Hur effektiv är startsidan?

Det är inte helt ovanligt att det är fajt internt om att ligga ute med sin information på webbplatsens startsida. Attityden är syns jag så finns jag och alla vill ju synas. Men gör man det? Hur många är egentligen inne på startsidan och hur många ser hela startsidan? Det kan man få reda på genom att göra en digital analys.

I den här blogginlägget tänkte vi på Web Service Award dela med oss av erfarenheter från våra webbplatsundersökningar och beteendeanalyser (via trafikanalyser, heatmaps och observationer) om besökarnas beteende på startsidan. Vårt mål är att väcka frågor men även insikt för att kunna göra effektivare webbplatser. (Läs mer om hur vi på WSA utför Digitala analyser här»)

Vad tycker besökarna om startsidan, vilken effekt ger den?

För att svara på den frågan så har vi på Web Service Award analyserat data från webbplatsundersökningar (WSI-undersökningar) på över 300 webbplatser där över 265 tusen besökare har svarat på olika frågor om startsidan. Resultatet visar på att startsidan ger ett rätt ljumt intryck för de flesta besökare. Tex tycker:

  • 56 procent av besökarna tycker att startsidan är inbjudande.
  • 55 procent av besökarna att startsidan är lättöverskådlig, d v s jag ser snabbt var jag kan hitta det jag söker
  • 42 procent av besökarna att startsidan lockar dem ofta till att vilja veta/läsa mer

Webbplatsundersökningarna visar även på att det är en stor spridning upp till topp webbplatserna. Där tycker:

  • 85 procent av besökarna tycker att startsidan är inbjudande.
  • 83 procent av besökarna att startsidan är lättöverskådlig, d v s jag ser snabbt var jag kan hitta det jag söker
  • 78 procent av besökarna att startsidan lockar dem ofta till att vilja veta/läsa mer

Så startsidan kan ge ett stort mervärde för besökarna men då krävs det att man har en strategi för startsidan och tar reda på vad besökarna har för behov. Om man inte har det så riskerar startsidan att bli en slaskhink med massa information som ingen läser.

Hur många börjar sitt besök på startsidan?

När man ska analysera startsidans betydelse så är det även viktigt att veta hur många som besöker startsidan. Web Service Award gör trafikanalyser åt ett 50-tal företag/myndigheter och vi har analyserat 8 863 963 besök under september månad för att se hur många i snitt som börjar sitt besök på startsidan.

33 procent startar på startsidan

Andelen besökare som startar på webbplatsens startsida

I snitt så är det en tredjedel av besökarna som påbörjar sitt besök på webbplatsen via startsidan. 66,5% startar på en undersida oftast genom att de googlat in på webbplatsen.

Hur många som ser startsidan kan variera kraftigt från webbplats till webbplats. Spridningen i materialet är från att enbart 4,99 % startar på startsidan till att 62,37 procent, se diagram nedan.

Spridningen över andelen som startar på startsidan

Spridningen över andelen som startar på startsidan

Materialet visar på att det är viktigt att känna till exakt hur det ser ut på sin webbplats. Men också att man kan utgå från att en stor andel aldrig kommer att besöka ens startsida.

Hur många ser hela startsidan?

En trend som vi ser på allt fler webbplatser är att startsidan är lång. Tanken är att alla har börjat skrolla så därför kan mycket få rymmas på startsidan. Men hur ser det verkligen ut? Rent generellt är det ovanligt att man mäter hur många som ser hela startsidan och vad de trycker på. Det är synd för det är en viktig del för att kunna göra en digital analys av webbplatsens startsida.

Vi på Web Service Award gör för allt fler av våra kunder även olika heatmap-undersökningar i samband med analys av trafikdata samt webbundersökningar för att kunna visualisera och mäta effektiviteten av bland annat startsidan.

5 procent ser sidfoten på startsidan (ett exempel på heatmap)

Andelen av besökarna på startsidan som ser hela startsidan.

I exemplet ovan var det bara 5 procent av besökarna på startsidan som scrollade ner ända till slutet av sidan. För andra kan det vara något fler men det brukar inte var många fler än 10 procent av besökarna på startsidan som ser hela startsidan.

Är det nu bra eller dåligt? Svaret på det beror ju förstås på vilket syftet är med startsidan och de olika elementen. Om vi tittar på sidfoten så kanske det bara är ett extra stöd och inte så viktigt. Men om man lägger information som enbart finns där så kan det vara katastrofalt för användarnas upplevelse.

Som ett räkneexempel: Låt oss anta att vi har en kalenderfunktion långt ner på startsidan och att det är 20 procent av besökarna som når den. Till detta så ska vi lägga att enbart 33 procent ser startsidan. Då är det enbart 6,6 procent av besökarna som exponeras för informationen. Detta är förstås inte bra om målet är att många ska se funktionen.

Hur ser det då ut hos er? Vår rekommendation är att ta reda på det via en digital analys.

——————

Vilket beteende har besökarna på er webbplats? Vad tycker era användare? Hur ligger ni till jämfört med andra? Vi på Web Service Award kan ta reda på det åt dig genom att göra en Digital analys» 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer »

Nyfiken på goda exempel? Vi har intervjuat tidigare vinnare av Web Service Award-utmärkelsen. Läs mer om vilka de är och hur de jobbat på Web Service Awards webbplats »