Allt fler går responsivt!

Andelen som planerar att göra olika mobila lösningar under 2015. Andel i procent

Andelen som planerar att göra olika mobila lösningar under 2015. Andel i procent

I tidigare blogginlägg tog vi upp hur det ser ut idag med mobilanpassningen av Sveriges webbplatser samt hur många som använder mobilen för att gå ut på internet.

Att trenden är responsiv är väldigt tydlig när man även ser på vad som planeras att göra med webbplatserna under 2015. Web Service Awards årliga trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2015” visar att hela 31 procent uppger att de ska göra en webbplats med responsiv design under 2015.

Andelen mobila lösningar uppdelat på organisationstyp. Andel i procent.

Andelen mobila lösningar uppdelat på organisationstyp. Andel i procent.

Störst andel som ska göra sina webbplatser responsiva finns inom gruppen Statliga verk/myndigheter. Här är det hela 37 procent som uppger att de ska göra sin webbplats responsiv under 2015.

Prognos

Om man ser till andelen som har responsiv webbplast idag och de som planerar att göra det så ser man en mycket stark reponsiv trend. Att ha en responsiv webbplats kommer att vara en standard.

Responsiv design
Har 2014 Planerar under 2015 Prognos 2015
Kommuner/landsting 58 procent 35 procent 93 procent
Statliga verk/myndigheter 55 procent 37 procent 92 procent
Företag 61 procent 27 procent 88 procent
E-handel 57 procent 29 procent 86 procent
Organisationer/förbund 51 procent 32 procent 83 procent
Snitt 57 procent 31 procent 88 procent

 

Alla undersökningar visar på samma resultat. Allt fler besöker webbplatser via sin mobil. Många enbart via sin mobil. Besökarna förväntar sig att allt innehåll som finns på den ”vanliga” webbplatsen även finns på den mobila. Det är en mycket stark responsiv trend. Redan nu är över hälften av alla webbplatser responsiva. Under året fortsätter utvecklingen kraftigt och hela 31 procent kommer att göra sin webbplats responsiv.

Detta innebär att 88 procent av alla webbplatser kommer vara responsiva. Om man inte går responsivt så kommer man att halka kraftigt efter i utvecklingen och man kommer heller inte på ett bra sätt nå en stor del av populationen nämligen den växande skaran som besöker webbplatser via sin mobil.