CMS:et funkar så kommer stor energi läggas på CMS:et och hur jobbigt det är i stället för att jobba med att intranätet ska leverera en högre nytta.

Men att ha ett bra CMS är inte allt. För att lyckas med att skapa ett effektivt intranät som ger nytta så måste det även finnas ett syfte och mål med intranätet [se tidigare blogginlägg Vad är poängen med ett intranät]. Det viktigaste av allt borde vara att intranätet ger just en nytta till organisationen och medarbetarna. För att veta om det görs så behöver användarnas involveras. En bra start är att fråga användarna om hur de uppfattar intranätet gärna också med jämförelsevärden från andra intranät, t.ex. via Web Service Awards intranätundersökningar [Läs mer om intranätundersökningar här på vår webbplats»].

 

—-

Vill du läsa mer om trender runt intranät? Beställ trendrapporten Hur mår Sveriges Intranät 2016?

Vill du veta och få siffror på hur ert intranät mår? Vi hjälper dig. Läs mer om våra undersökningar här på vår webbplats»