Varför har man en webbplats?

Att företag, myndigheter och organisationer har en webbplats ses som en självklarhet. Men varför har man en webbplats? Vilken är målgruppen? Vad vill man med webbplatsen? Vad vill man med webbplatsen olika sidor? Är frågor som också kan ses som självklara att det finns svar på men som inte alla webbplatsansvariga kan svara på.

Oklart syfte

I Web Service Awards trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2016 intervjuas 575 webbplatsansvariga om hur de ser på sin webbplats. Svaren är intressanta och väcker många frågor.

Diagram över syfte och målgrupp för webbplatsen

Andelen webbplatsansvariga som uppger att det finns ett syfte och målgrupp för webbplatsen. Blå staplarna är andelen 4:or och 5:or de röda staplarna är andelen 1:or och 2:or. Andelar i procent.

Det positiva är att de flesta, 78 procent, men långt ifrån alla webbplatsansvariga tycker att det finns ett definierat syfte med sin webbplats. Det är den högsta andelen sen vi började ställa frågan i 2013 års trendrapport. Men borde inte alla webbplatsansvariga veta varför deras webbplats finns? Det borde ju vara grunden för att lägga upp ett arbete med webbplatsen.

Att det är oklarheter med varför man har sin webbplats märks tydligt när enbart 57 procent uppger att det finns ett definierat syfte med de olika undersidorna. Att det finns sidor och tjänster som man inte vet riktigt vilken nytta de ska leverera är ett problem. Utan ett syfte så kan man inte mäta om sidorna ger ett värde. Och har sidorna inget värde så behöver man inte bry sig om dem. Det är då stor risk att webbplatsen sakta men säkert blir en informationskyrkogård.

 

Vem är målgruppen?

Utöver ett tydligt syfte så är det viktigt att veta vem man vänder sig till. Vilken är målgruppen för webbplatsen och de olika undersidorna? 67 procent av webbansvariga uppger att det finns en tydlig målgrupp med deras webbplats. Även här borde andelen vara 100 procent.

Vår erfarenhet av att undersöka runt 200 webbplatser per år är att det är vanligt att man inte definierar målgrupper för enskilda sidor. Det är ett problem vet man inte vem man vänder sig till så är det svårt att anpassa innehållet rätt.

Det bör vara ett skallkrav att alla sidor har en målgrupp och att det finns ett tydligt syfte och mätbara mål. Om det finns så går det att visa på effekten av webbsidan och vi kan börja visa på vilken nytta arbetet med webbplatsen ger i konkreta mätetal. Att ha konkreta mätetal gör också att man lättare kan älska resurser/tid för arbete med webbplatsen.

 

Mandat

Det borde finnas ett tydligt mandat för webbplatsansvariga/redaktörer att fråga varför och även säga nej. Om en chef eller medarbetare kommer med en information som de vill få ut på webbplatsen så ska de kunna svara på några konkreta frågor:

  • Vad vill vi uppnå med informationen/tjänsten? (syftet)
  • Till vem vänder sig informationen/tjänsten? (Målgrupp)
  • Hur ska vi mäta resultatet?

Genom att kunna svara på dessa frågor så har man kommit en bra bit på vägen till mer användarvänliga webbplatser.

 

Vill du veta mer?

Beställ Trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2016 kostnads fritt här »

 

Webbinar 11:e maj

För dig som är intresserad av trendrapporten så håll Pierre Du Rietz, ansvarig för rapporten, ett webbinar om rapporten den 11 maj kl 09:00. Anmälan sker här»

 

Läs tips:

Bloggen  Webbstrategi för alla tar upp intressant tankar om syftet  http://webbstrategiforalla.se/hur-mar-sveriges-webbplatser-2016/

 

Hur bra uppfyller er webbplats era mål? Genom att göra en digital analys av er webbplats så får ni svaren och insikten i era besökares beteende och åsikter. Läs mer om digital analys här»

Vi älskar att analysera webbplatser och intranät. Kontakt oss så berättar vi mer.