Allt fler använder mobilen men var fjärde webbplats är inte mobilanpassad!

Användandet av dator, mobil och surfplatta idag för att besöka internet

Användandet av dator, mobil och surfplatta idag för att besöka internet

Det finns en stark mobiltrend där allt fler besöker webbplatser via sin mobil. SE stiftelsens rapport Svenskarna och internet 2014 visar att 73 procent använder smarta mobiler, 69 procent kopplar upp sig till internet via sin mobil, 54 procent gör det dagligen och 31 procent flera gånger om dagen. Trenden är växande, d.v.s. allt fler kopplar upp sig via sin mobil.

Men det finns en åldersaspekt. Trenden är starkast i gruppen 12-35 år där över 80 procent använder mobilen dagligen för att koppla upp sig mot internet, därefter sjunker andelen stadigt. I gruppen 66-74 år är det enbart 14 procent som surfar via mobilen dagligen.

Detta leder till att allt fler som besöker och kommer att besöka Sveriges webbplatser gör det via sin mobiltelefon. Även WSA’ s undersökningar av mobila webbplatser visar att många – främst yngre – har konverterat helt till mobilt. De besöker enbart vissa webbplatser via sin mobil. Alla studier pekar på att användningsmönstret just nu ändras till att bli alltmer mobilt.

Hur ser det ut idag?

I Web Service Awards årliga trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2015” har vi frågat ca 550 webbplatsansvariga om de har en mobil lösning idag och i sådana fall vilken.

Andelen som har olika mobila lösningar. Andel i procent

Andelen som har olika mobila lösningar. Andel i procent

Att ha en mobil närvaro blir därför allt viktigare och det har även blivit vanligare att man har en mobil lösning, 74 procent har en eller flera mobila lösningar. Andelen som svarar att de har en mobil lösning har ökat från 39 procent år 2012 till 48 procent 2013, därefter till 62 procent 2014 för att 2015 vara uppe i 74 procent. Det är ändå fortfarande mer än var fjärde (26 procent) som uppger att det inte har någon mobil lösning.

Att ha en webbplats med responsiv design är den absolut hetaste trenden. Hela 57 procent uppger att deras webbplats är responsiv. 2014 var den andelen 38 procent, 2013 var det 16 procent och 2012 endast 10 procent. Detta är en extremt kraftig ökning!

Det blir allt färre som har en renodlad mobilsajt. I årets trendundersökning ser vi att andelen är nere på 15 procent. 2014 och 2013 var andelen 20 respektive 22 procent. Mobilsajter har alltså fått ge vika för responsiv design. Det är även många, 47 procent, av de som har mobila sajter som planerar att gå över till responsivt under 2015.

Andelen som har olika mobila lösningar. Andel i procent

Andelen som har olika mobila lösningar. Andel i procent

Detta är klokt eftersom Web Service Award tydligt har sett i utförda besöksundersökningar att användarna förväntar sig och kräver att de ska se samma innehåll oavsett om de går in via mobilen eller via datorn. I de fall där användaren tvingas in på en mobilsajt och inte har möjlighet att välja den ”vanliga” webbplatsen så skapar detta irritation. Användarna upplever det som att de missar information och möjligheter.