Hur mår söket på Sveriges webbplatser?

Vi fortsätter att titta närmare på sökfunktionen. Nu fokuserar vi på webbplatserna, förra blogginlägget var om intranät.

För att svara på frågan hur bra sökfunktionen är på Sveriges webbplatser så har vi på Web Service Award analyserat frågan från tre håll. Dels vad de faktiska användarna tycker, trafikanalys på hur många som söker på webbplatser samt hur webbansvariga ser på sökfunktionen och hur de arbetar med sökfunktionen.

  • Användarnas perspektiv bygger på data från de 100 senaste webbplatsundersökningarna som WSA gjort under 2015/2014 där vi samlat in data från 67 561 besökare.
  • Trafikanalysen bygger på data från 7 431 127 besök under september på 30 olika webbplatser.
  • Webbplatsansvarigas åsikter om sökfunktionen kommer från trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2015. Rapporten bygger på intervjuer med över 500 webbplatsansvariga om hur de ser på sina webbplatser och dess sökfunktion.

Vad tycker användarna om sökfunktionen?

I de utförda WSI-undersökningarna av de 100 webbplatserna fick de utvalda besökarna svara på olika påståenden om webbplatsen i en femgradig skala, där ett är att det inte stämmer alls och fem är att det stämmer helt. I diagrammet nedan visar vi vad användarna tycker om intranätens navigering och sökfunktion. De blå staplarna är andelen fyror och femmor och de röda staplarna andelen ettor och tvåor.

Sökfunktionen enligt besökarna.

Vad tycker användarna? Resultatet av de senaste 100 undersökta webbplatserna av Web Service Award. (Andelar i procent)

Analysen av de 100 webbplatserna visar att i snitt så tycker 65 procent av användarna att det är lätt att hitta på webbplatserna. När det gäller sökfunktionen så tycker 59 procent att sökfunktionen är bra, det är lätt att hitta med hjälp av sökfunktionen. Men vi ser även att många är missnöjda med sökfunktion. Hela 18 procent är uttalat negativa.
Analysen av undersökningarna visar även att det är en stor spridning på hur lätt användarna tycker det är att hitta på webbplatsen via navigeringen eller via sökfunktionen. Snittet av de fem bästa webbplatserna vad gäller sök är hela 83 procent. Det är 24 procentenheter bättre än snittet. Det finns alltså en mycket stor potential för de flesta att förbättra sitt sökverktyg.

 

Hur mycket används sökverktyget? 

För att ta reda på det så har vi gått igenom data från 30 av våra kunder där vi hjälper dem med webbanalys via Google Analytics. Vi har valt att se på data under september månad i år (2015). Totalt sett hade dessa webbplatser 7 431 127 besökare under september. Av de 30 webbplatserna så var 14 företag, fem kommuner, sju statliga verk/myndigheter och fyra organisationer.

Hur vanligt är det då att besökarna använder sökverktyget på dessa webbplatser?

Andel av besöken där sökfunktionen används.

Andelen av besöken på webbplats som använder sökfunktionen (bild t.v.). Spridning på andelen som söker per de 30 webbplatserna. Sortering är på antalet besök (bild t.h.). Andelar i procent.

Totalt sett var det 8 procent eller exakt 572 803 besökare som använde sökfunktionen. Analysen av datan visade även på att det var en stor spridning på de olika webbplatserna.

Den webbplats som har högst andel besök som använder sökfunktionen har en andel på 16 procent och den som har lägst har runt 1 procent. Så webbplatsens karaktär har stor betydelse för användandet av sök. Det är alltså viktigt att ta reda på hur beteendet ser ut på just er webbplats när ni utvärderar er sökfunktion.

Ett beteendemönster som är viktigt att tänka på är att många använder en sökfunktion (Google) för att komma in på webbplatsen. Men när de väl är där så föredrar de flesta att navigera. Att göra en webbplats med bara en stor sökruta på startsidan är inte en smart väg att gå för de flesta (finns förstås undantag som hitta.se eller allabolag.se).

 

Hur arbetar man med sökverktyget?

