Stora förändringar under 2016 på Sveriges webbplatser

Sveriges webbplatser fortsätter att utvecklas. 91 procent av alla webbansvariga planerar att göra större förändringar på sina webbplatser under 2016. Visar Web Service Awards årliga trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2016.

Hela 23 procent av webbplatsansvariga uppger att de kommer att göra om sin webbplats helt under 2016. Här visar trendrapporten, som bygger på intervjuer med över 500 webbplatsansvariga på olika företag, organisationer och myndigheter, på en jämn trend över tiden. Andelen som gör om sin webbplats helt ligger runt 23 -25 procent. Det innebär att medellivslängden för en svensk webbplats är ca fyra år.

Trendrapporten visar även bland annat på att under 2016 så kommer:

  • 43 procent strukturera om innehållet på webbplatsen.
  • 51 procent att utveckla nya funktioner på webbplatsen.
  • 31 procent bygga om befintliga funktioner.
  • 19 procent tänker byta sökfunktion.
  • 26 procent kommer att uppgradera sitt CMS.
  • 11 procent kommer att byta CMS.
  • 19 procent kommer göra sin webbplats responsiv.
  • 17 procent kommer att tillgänglighetsanpassa sin webbplats.

Många av Sveriges webbplatser kommer alltså antingen att byggas om eller genomgå större förändringar. Att webbplatserna utvecklas är bra. Web Service Awards webbplatsundersökningar [läs mer om våra mätmetoder här] om hur besökarna uppfattar olika webbplatser visar på att i snitt så tycker var femte besökare att det är svårt att hitta på en svensk snitt webbplats. Vi har även i tidigare blogginlägg [Hur mår Sveriges CMS enligt webbplatsansvariga?] visat att 35 procent sitter på versioner av sitt CMS som är fem år eller äldre. Trendundersökningen visar även på att 18 procent av webbplatserna ännu inte är mobilanpassade. För att bara ta upp några exempel på där det är viktigt med förbättringar.

Att det sker förändringar är bra. Men det är viktigt att dessa även görs med besökarna i fokus och med ett tydligt mål. Tyvärr så visar trendundersökningen även på att många jobbar utan syfte, definierad målgrupp och mätbara mål [se tidigare blogg inlägg: Varför har man en webbplats?].

 

Finns det då några pengar?

Andelen som avser att öka sina ekonomiska investeringar för webbplatsen under 2016. Andel i procent.

Andelen som avser att öka sina ekonomiska investeringar för webbplatsen under 2016. Andel i procent.

Svaret på den frågan är glädjande ett Ja. 82 procent av webbplatsansvariga uppger att de kommer ha samma ekonomiska utrymme för investeringar eller mer. 33 procent uppger att de kommer öka sina ekomiska investeringar under 2016. Det är ungefär samma andelar som i tidigare års undersökningar.

En slutsats av trendrapporten är att framtiden ser fortsatt ljus ut i webbranschen. Det kommer bli flera nya spännande projekt och det finns även utrymme i budgeten för dessa.

…..den ljusnande framtid är vår. För att citera studentsången.

Men även en ljus vår kan ha sina mörka moln. Ett av dessa är bristen på definierade syften och mätbara mål, en annan är att trendrapporten visar på att hela 46 procent av webbansvariga inte följer upp och utvärderar förändringar de gör på sina webbplatser.

Om man inte följer upp sitt arbete hur ska man då kunna veta om det ger resultat?

Här har webbranschen mycket kvar att lära av andra branscher när det gäller kvalitetsäkring. Redskapen att göra utvärderingar finns, man kan fråga sina besökare om hur de uppfattar webbplatsen via tex WSI-undersökningar, utvärdera trafiken via tex Google Analytics, göra beteendestudier med heatmaps mm .

Vårt mål på WSA är att vända trenden så att alla webbplatser har ett uttalat syfte, definierade målgrupper och att det blir naturligt att utvärdera förändringar på sin webbplats. Vi hoppas förstås att hela webbranschen ska jobba för dessa mål.

—-

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2016 »

Vet du hur bra er webbplats är? Vad tycker era användare? Vi på Web Service Award kan ta reda på det åt dig genom våra WSI-undersökningar.

Vi älskar att analysera webbplatser och intranät. Kontakt oss så berättar vi mer.