Stor okunskap om användarna!

Web Service Awards (WSA) årliga trendundersökningar Hur mår Sveriges webbplatser och Hur mår Sveriges intranät visar på att väldigt många inte tar hjälp av sina användare när de utvecklar eller utvärderar sin webbplats/intranät. WSAs undersökningar av webbplatser och intranät visar även på ett klart samband mellan de som får hög andel nöjda besökare och de som tar med besökarna i sin utveckling.

22 procent kvalitessäkrar innehållet med hjälp av besökarna.

Andeln som tar hjälp av besökarna för att kvalitetssäkra innehållet på webbplatsen (andelar i procent).

I trendundersökningen Hur mår Sveriges webbplatser så frågade vi på WSA över 500 webbplatsansvariga hur de tyckte påståendet att de tar hjälp av besökarna för att kvalitetssäkra innehållet på webbplatsen stämmer (de fick svara på en femgradig skala 1 Stämmer inte alls och 5 Stämmer helt). Enbart 22 procent svarade att de tar hjälp av besökarna för att kvalitetssäkra innehållet. Det är även en andel som är rätt konstant över tiden vilket visar på att vikten av att ta med besökarna inte har ökat med tiden.

Varför är det då viktigt att ta hjälp av besökarna? Svaret på den frågan är enkel. Hur ska du annars veta om din webbplats/intranät ger någon nytta? Vad är poängen med att ha information på en webbplats om ingen förstår den eller hittar den?

Hur mäter man sin webbplats idag?

Men är allt svart? Mäter man inte alls sin webbplats eller intranät? Lever man i totalt okunskap? De frågorna är intressanta och i första inblick kan det se ut som att alla mäter och analyserar sin webbplats. I trendundersökningen så svarade webbplatsansvariga om hur de utvärderar och mäter sin webbplats och nästan alla har någon typ av mätmetod.

Undersöknings- och statistikmetoder (andel i procent.)

Undersöknings- och statistikmetoder (andel i procent.)

Det absolut vanligaste är att man använder Google Analytics (GA) som mätverktyg. Hela 87 procent uppger att de använder GA. Det är även en växande andel över tiden. I 2010 års undersökning var andelen 56 procent. Vi ser även att det är 33 procent som använder sig av webbaserade enkäter från undersökningsföretag och 15 procent som gör egna undersökningar.

Men hur bra är kunskapen om metoderna och hur används dom? Hur ser det ut för det vanligaste verktyget, Google Analytics?

Hur webbansvariga uppfattar och använder Google Analytics (andel i procent).

Hur webbansvariga uppfattar och använder Google Analytics (andel i procent).

Trendundersökningen visar på att de flesta, 74 procent, tycker att verktyget är bra. 70 procent tycker även att det motsvarar deras förväntningar. Men undersökningen visar även att bara 30 procent uppger att de har goda kunskaper om GA och 18 procent tycker att de har fått tillräckligt med utbildning. Det är också enbart 34 procent som jobbar aktivt med statistiken från GA.

Slutsatsen blir att många förlitar sig enbart på GA för att se beteendet på deras webbplats men det är få som verkligen gör en beteendeanalys och jobbar med datat.

I analyserna av Web Service Awards utförda användarundersökningar av Sveriges webbplatser så ser vi ett klart samband mellan de som har en hög andel nöjda besökare och de som jobbar aktivt med att analysera besökarnas behov. Exempel på sådana företag är de tidigare vinnarna av WSA-utmärkelsen (läs gärna intervjuer med vinnarna och nominerade här på WSAs webbplats»).

Hur bör man då arbeta för att få en djupare insikt i sina besökares beteenden och syfte med besöket på er webbplats?

WSA rekommenderar starkt att man kombinerar flera källor i en digital analys.

Vad är Digital analys?

Digital analys

En digital analys är en kombination mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Genom att kombinera dessa så får man en djupare förståelse för besökarna. Man kan både se deras beteende via t.ex. webbanalys med Google Analytics samt få reda på vad de tycker genom enkätundersökningar t.ex. våra WSI-undersökningar och till detta göra observationer på webbplatsen eller intranätet.

Glädjande nog så har även Google själva börjat lyfta fram att det behövs flera mätmetoder för att få insikt i hur webbplatsen står sig. Redan på deras introduktionskurs i GA så tar de upp vikten av Digital analys (se filmen här»).

Som analytiker på WSA så tycker vi detta är riktigt kul och bra och hoppas förstås att flera förstår värdet av digitala analyser. Vi har under åren samlat på oss en stor mängd data som gör att vi kan lägga till jämförelsevärden till den digitala analysen både vad gäller trafik/beteende och vad besökarna tycker. Detta har vi packeterat i WSI 2.0 den digitala analysen, läs mer om det här».

Ett exempel på en mer övergripande digital analys redovisade vi i tidigare blogg-inlägg om hur sökfunktionerna används och vad vilken nytta de ger (läs inlägget här» ).

Ett av målen med WSA-bloggen kommer nu även att vara att anlysera flera frågor eller ”sanningar” som florerar och där vi med hjälp av digitala analyser kan bidra till en större insikt i hur vi lyfter Sveriges webbplatser och intranät till nya nivåer.

 

 

——————

Vilket beteende har besökarna på er webbplats eller intranät? Vad tycker era användare? Hur ligger ni till jämfört med andra? Vi på Web Service Award kan ta reda på det åt dig genom att göra en Digital analys»

Använder du Google Analytics men behöver rådgivning eller utbildning. Kontaka oss så hjälper vi dig. Kontakt oss så berättar vi mer.

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser? Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2015 »

Vill ni läsa mer om trender runt intranät? Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges intranät 2015 »