Vilken nytta ger intranäten?

Web Service Awards trendrapport Hur mår Sveriges intranät 2015 visar på att många intranätansvariga inte anser att deras intranät används i den utsträckning som de vill. Detta gäller både hur de ser på användandet av medarbetarna och ledningen, se bild nedan.

Användning av intranätet

Andelen intranätansvariga som uppger att användarna använder intranätet som tänkt.

Att det bara är 26 procent av intranätansvariga som tycker att medarbetarna använder intranätet i den utsträckning de vill (för ledningen är andelen 25 procent) är en låg andel även om det är något bättre än i 2014 års trendundersökning. Hur kan det komma sig att så få intranätansvariga tycker att intranätet används som tänkt? För att få svar på den frågan behöver man ställa en ny. Varför ska medarbetarna och ledningen använda intranätet? Vad är syftet med intranätet?

I tidigare blogg-inlägg visade vi att det enbart var 68 procent av intranätansvariga som uppgav att det fanns ett övergripande syfte med intranätet. När vi frågade om det finns uttalade syften med de olika undersidorna så sjönk andelen till 44 procent. Om inte de som ansvarar för intranätet vet vad man vill uppnå med intranätet hur ska man då förvänta sig att användarna förstår poängen med att gå dit?

I trendrapporten lanserade vi på Web Service Award en formel för att kunna räkna på användarnyttan eller för den delen effekten av intranätet. Tanken bakom ekvationen är att belysa olika delar som påverkar intranätet och dess effekt. Vi valde att se på tre delområden. Strategisk inriktning, lösningens effektivitet och användarupplevelsen.

Användarnyttan-formel-intranät

  • I strategisk inriktning så lägger vi in om det finns ett definierat syfte med intranätet samt om det finns syfte med intranätets undersidor. I vår beräkning av strategisk inriktning har vi viktat det till 56 procent.
  • I lösningens effektivitet tar vi in hur väl man uppfattar sitt publiceringsverktyg (CMS). 60 procent av intranätansvariga uppger att de har ett välfungerande CMS för sitt intranät. (Se även tidigare blogg-inlägg om CMS för intranäten).
  • Användarupplevelsen är det värdet som användarna (medarbetarna och ledningen) ger på intranätet, d.v.s. de som intranätet ska vända sig till. Web Service Awards utförda WSI-undersökningar av intranäten visar på att i snitt så tyckte enbart 45 procent av användarna att intranätet är bra.

 Användarnyttan för ett genomsnittlig svenskt intranät blir då:

Användarnytta-intranät2015

Formeln visar på att snitt intranäten ger en mycket låg användarnytta. Med tanke på hur mycket pengar som investeras på ett intranät och tid som användarna är inne på intranätet kan man fundera på om inte intranäten bör ge en större nytta. För varje investerad 100-lapp så får man bara ut 15 kronor.

Om man ska se lite mer positivt på resultatet så visar det även att det finns stora möjligheter att öka användarnyttan. Men för att kunna öka nyttan så måste flera delar verka åt rätt håll. Om inte verktygen bakom intranätet fungerar som det ska så kommer inte redaktörerna vara effektiva. Vet man inte syftet och målet med intranätet så kan man inte visa på effekten genom att tex använda olika KPIer. Om man inte frågar användarna hur de ser på intranätet så kommer man inte veta vad de tycker och vad de vill göra på intranätet. Men genom att mäta och visa på problem och positiva effekter så kan intranätansvariga öka statusen och lättare få gehör från ledningen att satsa på intranätet och göra dem ännu bättre.

 

——–

Vill ni läsa mer om trender runt intranät? Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges intranät 2015 »

Vilken användarnytta ger ert intranät? Vad tycker era användare? Vi på Web Service Award kan ta reda på det åt dig genom våra WSI-undersökningar och analyser.

Vi älskar att analysera intranät. Kontakt oss så berättar vi mer.