I den årliga trendundersökningen ”Hur mår Sveriges webbplatser?” Så undersöker vi på Web Service Award hur webbplatsansvariga uppfattar sin webbplats, hur de arbetar, framtidsplaner mm. En del i rapporten är om sökfunktionen.

Undersökningen visar på att nästan alla (93 procent) har en sökfunktion på sin webbplats. Men den visar även att det är många som inte har någon som ansvarar för sökfunktionen. Enbart 43 procent av webbplatsansvariga som har en sökfunktion på sin webbplats har någon i organisationen som ansvara för sökfunktionen.

Andelen som har någon inom organisationen som är ansvarig för webbplatsens sökfunktion (andelar i procent).

Andelen som har någon inom organisationen som är ansvarig för webbplatsens sökfunktion (andelar i procent).

Att inte fler än 43 procent har en ansvarig för sökfunktionen säger en hel del. Hur tror man att sökfunktionen ska få den uppmärksamhet den behöver om det inte finns någon som ansvarar för den?

Hur jobbar man med sökfunktionen?

Svaret på den frågan blir tyvärr att man inte jobbar aktivt med analys av sin sökfunktion.

Andelen som arbetar med att analysera resultatet av sökfunktionen på webbplatsen.

Andelen som arbetar med att analysera resultatet av sökfunktionen på webbplatsen (andelar i procent).

Enbart 21 procent av webbansvariga uppger att de jobbar aktivt med att analysera användarnas felsökningar i deras webbplats sökfunktion. Det är även enbart 29 procent som jobbar aktivt med att analysera de vanligaste sökorden användarna använder sig av.  Trendundersökningen visar alltså på att de flesta inte jobbar med sin sökfunktion.

Varför är det då viktigt att analysera loggarna från sökfunktionen? Om man kan se vilka ord som inte ger några träffar så kan man ställa sig frågan om varför de inte ger någon träff. Beror det på felstavningar eller synonymer? Eller beror det på att informationen inte finns? Svaret på de frågorna kräver olika handlingar. Det är även viktigt att se vad som ger träffar men där användarna inte väljer att gå vidare, d.v.s. en relevanskontroll. Vad beror det på? Är det på grund av fel information, dubbletter, konstiga rubriker etc.?

WSA har sett ett klart samband i våra utförda undersökningar av webbplatser och intranät mellan arbetsinsats och hur väl sökfunktionen fungerar. De som inte arbetar med att förbättra sökfunktionen kommer att få dåliga resultat. Användarna på webbplatsen kommer inte att hitta med hjälp av sökfunktionen.

Sökfunktionen är även den funktion som de flesta webbplatsansvariga är minst nöjda med.

Hur webbansvariga tycker om sin webbplats sökfunktion (andel i procent).

Hur webbansvariga tycker om sin webbplats sökfunktion (andel i procent).

Enbart 43 procent tycker att deras webbplats har en bra sökfunktion. Detta kan även jämföras med att 62 procent tycker att deras webbplats är välstrukturerad. Att det är en så låg andel som är nöjda med sin sökfunktion är inte så konstigt med tanke på att man inte arbetar med funktionen.

Vårt tips till er är att först undersöka dels vad användarna tycker om er sökfunktion, via t.ex. våra WSI-undersökningar, samt hur många som använder sökfunktioner, via trafikanalys, för att få ett värde på nuläget, d.v.s. att göra en digital analys. Arbeta sen med de vanligaste felen. Mät av igen och se resultatet. Arbeta även kontinuerligt med sökfunktionen över tiden och tänk på att om ni har många redaktörer så måste de också veta hur man skriver så att sökfunktionen indexerar deras sidor på bästa sätt.

 

——–

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser? Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2015 »

Vilken användarnytta ger er webbplats? Vad gör era användare? Vad tycker era användare? Hur ligger ni till jämfört med andra? Vi på Web Service Award kan ta reda på det åt dig genom att göra en digital analys av er webbplats

Vi älskar att analysera webbplatser. Kontakt oss så berättar vi mer.