Almedalen i all ära, men hur står det till med förbunden och organisationernas webbplatser?

Snart börjar Almedalen, lilla julafton för alla förbund och organisationer. Under en vecka så är det fullt fokus på att försöka nå ut med sina budskap och sprida kunskap. Men hur ser det ut resten av året när spelplanen är digital och webbplatsen är navet i kommunikationen? Hur mår egentligen Sveriges förbund och organisationers webbplatser?

I Web Service Awards årliga trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2015” frågar vi ca 550 webbplatsansvarig bland annat hur de jobbar med sin webbplats, vilka resurser man har, vilken nytta den ger, hur man följer upp och mäter nyttan, hur man ser på framtiden mm. I undersökningen kommer 13 procent från fackförbund och organisationer. De är dessa vi ska fokusera på i det här blogginlägget.

Hur mycket tid lägger webbansvariga ner på sitt förbund-/organisationswebbplats?

Arbetstid-förbund

Undersökningen visar att det är många har webbplatsen som en arbetsuppgift bland många andra. 59 procent jobbar upp till 50 procent med webbplatsen. Det är enbart 20 procent som jobbar upp till 100 procent med webbplatsen. Hur mycket tid man arbetar med webbplatsen har stor korrelation med hur många anställda det är på förbundet. Stora förbund har oftast en som jobbar heltid med webbplatsen och för mindre är webben en arbetsuppgift bland många andra.

Undersökningen visar även på att många webbansvariga tycker att de har en brist med resurser för att sköta webbplatsen, t.ex. tycker enbart 38 procent att de har de ekonomiska resurser de behöver.

Varför har man en webbplats?

Innan man tar temperaturen på hur statusen är med webbplatserna så är det bra att veta varför webbplatsen finns. Vad är syftet? Vem vänder man sig till? Varför har man olika undersidor på webbplatsen?

Webbplatsens syfte och målgrupp. Andel i procent.

Webbplatsens syfte och målgrupp. Andel i procent.

Undersökningen visar på en rätt mörk bild. Det är enbart 66 procent av förbunden som vet varför de har sin webbplats. Att inte fler förbund har ett definierat syfte med sin webbplats är konstigt. Hur ska man kunna veta vilken effekt webbplatsen ger om man inte har ett mål?

Ännu värre blir det när vi ser på syftet med undersidorna. Det är bara 50 procent som uppger att de vet varför de olika undersidorna finns på sin webbplats. Undersökningen visar även på att förbunden är sämre på att veta syftet med sin webbplats än snittet.

Hur är det med målgruppen? Det borde väl vara glasklart vilka man vänder sig till med sin webbplats? Hur svårt kan det vara? Medlemmar borde väl vara en målgrupp, politiker en annan, journalister en tredje osv. Men tydligen är det inte så självklart. Enbart 63 procent uppger att det finns definierade målgrupper för webbplatsen.

Resultatet är anmärkningsvärt. Om man inte har ett syfte, målgrupper och vet varför man har sin webbplats – hur ska man då kunna veta:

  • Hur man ska arbeta med sin webbplats?
  • Vilka mål ska man ha för webbplatsen?

Vår uppmaning är att ansvariga för förbunden/organisationerna omgående bör sätta sig ner och fundera på dessa frågor och ta reda vem som besöker webbplatsen, varför de besöker webbplatsen och vilka man vill ska besöka webbplatsen.

Vilken effekt ger webbplatsen?

I tidigare blogginlägg, Kund-/användarnytta, tog vi upp vikten av att mäta effekten av sin webbplats. WSA har tagit fram en ekvation för att beräkna användarnyttan som består av tre delar. Strategiskinriktning, Lösningens effektivitet och Användarupplevesen.

Hur ser det då ut för förbunden/organisationerna och i förhållande till snittet?

Användarnytta-förbund

 

strategisk inriktning så lägger vi in om det finns ett definierat syfte med webbplatsen samt om det finns syfte med webbplatsen undersidor. Trendundersökningen visar att 66 procent av webbansvariga på förbunden uppger att det finns ett definierat syfte med deras webbplats och 50 procent uppger att det finns för dess olika undersidor. I vår beräkning av strategisk inriktning har vi viktat det till 58 procent. Vilket är lägre än snittet som är 65 procent.

lösningens effektivitet tar vi in hur väl man uppfattar sitt publiceringsverktyg (CMS). 60 procent av webbansvariga uppger att de har ett välfungerande CMS för sin webbplats. Det kan jämföras med snittet som är 66 procent. Så även i den här delen så har förbunden/organisationerna ett lägre värde.

Användarupplevelsen är det värdet som användarna ger på webbplatsen, d.v.s. de som webbplatsen borde vara till för. I Web Service Awards besöksundersökningar så har vi byggt upp olika branschindex över hur besökarna uppfattar webbplatsen. Branschindexet för förbund/organisationer är 66 procent. Även här ser vi att förbunden/organisationerna har ett lägre värde än snittet för alla webbplatser.

När vi slår ihop de olika delarna så visar det på att Sveriges förbund och organisationers webbplatser ger en låg användarnytta. Användarnyttan är enbart 23 procent. Med tanke på hur mycket pengar som investeras på en webbplats kan man fundera på om inte webbplatserna bör ge en större nytta. För varje investerad krona får man tillbaka 23 öre. Dvs vi slänger massa pengar i sjön.

Är detta ok? Nej det är det inte! Vi kan inte längre komma undan med att vi måste vara med en webbplats. Internet har nu funnits ett bra tag och är det naturliga forumet för att söka och ta till sig information. Webbplatserna bör då också ge en effekt som de skulle kunna göra.

Förbunden och organisationerna har en mycket stor potential att göra något riktigt bra av sina webbplatser. Men då krävs det att vi alla inom webberiet lyfter upp vikten av att veta varför vi gör saker. Mäta om vi når de mål som organisationen gett oss och visa på nyttan av webbplatsen.

Det är dags att nu börja bli resultatorienterade.