Hur mår Sveriges CMS enligt webbplatsansvariga?

Att ha ett fungerande CMS är avgörande för webbansvariga för deras arbete med sina webbplatser. Ett CMS kan hjälpa eller försvåra för redaktörerna att arbeta med webbplatsen.

I Web Service Awards trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2016” intervjuas 575 webbplatsansvariga från olika företag, myndigheter och organisationer om hur de ser på sin webbplats, vilket CMS de har, hur gamla versioner de sitter med och hur de uppfattar sitt verktyg mm.

Vilka CMS är vanligast att använda?

Vilka CMS som används för webbplatser 2016. Andel i procent.

Vilka CMS som används för webbplatser 2016. (Källa: Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Webserviceaward.com

Klart störst marknadsandel har EpiServer. Det är hela 47 procent som valt EpiServer som CMS för sina webbplatser.  På andra plats kommer SiteVision med en marknadsandel på 13 procent. Tredje störst är WordPress med andel på 8 procent. Tillsammans har dessa tre hela 68 procent av marknaden. Efter dessa tre så kommer ett till Opensource verktyg, Drupal, med 4 procent. Sen blir det en rad verktyg som ligger på 2-1 procent och ytterligare fler som har under en procent av marknaden. Sex procent uppger att de har egentillverkade verktyg.

Om man jämför andelarna med Intranät (se blogginlägget om CMS intranät) så är det även där EpiServer i topp (36 procent), SiteVision har 16 procent och Sharepoint 27 procent. Just när det gäller Sharepoint är det en stor skillnad mot för webbplatserna. Det är bara 2 procent som uppger att de har Sharepoint som CMS för sin webbplats.

En annan skillnad är att de två stora opensource verktygen WordPress och Drupal har totalt 12 procent av webbplatserna men bara fyra procent av intranäten.

Det finns alltså en viss skillnad mellan hur vissa organisationer gör sina val av CMS för webbplatsen och sitt intranät.

 

Utveckling över tiden

iagramet ovan visar trenden per CMS från 2009 till 2016, marknadsandelar är i procent.

Diagrammet ovan visar trenden över marknadsandelar per CMS från 2009 till 2016. Källa Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Webserviceaward.com

Om man ser på trenden för de olika CMSen så har EpiServer en positiv trend. 2009 var deras andelar 32 procent och sen har det stadig ökat, förutom 2015 då andelen sjönk, till årets nivå på 47 procent. Vilket är en otroligt stark prestation.

SiteVision har en mer stabil trend runt 13 procent. Det är ny högre nivå än tidigare. Under 2009 till 2012 var deras marknadsandelar runt 9 procent.

WordPress har en ökande trend. 2012 var andelen en procent sen har marknadsandelarna stadigt ökat till i år 8 procent.  Det innebär att allt fler större organisationer nu har tagit till sig WordPress som CMS vilket är intressant eftersom det för några år sen inte sågs som ett alternativ för den mer ”professionella” webbmarknaden som de kommersiella CMSen och webbyråerna slåss om.

Andelen som har ett egentillverkat publiceringsverktyg ökar även i årets undersökning till en andel på 6 procent. 2015 var andelen 5 procent och 2014 var andelen 4 procent. 2014 var bottenrekordet för egentillverkade CMS. Tidigare hade det stadigt sjunkit år från år sen 2009 då andelen var hela 19 procent. Som tidigare år är det i framför allt i gruppen e-handlare där vi hittar egentillverkade CMS-verktyg, 17 procent uppger att de har det (i trendrapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser 2016” sid 28 finns andelarna nedbrutna på olika organisationsformer).

 

Vad tycker webbplatsansvariga om sitt CMS?

I trendrapporten så frågade Web Service Award webbplatsansvariga hur de uppfattar sitt CMS på en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt).

Undersökningen visar att 69 procent tycker att de har ett väl fungerande CMS och hela 18 procent är direkt negativa. 13 procent är ”mellanmjölk”, tycker att det varken är bra eller dåligt.

Hur webbansvariga uppfattar sitt CMS. Andel i procent.

Hur webbansvariga uppfattar sitt CMS. Andel i procent. Källa: Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Webserviceaward.com

Andelen som anser att de har ett väl fungerande publiceringsverktyg ökar för första gången på tre år. För hoppningsvis är det en början på en ny positiv trend där allt fler är nöjda med sitt CMS.

