Driften av webbplatsen – är det något att bry sig om?

Stabilitet enligt webbansvariga

Hur webbansvariga uppfattar stabiliteten på sin webbplats, andelar i procent

Enligt Web Service Awards trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2015, tycker de flesta webbansvariga (83 procent), att deras webbplats är stabil. D.v.s. den kraschar eller hänger sig inte. Trendrapporten visade även att det bara var 5 procent av webbansvariga som uppfattade att de hade problem med stabiliteten. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur uppfattar besökarna stabiliteten på webbplatserna?

För att ta reda på det så har vi på Web Service Award tagit fram data från de senaste 100 undersökta webbplatserna under 2015/2014 där vi sammanlagt intervjuat via webbenkäter 67 561 besökare. (läs mer om WSAs digitala analyser här»)

Webbplatsens stabiltet enligt användarna

Hur användarna uppfattar tekniken bakom webbplatsen. Andel i procent.

Resultatet av undersökningarna visar att i snitt så tycker 76 procent av besökarna att webbplatserna är stabila. Det var även 76 procent som tycker att det går snabbt att öppna/ladda ner. Men var tionde besökare tycker att det är problem med driften av webbplatsen. I snitt så tycker 11 procent att webbplatserna är instabila, d.v.s. de kraschar eller hänger sig och 10 procent tycker att de är tröga att ladda ner. Användarna ger alltså en annan bild av webbplatsen än webbansvariga. Det finns ett gap mellan besökarnas verklighet och webbansvarigas uppfattning.

Hur kan det komma sig? Kan det vara så att webbansvariga har en övertro till tekniken? Eller att frågan inte ligger på deras ”bord”? Eller att man inte ser verkligheten utifrån användarna? Eller en kombination?

Driftövervakning

I trendundersökningen Hur mår Sveriges webbplatser så frågade vi 481 webbansvariga om vilken typ av övervakning de har för att säkerställa driften av webbplatsen. Det vanligaste svaret blev att man inte vet vilken typ av övervakning man har för att säkerställa driften av sin webbplats, vilket 39 procent uppger. Det är exakt samma andel som i 2014 års trendundersökning.

Driftövervakning verkar vara en icke-fråga för många webbplatsansvariga. Att det är så kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på vilka konsekvenser en dålig serverkapacitet eller ett driftavbrott kan få för webbplatsens trovärdighet och inställningen till varumärket.

Driftsövervakning

Olika sett att övervaka webbplatsen. Andel i procent.

Av de som har övervakning av driften så är det vanligaste, med en andel på 27 procent, att ha både intern och extern övervakning. 24 procent uppger att de enbart har en intern övervakning av servrarna, vilket är samma nivå som tidigare år. 10 procent uppger att de enbart har en extern webbövervakning för att säkerställa webbplatsen ur besökarnas perspektiv.

När vi slår ihop andelen som har extern- och de som har både extern- och interndriftsövervakning är det 37 procent. Detta innebär att 63 procent inte vet hur deras webbplats fungerar utifrån ett besökarperspektiv vad gäller driftstillgänglighet. 

För att veta hur ens webbplats mår vad gäller drift är det klokt att göra en digital analys bestående av både hur användarna uppfattar stabiliteten och att mäta den via extern övervakning. Vårt tips gällande extern övervakning är att ta hjälp av prestandapartner som t.ex. Apica eller Sitescanner/IP-label.

Men tänk på att när man sätter upp övervakningen är det viktigt att utgå ifrån besökarnas beteende på webbplatsen. Vilken typ av besökare upplever problem med stabiliteten? Är det förstagångsbesökarna, de som är inne ofta på webbplatsen eller alla? Vad är det för information eller tjänster som de olika besökarna är ute efter? Detta bör man ta i beaktande så att man får relevanta rapporter över stabilitet.

Tänk även på att serverövervakning är affärskritisk och den som är webbansvarig ska därför ha koll på läget.

 

——————

Vilket beteende har besökarna på er webbplats? Vad tycker era användare? Hur ligger ni till jämfört med andra? Vi på Web Service Award kan ta reda på det åt dig genom att göra en Digital analys»

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser? Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2015 »

Vill ni läsa mer om trender runt intranät? Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges intranät 2015 »