När man ser på andelen nöjda med CMSet så är det flera faktorer som bör beaktas, val av verktyg men även hur gammal version av verktyget man har.

 

Hur gamla versioner av CMSet har man?

Mer än var tredje webbplats har ett CMS som är 5 år eller äldre. Men det är även en stor andel, var femte webbplats, som har ett nytt eller ny version av sitt CMS.

Publiceringsverktygens ålder. Andel i procent.

Åldern på versionen av publiceringsverktygens. Andel i procent. Källa: Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Webserviceaward.com

Har det då någon betydelse hur gammal version av CMSet man har? Är det någon skillnad mellan en ny version eller ett som är fem år gammalt?  Undersökningen visar på ett tydlig Ja på de frågorna.

Uppfattning om publiceringsverktyget uppdelat i ålder på version. Andel i procent. Källa: Hur mår Sveriges webbplatser, Webserviceaward.com

Uppfattning om publiceringsverktyget uppdelat i ålder på version. Andel i procent. Källa: Hur mår Sveriges webbplatser, Webserviceaward.com

De som är mest nöjda med sitt nuvarande CMS är de som nyss har skaffat nytt eller bytt version. I den gruppen är hela 89 procent nöjda med sitt verktyg. Även bland de som haft sin version i 1-2 år är det en hög andel nöjda, 75 procent, men sedan sjunker andelen kraftigt. I gruppen som haft sitt CMS 3-4 år sjunker andelen som är nöjda med sitt CMS till 62 procent, och sen ner till 60 procent för de som haft sin version i fem år eller mer. Det är inte en överraskning att de som haft sin nuvarande version av publiceringsverktyget längst anser att det fungerar sämst. Exakt samma trend har vi sett i tidigare års undersökningar.

En rimlig rekommendation är därför att inte vänta längre än 3 år med att uppgradera sitt CMS till en ny version.

 

Hur nöjda är intranätansvariga med de olika CMSen?

En intressant fråga är om valet av CMS har någon betydelse för hur nöjd man är. Svaret på den sista frågan är också ett stort Ja. När resultatet bryts ner på de tre marknadsledande verktygen så visar det att alla tre har en högre andel nöjda användare/kunder än snittet.

Webbansvarigas uppfattning om deras CMS uppdelat på olika större CMS. Andel i procent. Källa: Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Webserviceaward.com

Webbansvarigas uppfattning om deras CMS uppdelat på olika större CMS. Andel i procent. Källa: Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Webserviceaward.com

I topp ligger även i år SiteVision som är det CMS som har helt klart störst andel nöjda användare. Hela 92 procent av webbplatsansvariga som har SiteVision uppger att de tycker att de har ett väl fungerande CMS. Vilket är den högsta kundnöjdheten med ett CMS som vi har sett under alla år vi gjort trendundersökningarna. Det är även betydligt högre andel än i 2015 års undersökning då andelen var 85 procent (vilket var högst det året).

Även EpiServer och WordPress har höga andelen nöjda kunder, 79 resp 81 procent. det visar att alla tre CMS har högst marknadsandelar också har högre andel nöjda användare än snittet.

Om man tittar på medelvärdet så får SiteVision höga 4.4, WordPress 4.2, EpiServer 4 och Drupal 3.8. Snittet är 3.8.

Hur nöjd webbansvariga är med sitt CMS.  Medelvärdet på en femgradig skala. Källa Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Webserviceaward.com

Hur nöjd webbansvariga är med sitt CMS. Medelvärdet på en femgradig skala. Källa Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Webserviceaward.com

Varför är det då viktigt med ett bra CMS?

Om man inte har ett fungerande CMS så kommer man som organisation inte jobba effektivt och det minskar användarnyttan som webbplatsen ger. Mycket av fokus kommer att ligga på negativa delar så som ”Det är krångligt att uppdatera”, ”Verktyget göra att vi inte kan lägga till funktioner”, ”Det hänger sig”, ”Det är inte mobilanpassat”, ”Det är svårt att utbilda redaktörer”.

Det tar helt enkelt mycket negativ energi ifrån organisationen. Energi som borde läggas på att utveckla webbplatsen och göra så att det blir effektivare och ger en större nytta åt organisationen och besökarna/användarna av webbplatsen.

 

——-

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2016 »

Vet du hur bra er webbplats är? Vad tycker era användare? Vi på Web Service Award kan ta reda på det åt dig genom våra WSI-undersökningar.

Vi älskar att analysera webbplatser och intranät. Kontakt oss så berättar vi mer.